Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API Google Wallet giúp khách hàng của bạn dễ dàng thêm mã QR và mã vạch vào Google Wallet trên điện thoại của họ, cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào đúng thời điểm. Thẻ đi phương tiện công cộng cho phép người dùng đi phương tiện công cộng hiệu quả hơn.

Chọn cách tích hợp phù hợp

Hãy bắt đầu trong Lớp học lập trình của chúng tôi dành cho WebAndroid hoặc bắt đầu bằng cách chọn công cụ tích hợp phù hợp với bạn. Việc tích hợp phù hợp cho bạn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của bạn và chủ yếu là do cách bạn muốn tiếp cận khách hàng.