Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào Thẻ tiêm chủng bằng cách sử dụng Google Wallet API. API Google Wallet giúp người dùng dễ dàng thêm hồ sơ của họ vào Google Wallet trên điện thoại, giúp họ dễ dàng truy cập.

Thêm vào điện thoại từ ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động

Bản ghi kiểm thử có thể được lưu trữ trên thiết bị chạy Android của người dùng và chỉ hỗ trợ các quy trình bắt nguồn trên thiết bị di động và cố gắng thêm thẻ vào Google Wallet.

Bạn phải mở khoá thiết bị để truy cập vào Thẻ tiêm chủng

Google Wallet yêu cầu mở khoá thiết bị của người dùng để thêm hoặc xem bản ghi. Nếu người dùng chưa thiết lập phương thức khoá màn hình, thì Google Wallet sẽ nhắc người dùng thiết lập phương thức khoá màn hình khi họ cố gắng thêm một bản ghi.

Các bản ghi thử nghiệm thể hiện sự đồng ý rõ ràng, theo quốc gia của người dùng trong quy trình Thêm vào Google Wallet. Người dùng phải chấp nhận sự đồng ý này thì mới có thể thêm thẻ vào ví.

Truy cập dễ dàng thông qua lối tắt trên Màn hình chính của Android

Người dùng có thể tạo một lối tắt trên Màn hình chính của Android để dễ dàng truy cập. Sau khi thêm bản ghi, người dùng sẽ được nhắc lưu một lối tắt vào Màn hình chính của thiết bị.

Bắt đầu

Nếu bạn là nhà phát triển của một pháp nhân đủ điều kiện, hãy chọn hộp dịch vụ tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm COVID khi yêu cầu quyền truy cập trong Bảng điều khiển Google Pay và Wallet. Hãy nhớ cung cấp tài liệu để bạn đủ điều kiện. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển về Thẻ COVID và bắt đầu tham gia.

Sau khi bạn được phê duyệt các vấn đề liên quan đến bản ghi, hãy bắt đầu triển khai để thêm bản ghi vào thiết bị Android.

Bắt đầu