Jak działają uporządkowane dane

Wyszukiwarka Google stara się rozpoznać treści na stronie. Możesz nam pomóc, dodając do strony uporządkowane dane, by wyraźnie określić znaczenie treści. Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Na przykład na stronie z przepisem będą to składniki, czas i temperatura gotowania/pieczenia, liczba kalorii itd.

Google wykorzystuje znalezione w internecie uporządkowane dane do rozpoznawania treści na stronie oraz do gromadzenia ogólnych informacji o sieci i świecie. Poniżej przedstawiamy przykład fragmentu uporządkowanych danych JSON-LD, które mogą pojawić się na stronie z danymi kontaktowymi korporacji Unlimited Ball Bearings i opisują te dane:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "url": "http://www.example.com",
 "name": "Unlimited Ball Bearings Corp.",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+1-401-555-1212",
  "contactType": "Customer service"
 }
}
</script>

Na podstawie uporządkowanych danych wyszukiwarka Google włącza też specjalne funkcje i ulepszenia wyników z elementami rozszerzonymi. Na przykład strona z przepisem kulinarnym, która zawiera prawidłowe uporządkowane dane, może się wyświetlić w postaci wyniku z elementami graficznymi:

Funkcja wyniku wyszukiwania Odpowiednie uporządkowane dane (skrócone z uwagi na długość)
Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący przepisu na szarlotkę. 

<html>
 <head>
  <title>Grandma's Holiday Pie</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Recipe",
   "name": "Grandma's Holiday Apple Pie",
   "author": "Elaine Smith",
   "image": "http://images.edge-generalmills.com/56459281-6fe6-4d9d-984f-385c9488d824.jpg",
   "description": "A classic apple pie.",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4",
    "reviewCount": "276",
    "bestRating": "5",
    "worstRating": "1"
   },
   "prepTime": "PT30M",
   "totalTime": "PT1H",
   "recipeYield": "8",
   "nutrition": {
    "@type": "NutritionInformation",
    "servingSize": "1 medium slice",
    "calories": "230 calories",
    "fatContent": "1 g",
    "carbohydrateContent": "43 g"
   },
   "recipeIngredient": [
    "1 box refrigerated pie crusts, softened as directed on box",
    "6 cups thinly sliced, peeled apples (6 medium)",
    "..."
   ],
   "recipeInstructions": [
    "1...",
    "2..."
    ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Uporządkowane dane odnoszą się do poszczególnych elementów przepisu. Dlatego użytkownicy mogą wyszukać ten przepis według składników, liczby kalorii, czasu przyrządzania itd.

Uporządkowane dane są kodowane za pomocą znaczników na stronie, której dotyczą. Powinny opisywać zawartość tej strony. Nie twórz pustych stron na potrzeby uporządkowanych danych ani nie dodawaj uporządkowanych danych dotyczących informacji niewidocznych dla użytkownika, nawet jeśli są one precyzyjne. Więcej wskazówek technicznych i jakościowych znajdziesz w Ogólnych wytycznych dotyczących uporządkowanych danych.

Format uporządkowanych danych

Ta dokumentacja opisuje usługi, które są wymagane, zalecane lub opcjonalne w przypadku uporządkowanych danych istotnych dla wyszukiwarki Google. Większość uporządkowanych danych wykorzystuje standard schema.org, ale precyzyjne informacje o działaniu wyszukiwarki Google znajdziesz nie w jego dokumentacji, lecz w dokumentacji na stronie developers.google.com. Nieuwzględnione tutaj atrybuty i obiekty nie są wymagane przez wyszukiwarkę Google nawet wtedy, gdy są konieczne według standardu schema.org.

Pamiętaj, by podczas wdrażania uporządkowanych danych przetestować je za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danych. Następnie przejrzyj raporty o stanie wyników z elementami rozszerzonymi, by sprawdzić stan stron, które po wdrożeniu mogą działać nieprawidłowo ze względu na problemy z szablonami lub wyświetlaniem.

Aby obiekty mogły wyświetlać się w wyszukiwarce Google z elementami rozszerzonymi, musisz stosować w nich wymagane właściwości. Ogólnie mówiąc, im więcej zalecanych właściwości zdefiniujesz, tym bardziej zwiększysz prawdopodobieństwo wyświetlenia Twoich treści w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi. Pamiętaj jednak, że lepiej jest określić mniej zalecanych właściwości, ale w sposób pełny i dokładny, niż podać każdą możliwą zalecaną właściwość, ale z danymi, które są niepełne, błędnie sformatowane lub niedokładne.

Oprócz właściwości i obiektów przedstawionych w tej dokumentacji Google może korzystać z właściwości sameAs i innych uporządkowanych danych schema.org. Niektóre z tych elementów mogą służyć do włączenia przyszłych funkcji wyszukiwarki, jeśli zostaną uznane za przydatne.

Wyszukiwarka Google obsługuje uporządkowane dane w tych formatach, chyba że w dokumentacji podano inne informacje:

Formatowanie Opis i pozycja
JSON-LD* (zalecany) Kod JavaScript osadzony w tagu <script> w nagłówku lub treści strony. Znacznik nie jest umieszczony w tekście widocznym dla użytkowników, co ułatwia określenie zagnieżdżonych kolejno elementów danych, takich jak Country, PostalAddress, MusicVenue, Event. Google może też odczytać dane JSON-LD wstawiane dynamicznie w treści strony, np. za pomocą kodu JavaScript lub widżetów osadzonych w systemie zarządzania treścią.
Mikrodane Otwarta specyfikacja HTML używana do zagnieżdżania uporządkowanych danych w treści HTML. Podobnie jak format RDFa wykorzystuje atrybuty tagu HTML do wskazania właściwości, które mają służyć jako uporządkowane dane. Zazwyczaj są używane w treści strony, ale można je też wstawić do nagłówka.
RDFa Rozszerzenie HTML5, które obsługuje połączone dane za pomocą atrybutów tagu HTML odpowiadających treściom widocznym dla użytkowników, które chcesz opisać na potrzeby wyszukiwarek. Standard RDFa jest zwykle używany zarówno w nagłówku, jak i w treści strony HTML.

Wytyczne dotyczące uporządkowanych danych

Postępuj zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi uporządkowanych danych oraz z wszelkimi wskazówkami dotyczącymi konkretnego typu danych – w przeciwnym razie Twoja treść może nie pojawić się jako wynik z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google.

Tworzenie, testowanie i publikowanie uporządkowanych danych

Poznaj polecany przez nas sposób tworzenia nowych stron z uporządkowanymi danymi