Omówienie operatorów wyszukiwania w Google

Wyszukiwarka Google obsługuje kilka operatorów wyszukiwania, za pomocą których można zawężać lub ukierunkowywać kryteria wyszukiwania. Operatory wyszukiwania mogą też być przydatne podczas debugowania witryny.

Na przykład operator wyszukiwania site: przydaje się, gdy chcesz sprawdzać spam w komentarzach na swojej stronie, a operator wyszukiwania grafiki imagesize: ułatwia znajdowanie w witrynie niewielkich obrazów.

Poniższa tabela zawiera operatory wyszukiwania, których możesz używać do sprawdzania różnych aspektów stron w wyszukiwarce:

Operatory wyszukiwania

cache:

Umożliwia znalezienie wersji strony z pamięci podręcznej, Przykład:

cache:https://www.google.com/

filetype:

Umożliwia znalezienie wyników wyszukiwania o określonym typie pliku zgodnie z definicją w nagłówku HTTP content-type lub w rozszerzeniu pliku. Możesz na przykład wyszukać pliki RTF i adresy URL kończące się ciągiem .rtf, których treść zawiera hasło „galway”:

filetype:rtf galway

imagesize:

Umożliwia znalezienie stron zawierających obrazy o określonym wymiarze, Ten operator wyszukiwania działa tylko w Grafice Google. Przykład:

imagesize:1200x800

site:

Umożliwia znalezienie wyników wyszukiwania z konkretnej domeny albo konkretnego adresu URL lub prefiksu adresu URL, Przykład:

site:https://www.google.com/

src:

Umożliwia znalezienie stron, które odwołują się do konkretnego adresu URL obrazu w atrybucie src. Ten operator wyszukiwania działa tylko w Grafice Google. Przykład:

src:https://www.example.com/images/peanut-butter.png