Tổng quan về huy hiệu doanh nghiệp

Huy hiệu doanh nghiệp là các thẻ khép kín, dùng để nhận dạng người dùng và cấp quyền truy cập vào toà nhà.

Người dùng có thể thêm Huy hiệu doanh nghiệp vào điện thoại chạy Android để truy cập vào các toà nhà nơi làm việc một cách an toàn.

Huy hiệu doanh nghiệp cũng cho phép người dùng truy cập nhanh vào thông tin, chẳng hạn như thông tin chi tiết về người dùng và số điện thoại quan trọng tại nơi làm việc.

Điều kiện tiên quyết đối với người dùng

Để sử dụng Huy hiệu doanh nghiệp trong Google Wallet, người dùng cần có:

  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ từ Google Play
    • Để người dùng có trải nghiệm đơn giản hơn, hãy cân nhắc việc tạo một Ứng dụng tức thì trên Play. Tất cả chức năng trong hướng dẫn này để tạo Huy hiệu doanh nghiệp từ ứng dụng Android đều tương thích với Ứng dụng tức thì trên Play. Để biết thêm thông tin về Ứng dụng tức thì, hãy xem bài viết Tổng quan về Google Play Instant.
  • Điện thoại chạy Android 9.0 trở lên và đã bật NFC
  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Wallet (nên dùng)

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ người dùng, hãy xem bài viết hỗ trợ Lưu huy hiệu doanh nghiệp vào Google Wallet.

Điều kiện tiên quyết về nơi làm việc

Để hỗ trợ Huy hiệu doanh nghiệp bằng Google Wallet, nơi làm việc cần những thứ sau:

  • Những trình đọc đã bật NFC có khả năng nhận thông tin xác thực tài khoản người dùng từ Google Wallet thông qua giao thức được hỗ trợ của Nhà cung cấp dịch vụ.

Nguyên tắc về thương hiệu

Nguyên tắc về thương hiệu chứa thông tin về nguyên tắc đối với nút "Thêm vào Google Wallet" và các yêu cầu về thành phần Huy hiệu doanh nghiệp. Mẫu liên kết trường cũng có sẵn để cho thấy cách dữ liệu ánh xạ đến từng trường trên Huy hiệu doanh nghiệp.

Cấp phép thẻ và trải nghiệm người dùng

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ liên kết tài khoản người dùng với Tài khoản Google thông qua quy trình Thêm vào Google Wallet. Để biết thông tin chi tiết về các bước tích hợp này, hãy xem phần Cung cấp thẻ mới.

Thuật ngữ

Bảng sau đây mô tả các thuật ngữ dùng trong tài liệu này và ý nghĩa của các thuật ngữ đó.

Định nghĩa đối tượng sơ đồ thành phần
Truy cập Reader Máy đọc tại nơi làm việc có hỗ trợ NFC.
Tài khoản Thường được quản lý bởi những nơi làm việc sử dụng hệ thống quản lý của Nhà cung cấp dịch vụ.
Trung tâm tài khoản Trung tâm tài khoản có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để quản lý vòng đời của thẻ truy cập và các khoá xác thực bắt buộc để xác thực với trình đọc quyền truy cập. Trung tâm tài khoản cũng thực hiện các hoạt động bảo mật và đánh giá rủi ro để cải thiện khả năng bảo mật tổng thể của hệ thống.
Dịch vụ Google Play Ứng dụng Dịch vụ Google Play và các dịch vụ trên thiết bị của ứng dụng đó giúp bật tất cả chức năng Huy hiệu doanh nghiệp. Thành phần này cũng bao gồm ứng dụng Google Wallet. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang cấu trúc của Google Wallet.
Máy chủ Google Các máy chủ phụ trợ của Google triển khai một số API vòng kín hỗ trợ Huy hiệu doanh nghiệp.
Nhà cung cấp dịch vụ Các nhà cung cấp công nghệ về hệ thống quản lý nơi làm việc.
Ứng dụng Workspace Một ứng dụng Android do Workplace (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) tạo để quản lý(các) tài khoản của họ.

Còn được gọi là ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ.
Công ty phát hành thẻ Nơi làm việc phát hành thẻ.