Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào Bản ghi thử nghiệm bằng cách sử dụng Google Wallet API

API Google Wallet giúp người dùng dễ dàng thêm Bản ghi thử nghiệm vào Google Wallet trên điện thoại, giúp họ dễ dàng truy cập.

Thêm vào điện thoại từ ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động

Bản ghi kiểm thử có thể được lưu trữ trên thiết bị chạy Android của người dùng và chỉ hỗ trợ các quy trình bắt nguồn từ thiết bị di động và cố gắng thêm thẻ vào Google Wallet. Cần phải mở khoá thiết bị để truy cập vào Thẻ COVID Google Wallet yêu cầu mở khoá thiết bị của người dùng để thêm hoặc xem hồ sơ xét nghiệm. Nếu người dùng chưa thiết lập phương thức khoá màn hình, thì Google Wallet sẽ nhắc người dùng thiết lập phương thức khoá màn hình khi họ cố gắng thêm bản ghi thử nghiệm.

Các bản ghi kiểm thử thể hiện sự đồng ý rõ ràng, tuỳ theo quốc gia của người dùng trong quy trình thêm. Người dùng phải chấp nhận sự đồng ý này thì mới có thể thêm thẻ vào ví.

Truy cập dễ dàng thông qua lối tắt trên Màn hình chính của Android

Người dùng có thể tạo một lối tắt trên Màn hình chính của Android để dễ dàng truy cập. Sau khi thêm bản ghi, người dùng sẽ được nhắc lưu một lối tắt vào Màn hình chính của thiết bị.

Bắt đầu

Nếu bạn là nhà phát triển của một pháp nhân đủ điều kiện, hãy chọn hộp dịch vụ tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm COVID khi bạn yêu cầu quyền truy cập trong Bảng điều khiển Google Pay và Wallet. Đừng quên cung cấp tài liệu chứng minh bạn đủ điều kiện. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển và làm quen với ứng dụng.

Sau khi bạn được phê duyệt các vấn đề liên quan đến bản ghi, hãy bắt đầu triển khai để thêm bản ghi vào thiết bị Android.

Bắt đầu