Top Places List (Danh sách địa điểm hàng đầu) (BETA)

Ảnh chụp màn hình trang kết quả tìm kiếm của Google có chứa Danh sách địa điểm hàng đầu trên một thiết bị di động

Các địa điểm địa lý có thể trở nên nổi tiếng về một chủ đề cụ thể nào đó, chẳng hạn như địa điểm nên đến để thử các nhà hàng Trung Quốc. Trong trường hợp đó, các trang web khác nhau thường công nhận một địa điểm bằng cách xuất bản danh sách dựa trên chủ đề có chứa địa điểm đó, chẳng hạn như "10 nhà hàng Trung Quốc hàng đầu ở NYC".

Danh sách địa điểm hàng đầu của Google hiển thị danh sách theo chủ đề từ các nhà xuất bản có thẩm quyền để người dùng có thể duyệt xem các lựa chọn từ một nguồn đáng tin cậy khi họ quyết định địa điểm nên đến. Ví dụ: nếu người dùng nhập nhà hàng RedFarm NYC vào thiết bị di động của họ, kết quả Google Tìm kiếm có thể hiển thị một số danh sách có chứa nhà hàng đó, mỗi danh sách được xuất bản bởi một nhà cung cấp khác nhau.

Yêu cầu

Để danh sách của bạn được xem xét cho tính năng Danh sách địa điểm hàng đầu, thì trước tiên, danh sách phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Danh sách địa điểm hàng đầu phải do nhà cung cấp nội dung tập hợp, có nội dung xác thực, độc lập và không được tài trợ.
  • Danh sách địa điểm hàng đầu không được là các câu mẫu tạo nên từ dữ liệu hoặc chỉ số tự động.
  • Danh sách địa điểm hàng đầu không được chứa ngôn ngữ thô tục hoặc phản cảm.

Đăng ký sử dụng

Nếu bạn là một nhà xuất bản và muốn Google xem xét việc đưa danh sách của bạn vào tính năng Danh sách địa điểm hàng đầu, hãy cung cấp chi tiết của bạn trong biểu mẫu đăng ký sử dụng cho Danh sách địa điểm hàng đầu.

Đăng ký sử dụng

Gửi phản hồi về...