Ngăn chặn và theo dõi hành vi sai trái trên trang web của bạn

Các chủ đề sau đây mô tả cách bạn có thể ngăn chặn và theo dõi hành vi sai trái trên trang web của mình.

Chủ đề
Ngăn nội dung rác do người dùng tạo trên trang web hoặc nền tảng của bạn Những kẻ vi phạm thường lợi dụng các biểu mẫu bình luận mở cũng như nơi nhập nội dung do người dùng tạo để tạo nội dung không liên quan trên những trang web ít cẩn trọng. Hãy tìm hiểu cách ngăn chặn và theo dõi hành vi sai trái trên trang web hoặc nền tảng của bạn.
Phần mềm độc hại và phần mềm không mong muốn Tìm hiểu xem phần mềm độc hại và phần mềm không mong muốn là gì, nguyên tắc để tránh phát tán phần mềm không mong muốn và cách khắc phục các vấn đề liên quan đến phần mềm không mong muốn.
Ngăn ngừa nhiễm phần mềm độc hại Bài viết này đưa ra các mẹo và lời khuyên về cách để tránh bị nhiễm phần mềm độc hại.
Hành vi tấn công phi kỹ thuật (Trang web lừa đảo và giả mạo) Tìm hiểu về hành vi tấn công phi kỹ thuật và cách khắc phục.
Chính sách dành cho những trang web thường xuyên vi phạm chính sách Duyệt web An toàn của Google Tính năng Duyệt web An toàn của Google giúp bảo vệ người dùng bằng cách hiển thị cảnh báo về các trang web nguy hiểm hoặc tệp tải xuống nguy hiểm.