Renderowanie w wyszukiwarce Google

Googlebot wykorzystuje usługę renderowania sieciowego (WRS) opartą na Chrome 41 (M41). Ogólnie rzecz biorąc, WRS obsługuje te same funkcje i możliwości platformy internetowej co wersja Chrome, z której korzysta. Pełną listę znajdziesz na stronie chromestatus.com. Możesz też skorzystać z funkcji porównywania na stronie caniuse.com.

Jest jednak kilka wyjątków i różnic, o których trzeba pamiętać. Ten artykuł opisuje funkcje i interfejsy API, które są niedostępne w WRS lub z których można korzystać w ograniczonym stopniu.

Googlebot i WRS nadają priorytet najważniejszym treściom strony

Googlebot został zaprojektowany z myślą o sprawnym funkcjonowaniu w internecie. Jego priorytetem jest indeksowanie stron bez obniżania komfortu użytkowników witryny. Googlebot i WRS stale analizują i identyfikują zasoby, które nie mają wpływu na istotne treści strony, i mogą ich nie pobierać. Na przykład żądania związane z raportowaniem i błędami, które nie są istotnym elementem zawartości strony, i inne podobne typy żądań nie są używane ani konieczne do wyodrębnienia najważniejszych treści na stronie.

WRS wyłącza niektóre interfejsy i funkcje

Użyj wykrywania funkcji, by zidentyfikować obsługiwane interfejsy API i funkcje WRS, oraz, w stosownych przypadkach, kodu polyfill (tak samo jak w dowolnej innej przeglądarce), bo funkcje WRS mogą zmienić się w każdej chwili:

  • Interfejsy IndexedDB i WebSQL są wyłączone.
  • Interfejsy zdefiniowane w specyfikacji skryptu Service Worker są wyłączone.
  • Interfejs WebGL jest wyłączony. Zawartość 3D i VR nie jest obecnie indeksowana.

Googlebot i WRS nie zapisują stanu podczas wczytywania stron

WRS wczytuje każdy URL (informacje na temat odkrywania treści przez Google znajdziesz w sekcji Wprowadzenie do indeksowania) zgodnie z przekierowaniami serwera i klienta tak samo jak zwykła przeglądarka. WRS nie zachowuje informacje o stanie po wczytaniu stron:

  • Dane pamięci lokalnej i pamięci sesji są usuwane po wczytaniu stron.
  • Pliki cookie HTTP są usuwane po wczytaniu stron.

WRS nie obsługuje kodu ES6

Chrome M41 nie obsługuje funkcji ES6 (na przykład klas). Jeśli używasz kodu ES6, pamiętaj, by przekompilować kod JavaScript na ES5.

WRS obsługuje komponenty sieciowe w ograniczonym stopniu

Gdy tylko jest to możliwe, stosuj do treści model Light DOM i używaj standardu Shadow DOM do uwzględniania i ukrywania szczegółów implementacji. W przypadku najważniejszych treści, takich jak elementy nawigacyjne, linki, nagłówki i główny tekst oraz obrazy, należy zawsze stosować model Light DOM. Zapewnia to maksymalną zgodność klientów, które nie obsługują komponentów sieciowych lub nie wykonują kodu JavaScript.

WRS odrzuca prośby o uprawnienia

Googlebot automatycznie odrzuca wszystkie funkcje, które wymagają zgody użytkownika. Pełną listę funkcji, których to dotyczy, znajdziesz w sekcji Rejestr uprawnień. Przykłady: interfejsy Camera API, Geolocation API i Notifications API.

WRS i Googlebot nie obsługują protokołu WebSocket

Googlebot i WRS obsługują tylko protokoły HTTP/1.x i FTP z protokołem TLS i bez niego.

Śledzenie błędów i usuwanie problemów związanych z renderowaniem

Poza używaniem wykrywania funkcji i kodu polyfill pamiętaj, by gromadzić i analizować błędy po stronie klienta, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie Twojej aplikacji, gdy korzystają z niej użytkownicy i Googlebot.

Wyślij opinię na temat...