Method: roles.get

Pobiera rolę.

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customer}/roles/{roleId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customer

string

Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta. W przypadku konta z wieloma domenami użyj tego pola zamiast domain, aby pobrać wszystkie grupy klienta. Możesz też użyć aliasu my_customer, by określić customerId konta. customerId jest też zwracany w zasobie Użytkownicy. Musisz podać parametr customer lub domain.

roleId

string

Stały identyfikator roli.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Role.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.