Phân phát động

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phân phát động là một cách thiết lập trong đó máy chủ phản hồi bằng HTML (và CSS) khác nhau trên cùng một URL tùy thuộc vào tác nhân người dùng đang yêu cầu trang (thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính).

Vì việc trang web thay đổi HTML cho tác nhân người dùng cho thiết bị di động (nội dung dành cho thiết bị di động bị "ẩn" khi tác nhân người dùng cho máy tính thu thập dữ liệu) sẽ không rõ ràng ngay lập tức trong cách thiết lập này, nên máy chủ cần gửi thông tin gợi ý để yêu cầu Googlebot cho điện thoại thông minh cũng thu thập dữ liệu trang để phát hiện nội dung dành cho thiết bị di động. Bạn có thể triển khai thông tin gợi ý này bằng cách sử dụng tiêu đề HTTP Vary.

Một hình ảnh mô tả cách thức hoạt động của chế độ phân phát động
Chế độ phân phát động sẽ phân phát mã khác nhau cho từng thiết bị, nhưng trên cùng một URL.

TL;DR

  • Sử dụng tiêu đề HTTP Vary để thông báo về thay đổi của bạn tùy thuộc vào tác nhân người dùng.
  • Phát hiện chuỗi tác nhân người dùng một cách chính xác.

Tiêu đề HTTP Vary

Tiêu đề HTTP Vary có hai ứng dụng quan trọng và hữu ích:

  • Tiêu đề này báo hiệu cho các máy chủ (có bộ nhớ đệm) dùng trong ISP và các nơi khác rằng máy chủ nên xem xét tác nhân người dùng khi quyết định có phân phát trang từ bộ nhớ đệm hay không. Nếu không có tiêu đề HTTP Vary, bộ nhớ đệm có thể phân phát nhầm trang HTML dành cho máy tính đã lưu trong bộ nhớ đệm cho người dùng trên thiết bị di động và ngược lại.
  • Tiêu đề này giúp Googlebot phát hiện nội dung mà bạn đã tối ưu hóa cho thiết bị di động nhanh hơn, vì tiêu đề HTTP Vary hợp lệ là một trong những tín hiệu chúng tôi có thể sử dụng để thu thập dữ liệu các URL phân phát nội dung được tối ưu hóa cho thiết bị di động.

Tiêu đề HTTP Vary là một phần trong nội dung phản hồi của máy chủ cho một yêu cầu, như trong ví dụ sau:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Vary: User-Agent
Content-Length: 5710
(... rest of HTTP response headers...)

Tiêu đề HTTP Vary cho trình duyệt biết rằng nội dung phản hồi sẽ thay đổi tùy thuộc vào tác nhân người dùng đang yêu cầu trang. Nếu máy chủ của bạn đã sử dụng tiêu đề HTTP Vary, thì bạn có thể thêm User-Agent vào danh sách đã được phân phát.

Phát hiện chính xác tác nhân người dùng

Nhìn chung, việc phát hiện tác nhân người dùng là một kỹ thuật dễ gặp lỗi. Có nhiều lý do, nhưng có 3 lý do phổ biến sau đây:

  1. Hệ thống phải có danh sách các chuỗi (hoặc chuỗi con) tác nhân người dùng để so khớp thì mới phát hiện được tác nhân người dùng. Các danh sách như vậy cần phải duy trì và cập nhật liên tục và không so khớp với các tác nhân người dùng mới. Trong thực tế, nhiều danh sách như vậy không được duy trì một cách thích hợp và trở nên lỗi thời, tạo ra trải nghiệm kém cho người dùng.
  2. Trường hợp so khớp nhầm rất dễ xảy ra khi so khớp tác nhân người dùng, đôi khi lại phát hiện một tác nhân người dùng cho máy tính để bàn là tác nhân cho thiết bị di động hoặc ngược lại. Tương tự như vậy, một lỗi phổ biến đối với các trang web là vô tình coi các thiết bị máy tính bảng là điện thoại thông minh. Nếu bạn đang triển khai việc phát hiện tác nhân người dùng của các trình duyệt truy cập trang web của mình, hãy chắc chắn rằng quy trình phát hiện đó sẽ tìm các chuỗi dành riêng cho điện thoại thông minh (chẳng hạn như kiểm tra cả hai từ "Android" và "Mobile"), chứ không phải các chuỗi chung cho thiết bị di động (chỉ kiểm tra "Android"). Hãy tìm hiểu thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

  3. Hãy thật cẩn thận với kỹ thuật che giấu khi phát hiện tác nhân người dùng. Khi phát hiện tác nhân người dùng, trang web sẽ phát hiện lớp hoặc loại thiết bị bằng cách tìm kiếm tên thiết bị trong chuỗi tác nhân người dùng; trang web không nên tìm kiếm riêng Googlebot. Tất cả tác nhân người dùng Googlebot đều tự xác định chính tác nhân đó là những thiết bị di động cụ thể và bạn nên xử lý những tác nhân người dùng Googlebot này hệt như cách bạn sẽ xử lý các thiết bị này.

    Việc kết xuất trước nội dung cho các trình thu thập dữ liệu như Googlebot không bị xem là kỹ thuật che giấu nếu thiết lập đúng cách.