สร้างรายการ URL

เพื่อให้ระบบค้นพบเนื้อหาของคุณได้ ระบบต้องใช้ URL ของเนื้อหานั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำดัชนี ระบบของเราจะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ผ่านการทำงานตามปกติซึ่งกำหนดโดยอัลกอริทึม โดยคุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งการรวบรวมในลักษณะนี้อาจเพียงพอสำหรับเป้าหมายของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเนื้อหาที่ไม่ได้ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ โดยทันที เช่น หน้าใหม่หรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน คุณอาจช่วยให้ระบบทราบถึง URL เหล่านั้นได้ด้วยการส่งรายการที่เรียกว่าแผนผังไซต์มาให้ ในหลายกรณี การส่งแผนผังไซต์เป็นสิ่งเดียวที่คุณควรทำเพื่อให้ระบบพบมาร์กอัปล่าสุดและแสดงตัวอย่างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาของ Search ได้ง่ายขึ้น

ประเภท URL ที่คุณระบุ

URL ที่คุณส่งให้ Google จะจำแนกออกเป็น 2 หมวดหมู่ทั่วไปดังนี้

 • Canonical URL เป็น URL หลักสำหรับเนื้อหา

  โดยส่วนใหญ่แล้ว Canonical URL เป็น URL ที่เราต้องการสำหรับใช้เข้าถึงเนื้อหาที่เจาะจงในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาพร้อมใช้งานภายใต้ URL ที่แยกกันสำหรับ HTML และ AMP HTML และคุณต้องการเวอร์ชัน HTML คุณก็ต้องกำหนดว่า URL ของเวอร์ชัน HTML เป็น Canonical URL ในทางกลับกัน หากเว็บไซต์สร้างขึ้นมาเป็น AMP HTML ทั้งหมดแบบไม่มีเนื้อหา HTML ที่สอดคล้องกันเลย URL ของ AMP ก็ควรเป็น Canonical URL เพราะคุณไม่มี URL อื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canonical URL ในศูนย์ช่วยเหลือ

 • URL ทางเลือก เป็น URL สำหรับเนื้อหาทางเลือกของทรัพยากรเนื้อหาหลัก

  โดยทั่วไปแล้ว คุณจะระบุ URL ทางเลือกเมื่อมี URL หลายรูปแบบสำหรับเนื้อหาเดียวกัน เช่น หน้า AMP หรือเนื้อหาที่แปลจากภาษาต้นฉบับ เมื่อมีการลิงก์ URL เหล่านี้ ระบบจะรวมอันดับสำหรับเนื้อหาที่คล้ายกันได้ง่ายขึ้น เพื่อจะได้แสดงทรัพยากรที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้ เช่น แสดงหน้า AMP ให้แก่ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีเชื่อมโยงทรัพยากรออนไลน์

สร้างแผนผังไซต์อย่างง่าย

แผนผังไซต์แบบพื้นฐานที่สุดคือรายการไฟล์ข้อความที่มี Canonical URL โดยคุณสร้างรายการดังกล่าวและโฮสต์ไว้ในเว็บไซต์ได้ โปรดใส่ URL เพียงรายการเดียวต่อบรรทัด เช่น

http://www.example.com/dogs/poodles/poodle1.html
http://www.example.com/dogs/poodles/poodle2.html

โปรแกรมสร้างแผนผังไซต์จะช่วยสร้างไฟล์ให้เว็บไซต์คุณได้ โดยโปรแกรมนี้พร้อมใช้งานสำหรับระบบจัดการเนื้อหาหลายรายการ เช่น WordPress และ Drupal โปรแกรมสร้างแผนผังไซต์มักสร้างไฟล์ XML ซึ่งเป็นประเภทไฟล์ที่เรารองรับ

แผนผังเว็บไซต์แบบเป็นข้อความจะช่วยเรื่องการค้นพบเนื้อหาเท่านั้น โดยจะไม่ได้ช่วยแจ้งให้ระบบทราบว่าเนื้อหาได้รับการอัปเดตเพราะแผนผังเว็บไซต์ประเภทนี้ไม่มีข้อมูลเมตาเพิ่มเติม เช่น วันที่เปลี่ยนแปลงหรือรายการ URL ทางเลือก โปรดระบุเนื้อหาทางเลือกโดยลิงก์เนื้อหาดังกล่าวจากภายในหน้า Canonical และตรวจสอบว่าหน้าทางเลือกลิงก์กลับไปยัง Canonical URL ตามที่อธิบายในเชื่อมโยงทรัพยากรออนไลน์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์ในศูนย์ช่วยเหลือของ Search Console

สร้างแผนผังไซต์ XML

หากต้องการระบุการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ URL และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอัปเดตกับ URL ทางเลือก คุณก็ควรใช้แผนผังไซต์ XML ซึ่งจะระบุทั้ง Canonical URL และ URL ทางเลือกไว้ในไฟล์เดียว พร้อมระบุวันที่แก้ไขด้วย

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นแผนผังไซต์ XML อย่างง่ายที่มีข้อมูลของหน้าเดียวซึ่งใช้ทั้ง Canonical URL และ URL ของ AMP พร้อมสร้างวันที่แก้ไขด้วย

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="https://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <url>
  <loc>http://example.com/dogs/poodles/poodle1.html</loc>
  <xhtml:link rel="amphtml" href="http://example.com/dogs/poodles/poodle1.amp.html"/>
  <lastmod>2016-01-13T18:30:02Z</lastmod>
 </url>
</urlset>

การประทับเวลาของวันที่ควรอยู่ในรูปแบบวันที่และเวลาแบบ W3C รูปแบบนี้ทำให้คุณเลือกไม่ระบุเวลาได้ และใช้รูปแบบ ปปปป-ดด-วว

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแผนผังไซต์

เราขอแนะนำให้คุณใช้แผนผังไซต์ในรูปแบบข้อความธรรมดาหรือ XML นอกจากนี้ ไฟล์แผนผังไซต์มี URL ได้ไม่เกิน 50,000 รายการ และต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB เมื่อไม่ได้บีบอัด คุณจึงควรแบ่ง URL ที่มีจำนวนมากๆ ออกเป็นไฟล์ย่อยหลายๆ ไฟล์

ดูหลักเกณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับแผนผังเว็บไซต์ในส่วนสร้างและส่งแผนผังเว็บไซต์ในศูนย์ช่วยเหลือของ Search Console