Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cho phép truy cập nhanh vào thẻ lên máy bay bằng cách sử dụng API Google Wallet. API Google Wallet cho phép khách hàng của bạn thêm thẻ lên máy bay vào Google Wallet trên điện thoại của họ, giúp họ có thể dễ dàng truy cập vào đúng thời điểm. Bằng cách sử dụng Google Wallet, bạn có thể thông báo cho người dùng về trạng thái chuyến bay và lời nhắc thời gian lên máy bay của họ.

Việc lưu thẻ lên máy bay trong Google Wallet cũng giúp loại bỏ sự lộn xộn và cho phép truy cập nhanh hơn. Để tìm thẻ lên máy bay, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Wallet, vuốt lên và nhấn vào ứng dụng họ muốn sử dụng.

Bắt đầu sử dụng Lớp học lập trình dành cho WebAndroid, hoặc bắt đầu bằng cách chọn nền tảng tích hợp phù hợp. Việc tích hợp phù hợp cho bạn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của bạn và chủ yếu là do cách bạn muốn tiếp cận khách hàng.