สูตรอาหาร

ตัวอย่างการค้นหารูปภาพในอุปกรณ์เคลื่อนที่และตัวอย่างผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

มาร์กอัปเนื้อหาสูตรอาหารด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อระบุผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์และรายการเฉพาะโฮสต์สำหรับสูตรอาหาร เช่น คะแนนของผู้รีวิว เวลาในการเตรียมและการทำอาหาร และข้อมูลทางโภชนาการ หน้าเว็บของคุณจะมีสิทธิ์ใช้หลายฟีเจอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บ ดังนี้

 • การค้นหา: เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง recipe เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นใน Search ด้วยผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 • คำแนะนำ: เปิดใช้ Google Assistant เพื่อแนะนำผู้ใช้ในการทำตามสูตรอาหารผ่าน Google Home และ Smart Display
 • ภาพหมุน: เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาพหมุนเพื่อให้สูตรอาหารปรากฏในภาพหมุนผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ภาพหมุนนี้อาจมีรูปภาพ โลโก้ของหน้า และฟีเจอร์ผลการค้นหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • AMP: สร้างหน้าสูตรอาหารด้วย AMP เพื่อให้สูตรอาหารที่โหลดได้ทันที

การจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เนื้อหาของคุณใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของสูตรอาหารที่ใช้โค้ด JSON-LD ในเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่างสูตรอาหาร

นี่คือตัวอย่างของหน้าเว็บที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้าง recipe และ guidance เนื้อหานี้อาจมีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในผลการค้นหาของ Search และคำแนะนำจาก Google Assistant ใน Google Home และ Smart Display

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าสรุปสูตรอาหาร (หน้าที่มีรายการสูตรอาหาร) ซึ่งมีข้อมูลที่มีโครงสร้าง itemList เนื้อหานี้อาจมีสิทธิ์แสดงในภาพหมุนในผลการค้นหาของ Search

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง เพื่อให้สูตรอาหารมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาของ Search หากต้องการใช้สูตรอาหารกับคำแนะนำจาก Google Assistant ใน Google Home และ Smart Display โปรดตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณเป็นไปตามนโยบายการจำกัดเนื้อหาสำหรับ Actions on Google

ข้อมูลที่มีโครงสร้างของสูตรอาหารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของสูตรอาหารสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเตรียมเมนูอาหารที่เจาะจง เช่น "สครับขัดหน้า" หรือ "ไอเดียจัดงานเลี้ยง" ไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้องของเมนูอาหาร
 • หากต้องการให้สูตรอาหารปรากฏในรายการเฉพาะโฮสต์ คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  • จัดเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList เพื่อสรุปสูตรอาหารสำหรับรายการของคุณ คุณอาจจัดเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้าง ItemList แยกต่างหากหรือรวมกับข้อมูลที่มีโครงสร้างของสูตรอาหารก็ได้
  • เว็บไซต์ต้องมีหน้าสรุปที่มีรายการสูตรอาหารทั้งหมดในคอลเล็กชัน เช่น เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์สรุปจากผลการค้นหาของ Search ระบบอาจนำผู้ใช้ไปยังหน้าที่ถูกต้องในเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของผู้ใช้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ItemList

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ItemList ได้ที่ schema.org/ItemList

นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ Recipe แล้ว โปรดเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับรายการเฉพาะโฮสต์ด้วย แม้ว่า ItemList จะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้สูตรอาหารมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเฉพาะโฮสต์ได้ที่ภาพหมุน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

ข้อมูลเสริมของหน้ารายการเดี่ยว

ListItem.position

Integer

ตำแหน่งตามลำดับของหน้ารายการในรายการ เช่น


"itemListElement": [
 {
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
 }, {
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
 }
]
ListItem.url

URL

Canonical URL ของหน้ารายการ รายการทั้งหมดควรมี URL ที่ไม่ซ้ำกัน

สูตรอาหาร

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Recipe ได้ที่ schema.org/Recipe มาร์กอัปเนื้อหาสูตรอาหารด้วยพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ของประเภท Recipe ของ schema.org นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น โปรดมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำให้ได้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน Search ให้มากขึ้น

หากต้องการใช้สูตรอาหารกับคำแนะนำจาก Google Assistant ใน Google Home และ Smart Display ให้เพิ่ม recipeIngredient และ recipeInstructions หากสูตรอาหารไม่มีพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์รวมอยู่ในคำแนะนำแต่อาจยังมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาของ Search

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

URL หรือ ImageObject

รูปภาพของอาหารที่ทำเสร็จแล้ว

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องประกอบเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

ชื่อของอาหารจานนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

ข้อมูลเสริมสำหรับคะแนนรีวิวเฉลี่ยที่กำหนดให้กับรายการนั้นๆ โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็น

หากข้อมูลที่มีโครงสร้างของสูตรอาหารมีรีวิวเดียว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ถูกต้อง เช่น "ส่วนผสมลด 50%" ไม่ใช่ชื่อผู้รีวิวที่ถูกต้อง

author

Person

ผู้คิดค้นสูตรอาหาร

cookTime

Duration

ระยะเวลาจริงที่ใช้ทำอาหาร ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ร่วมกับ prepTime เสมอ

datePublished

Date

วันที่เผยแพร่สูตรอาหาร ในรูปแบบ ISO 8601

description

Text

สรุปสั้นๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับอาหารจานนี้

keywords

Text

คำอื่นๆ สำหรับสูตรอาหาร เช่น ฤดูกาล (“ฤดูร้อน”) เทศกาล (“สงกรานต์”) หรือข้อบ่งชี้อื่นๆ (“รวดเร็ว” “ง่าย” “ต้นตำรับ”)

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • คั่นคีย์เวิร์ดแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • อย่าใช้แท็กที่ควรอยู่ใน recipeCategory หรือ recipeCuisine

  ไม่แนะนำ

  
  "keywords": "dessert, American"

  แนะนำ

  
  "keywords": "winter apple pie, nutmeg crust"
nutrition.calories

Energy

จำนวนแคลอรีต่อหน่วยบริโภค

prepTime

Duration

ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมทำอาหารจานนี้ ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ร่วมกับ cookTime เสมอ

recipeCategory

Text

ประเภทมื้อหรือคอร์สอาหารของสูตรอาหาร เช่น "มื้อเย็น" "จานหลัก" หรือ "ของหวาน ของว่าง"

recipeCuisine

Text

ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหาร เช่น "ฝรั่งเศส" "เมดิเตอร์เรเนียน" หรือ "อเมริกัน"

recipeIngredient

Text

ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรอาหาร ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้สำหรับสูตรอาหารใน Google Search แต่จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้สำหรับคำแนะนำจาก Google Assistant ใน Google Home และ Smart Display

เช่น


"recipeIngredient": [
 "1 (15 ounce) package double crust ready-to-use pie crust",
 "6 cups thinly sliced, peeled apples (6 medium)",
 "3/4 cup sugar",
 "2 tablespoons all-purpose flour",
 "3/4 teaspoon ground cinnamon",
 "1/4 teaspoon salt",
 "1/8 teaspoon ground nutmeg",
 "1 tablespoon lemon juice"
]

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่เฉพาะข้อความเกี่ยวกับส่วนผสมที่จำเป็นในการทำอาหารจานนี้
 • อย่าใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น คำจำกัดความของส่วนผสม
recipeInstructions

Text

ขั้นตอนในการทำอาหารจานนี้ ขอแนะนำให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้สำหรับสูตรอาหารใน Google Search แต่จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้สำหรับคำแนะนำจาก Google Assistant ใน Google Home และ Smart Display

คุณเลือกการตั้งค่า recipeInstructions ได้หลากหลาย เราขอแนะนำให้ใช้ HowToStep หรือ HowToSection

 • HowToStep: คุณระบุข้อความของประโยคในแต่ละขั้นตอนให้เหมือนกันทุกประการได้โดยกำหนดค่าของ HowToStep แต่ละรายการ วิธีนี้จะช่วยให้คำแนะนำกับ Google Assistant แต่โปรดทราบว่าอาจมีการจัดกลุ่มขั้นตอนในสูตรอาหารแตกต่างออกไปโดยอิงตามบริบท
 • HowToSection (ในกรณีที่สูตรอาหารมีหลายหัวข้อเท่านั้น): : ใช้เพื่อจัดกลุ่มขั้นตอนเป็นหลายๆ หัวข้อ ตั้งชื่อหัวข้อในพร็อพเพอร์ตี้ name (เช่น ทำขอบแป้ง) และระบุ HowToStep แต่ละรายการเป็น itemListElement ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ text ของ HowToStep แต่ละรายการ

  เช่น สูตรทำพิซซ่าอาจมี 1 หัวข้อที่มีหลายขั้นตอนสำหรับการทำขอบแป้ง 1 หัวข้อสำหรับการเตรียมหน้าพิซซ่า และ 1 หัวข้อสำหรับการนำทั้ง 2 ส่วนมารวมกันและเข้าเตาอบ หากคุณไม่ระบุว่ามีหลายหัวข้อ Google Assistant อาจนำเสนอชื่อหัวข้อผิดเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง (เช่น ขั้นตอน “ทำขอบแป้ง” ตามด้วยขั้นตอน “ผสมแป้งกับยีสต์”)

 • พร็อพเพอร์ตี้เดี่ยวของข้อความหรือพร็อพเพอร์ตี้ที่ซ้ำ: บล็อกข้อความที่มีอย่างน้อย 1 ขั้นตอน Google จะจัดการให้ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในหัวข้อเดียว ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ซ้ำจะต่อกันเป็นบล็อกข้อความบล็อกเดียว จากนั้น Google จะพยายามแยกบล็อกข้อความบล็อกเดียวเป็นขั้นตอนต่างๆ แยกกันโดยอัตโนมัติ Google จะพยายามหาและนำชื่อหัวข้อ หมายเลขขั้นตอน คีย์เวิร์ด และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏไม่ถูกต้องในข้อความขั้นตอนของสูตรอาหารออก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณระบุประโยคของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วย HowToStep ตามที่อธิบายไว้ด้านบน

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • อย่าใส่ข้อมูลเมตาที่เป็นของที่อื่น กล่าวโดยเจาะจงก็คือ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ author สำหรับระบุผู้เขียน พร็อพเพอร์ตี้ recipeCuisine สำหรับประเภทอาหาร พร็อพเพอร์ตี้ recipeCategory และพร็อพเพอร์ตี้ keywords สำหรับคีย์เวิร์ดอื่นๆ
 • ใส่เฉพาะข้อความเกี่ยวกับวิธีทำสูตรอาหารและอย่าใส่ข้อความอื่นๆ เช่น “คำแนะนำ” “ดูวิดีโอ” “ขั้นตอนที่ 1” คุณต้องระบุวลีเหล่านั้นนอกข้อมูลที่มีโครงสร้าง

  ไม่แนะนำ

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Step 1. Heat oven to 425°F."
  }]

  แนะนำ

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Heat oven to 425°F."
  }]
recipeYield

Text

ปริมาณอาหารจากสูตรอาหาร เช่น จำนวนที่หรือหน่วยบริโภค

totalTime

Duration

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเตรียมและทำอาหารจานนี้ ในรูปแบบ ISO 8601 คุณอาจใช้เวลาสูงสุดและเวลาขั้นต่ำเป็นเอลิเมนต์ย่อยเพื่อระบุช่วงเวลา

ใช้ totalTime หรือใช้ทั้ง cookTime และ prepTime ร่วมกัน

video

VideoObject

อาร์เรย์ของพร็อพเพอร์ตี้วิดีโอที่แสดงสูตรอาหารในหน้าเว็บ โปรดทำตามรายการพร็อพเพอร์ตี้ Video ที่จำเป็นและแนะนำ

เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Recipe",
 "video": [
  {
   "name": "Party Coffee Cake",
   "description": "How to make Party Coffee Cake.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "contentUrl": "http://www.example.com/videos/123_600x400.mp4",
   "embedUrl": "http://www.example.com/videoplayer?id=123",
   "uploadDate": "2018-02-05T08:00:00+08:00"
  }
 ]
}