Osobne adresy URL

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W takiej konfiguracji strony na komputery mają inne adresy URL niż strony na urządzenia mobilne.

Typowy przykład to strona www.example.com wyświetlana użytkownikom komputerów i odpowiadająca jej strona m.example.com wyświetlana użytkownikom urządzeń mobilnych. Google nie preferuje żadnego konkretnego formatu adresu. Jedynym wymaganiem jest to, by wszystkie adresy URL były dostępne dla wszystkich klientów użytkownika Googlebota.

graficzne przedstawienie oddzielnych adresów URL

TL;DR

 • Określ zależność między dwoma adresami URL za pomocą tagu <link> zawierającego elementy rel="canonical"rel="alternate".

 • Zidentyfikuj ciągi znaków powiązane z klientami użytkownika i odpowiednio je przekieruj.

Adnotacje przy adresach URL na komputery i komórki

Aby ułatwić naszym algorytmom rozpoznawanie konfiguracji witryny, zalecamy używanie tych adnotacji:

 1. Do strony na komputery dodaj specjalny tag rel="alternate", który wskazuje odpowiedni adres URL na urządzenia mobilne. Ułatwi to Googlebotowi znalezienie stron mobilnych w witrynie.
 2. Do strony na urządzenia mobilne dodaj tag rel="canonical", który wskazuje odpowiedni adres URL na komputery.

Adnotacje możesz dodawać na dwa sposoby: w kodzie HTML stron lub w mapie witryny. Załóżmy np., że adres URL na komputery to http://example.com/page-1, a odpowiadający mu adres URL na komórki to http://m.example.com/page-1. W tym przypadku adnotacje będą wyglądać tak:

Adnotacje w kodzie HTML

Do strony w wersji na komputery (http://www.example.com/page-1) dodaj:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
 href="http://m.example.com/page-1">

Do strony w wersji mobilnej (http://m.example.com/page-1) dodaj:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1">

Wymagane jest umieszczenie pod adresem URL dla urządzeń mobilnych tagu rel="canonical", który wskazuje stronę na komputery.

Adnotacje w mapach witryn

W przypadku stron w wersji na komputery możesz umieścić w mapie witryny adnotację rel="alternate":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/page-1/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
  href="http://m.example.com/page-1" />
 </url>
</urlset>

Tag rel="canonical", który musi być pod adresem URL na urządzenia mobilne, trzeba w tym przypadku dodać też do kodu HTML strony mobilnej.

Szczegóły adnotacji

Tag link dodany do strony w wersji na komputery ma pewne atrybuty:

 • Atrybut rel="alternate" oznacza, że ten tag zawiera adres URL, pod którym jest inna wersja danej strony.
 • Wartość atrybutu media to ciąg zapytania o media CSS określający cechy medium, do którego odnosi się alternatywny adres URL. W tym przypadku używamy zapytania o media typowego dla urządzeń mobilnych.
 • Atrybut href wskazuje lokalizację alternatywnego adresu URL, czyli strony w witrynie m.example.com.

Dwukierunkowa adnotacja pomaga Googlebotowi znaleźć treści, a naszym algorytmom – poznać relację między stronami w wersjach na komputery i urządzenia mobilne oraz odpowiednio je potraktować. Gdy używasz różnych adresów URL, by udostępniać te same treści w innych formatach, adnotacja informuje algorytmy Google, że strony pod tymi dwoma adresami zawierają równoważne treści i powinny być traktowane jak jedna strona. Jeśli strona w wersji na komputery i strona w wersji mobilnej są traktowane jako oddzielne treści, oba adresy URL mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania na komputerach, a ranking stron może być niższy, jeśli Google nie rozpoznaje zależności między nimi. Oto przykłady typowych błędów występujących w takiej konfiguracji witryny:

 • Stosując znaczniki rel="alternate"rel="canonical", pamiętaj, by każda strona mobilna miała swój odpowiednik na komputery. Szczególnie unikaj dodawania na wielu stronach na komputery adnotacji prowadzącej do jednej strony mobilnej (lub sytuacji odwrotnej).
 • Dokładnie sprawdź przekierowania i upewnij się, że strony na komputery nie prowadzą do jednej strony mobilnej o treści niezwiązanej z tematem.
Jeśli chcesz utworzyć oddzielną witrynę mobilną, unikaj typowych błędów, takich jak błędne przekierowania użytkowników mobilnych.

Przekierowania automatyczne

W przypadku witryn skonfigurowanych tak, by pokazywały treści na komputery i urządzenia mobilne pod różnymi adresami URL, webmasterzy mogą chcieć, by użytkownicy byli automatycznie przekierowywani pod odpowiedni adres URL. Jeśli w witrynie działają automatyczne przekierowania, pamiętaj, by traktować wszystkie Googleboty tak samo, jak każdego innego klienta użytkownika i odpowiednio je przekierowywać.

Obsługiwane metody przekierowań

Googlebot obsługuje dwie poniższe metody przekierowywania.

 • Przekierowania HTTP
 • Przekierowania JavaScript

Przekierowania HTTP

Przekierowania HTTP służą zazwyczaj do przekierowywania klientów pod adresy URL przeznaczone do konkretnych urządzeń. Zazwyczaj przekierowanie jest wykonywane na podstawie klienta podanego w nagłówku żądania HTTP. Ważne jest, by przekierowanie było zgodne z alternatywnym adresem URL określonym w tagu rel="alternate" na stronie lub w mapie witryny.

W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy serwer przekierowuje z kodem stanu HTTP 301 czy 302, ale zalecamy, by gdy tylko jest to możliwe, stosować kod 302.

Przekierowania JavaScript

Jeśli zastosowanie przekierowania HTTP jest zbyt trudne, możesz użyć JavaScriptu, by przekierowywać użytkowników pod adresy URL wskazane w tagu rel="alternate". Jeśli będziesz używać tej techniki, pamiętaj, że po stronie klienta wystąpi pewne opóźnienie, bo przed wywołaniem przekierowania musi on najpierw pobrać stronę, a potem przeanalizować i wykonać JavaScript.

Przekierowanie JavaScript można ustawić na wiele sposobów. Możesz np. użyć funkcji JavaScript matchMedia(), by wykonywać te zapytania o media, które są już używane w adnotacjach linków na stronach w witrynie.

Przekierowania dwukierunkowe a jednokierunkowe

W różnych witrynach obowiązują różne zasady przekierowań. W niektórych tylko użytkownicy komórek, którzy wchodzą na strony na komputery, są przekierowywani do wersji mobilnej (przekierowania jednokierunkowe), a w innych – przekierowywani są zarówno użytkownicy komórek, jak i komputerów, którzy wchodzą odpowiednio na strony na komputery i komórki (przekierowania dwukierunkowe).

Jeśli chodzi o działanie Googlebota, nie mamy w tej kwestii żadnych preferencji. Zalecamy webmasterom, by podczas określania zasad przekierowań brali pod uwagę wygodę i potrzeby swoich użytkowników. Najważniejsze jest, by przekierowania były spójne i poprawne, tzn. prowadziły do odpowiednich treści w witrynie na komputery lub urządzenia mobilne. Jeśli przekierowania są skonfigurowane nieprawidłowo, niektórzy użytkownicy nie będą mogli wyświetlić żadnych treści.

Sugerujemy też, by dać użytkownikom możliwość rezygnacji z przekierowania, tzn. pozwolić użytkownikom mobilnym na przeglądanie strony na komputery, a użytkownikom komputerów – strony mobilnej (jeśli będą tego chcieli).