Tích hợp với Google Wallet và tương tác với người dùng thông qua thông báo dựa trên vị trí, thông tin cập nhật theo thời gian thực và nhiều tính năng khác.
Tạo thẻ khách hàng thân thiết điện tử mà khách hàng có thể thêm vào Ví Google để thuận tiện truy cập vào phần thưởng và lịch sử mua. Tận dụng các thông báo, thông tin cập nhật và thông báo dựa trên vị trí nâng cao của Google để tăng mức độ tương tác của khách hàng.
Cho phép người dùng thêm và sử dụng thẻ quà tặng bằng cách sử dụng ứng dụng Ví Google và gửi lời nhắc cho họ bất cứ khi nào họ ở gần một cửa hàng thực tế.
Cho phép người dùng thêm trực tiếp các ưu đãi từ trang web hoặc ứng dụng của bạn vào Google Wallet. Triển khai các tính năng nâng cao, như thông báo hết hạn ưu đãi và thông báo được khoanh vùng địa lý để thúc đẩy mức độ tương tác với người dùng.
Cung cấp cho khách hàng một cách nhanh chóng, đơn giản để thanh toán tại hàng triệu địa điểm – trực tuyến, tại cửa hàng và nhiều nơi khác. Hãy kết hợp mọi thứ họ cần khi thanh toán để có trải nghiệm thanh toán dễ dàng.