Przepis

Przykład wyszukiwania grafiki na urządzeniu mobilnym i wyniku z elementami rozszerzonymi

Dodaj do swoich przepisów kulinarnych uporządkowane dane, by umożliwić ich pojawianie się w wynikach z elementami rozszerzonymi i na listach zależnych od hosta razem z dodatkowymi informacjami, np. ocenami recenzentów, czasami przygotowywania i gotowania potraw oraz informacjami o wartościach odżywczych. Możesz mieć dostęp do różnych funkcji zależnie od tego, jak dodasz uporządkowane dane do swojej strony:

 • Wyszukiwarka: dodaj uporządkowane dane Recipe, by zachęcić użytkowników do częstszego korzystania w wyszukiwarce z wyników z elementami rozszerzonymi.
 • Wskazówki: zapewnij Asystentowi Google możliwość podawania na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach wskazówek dla użytkowników, jak przyrządzać dania według Twoich przepisów.
 • Karuzela: dodaj uporządkowane dane karuzeli, by Twój przepis mógł pojawiać się w karuzeli wyników z elementami rozszerzonymi. Wyniki te mogą obejmować obrazy, logo stron i inne ciekawe funkcje związane z wynikami wyszukiwania.
 • Technologia AMP: utwórz strony z przepisami oparte na technologii AMP, by zapewnić ich błyskawiczne ładowanie.

Nadanie treściom struktury zgodnej z opisaną w tym przewodniku może im automatycznie zapewnić dostęp do tych funkcji:

Przykłady

Oto kilka przykładowych przepisów zapisanych w kodzie JSON-LD za pomocą narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

Przykład przepisu

Oto przykład strony z uporządkowanymi danymi recipe i znacznikami wskazówek. Te treści mogą kwalifikować się do wyświetlania w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi i do podawania w formie wskazówek przez Asystenta Google na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach.

Oto przykład strony z podsumowaniem przepisów (strony z listą przepisów) zawierającej uporządkowane dane itemList. Te treści mogą się kwalifikować do wyświetlenia w karuzeli w wynikach wyszukiwania.

Wytyczne

Aby Twój przepis kwalifikował się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania, musisz przestrzegać ogólnych wytycznych dotyczących uporządkowanych danych. Aby wskazówki przyrządzania potrawy według Twojego przepisu mógł podawać Asystent Google na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach, Twoje treści muszą być zgodne z zasadami Actions on Google dotyczącymi ograniczeń treści.

Uporządkowane dane Recipe muszą być zgodne z tymi wytycznymi.

 • Używaj uporządkowanych danych Recipe do treści związanych z przygotowywaniem konkretnej potrawy. Na przykład określenia typu „peeling do twarzy” czy „pomysły na przyjęcie” nie są prawidłowymi nazwami potraw.
 • Aby Twoje przepisy mogły pojawiać się na liście zależnej od hosta, musisz przestrzegać tych wytycznych:
  • Użyj uporządkowanych danych ItemList, by zrobić zestawienie przepisów, które zostaną dodane do listy. Uporządkowane dane ItemList możesz podawać osobno lub razem ze znacznikami Recipe.
  • W swojej witrynie musisz mieć stronę podsumowania z listą wszystkich przepisów, jakie się w niej znajdują. Jeśli np. użytkownik kliknie link do podsumowania w wynikach wyszukiwania, otworzy mu się strona w Twojej witrynie z listą przepisów związanych z jego zapytaniem.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w Google w wynikach z elementami rozszerzonymi lub w innych specjalnych miejscach, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich zalecane właściwości, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

ItemList

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Oprócz właściwości Recipe dodaj też poniższe właściwości związane z listami zależnymi od hosta. Chociaż znaczniki ItemList nie są wymagane, musisz dodać te właściwości, jeśli chcesz, by Twój przepis kwalifikował się do karuzeli hosta. Więcej informacji o listach zależnych od hosta znajdziesz w artykule Karuzela.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Adnotacja o pojedynczej stronie elementu.

ListItem.position

Integer

Pozycja porządkowa strony elementu na liście, np.:


"itemListElement": [
 {
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
 }, {
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
 }
]
ListItem.url

URL

Kanoniczny URL strony elementu. Każdy element powinien mieć niepowtarzalny adres URL.

Recipe

Pełną definicję znaczników Recipe znajdziesz na schema.org/Recipe. Dodaj do swojego przepisu poniższe właściwości typu Recipe schema.org. Oprócz wymaganych właściwości podaj jak najwięcej właściwości zalecanych, by zachęcić użytkowników do aktywniejszych działań w wyszukiwarce.

Aby wskazówki przyrządzania potrawy według Twojego przepisu mógł podawać Asystent Google na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach, zastosuj właściwości recipeIngredientrecipeInstructions. Jeśli w Twoim przepisie ich zabraknie, Asystent Google nie będzie podawać wskazówek, ale nadal będzie można znaleźć ten przepis w wynikach wyszukiwania.

Właściwości wymagane
image

URL lub ImageObject

Zdjęcie gotowego dania.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

Nazwa potrawy.

Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Adnotacja ze średnią oceną elementu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii oraz zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

Jeśli uporządkowane dane Recipe zawierają pojedynczą opinię, imię i nazwisko jej autora musi być prawidłowym imieniem i nazwiskiem osoby lub prawidłową nazwą organizacji. Na przykład „50% zniżki na składniki” nie jest prawidłowym imieniem i nazwiskiem autora opinii.

author

Person

Autor przepisu.

cookTime

Duration

Czas gotowania potrawy podany w formacie ISO 8601. Do określenia przedziału czasu możesz użyć elementów podrzędnych min i max.

Zawsze używaj ich w połączeniu z właściwością prepTime.

datePublished

Date

Data publikacji przepisu podana w formacie ISO 8601.

description

Text

Krótki opis potrawy.

keywords

Text

Dodatkowe określenia związane z przepisem, np. pora roku („lato”), święto („Boże Narodzenie”) lub inne jego cechy („szybki”, „łatwy”, „autentyczny”).

Dodatkowe wytyczne

 • Jeśli na liście słów kluczowych masz wiele pozycji, rozdziel je przecinkami.
 • Nie używaj określeń, które powinny występować we właściwości recipeCategory lub recipeCuisine.

  Niezalecane

  
  "keywords": "dessert, American"

  Zalecane

  
  "keywords": "winter apple pie, nutmeg crust"
nutrition.calories

Energy

Liczba kalorii w każdej porcji.

prepTime

Duration

Ilość czasu potrzebna na przygotowanie potrawy podana w formacie ISO 8601. Do określenia przedziału czasu możesz użyć elementów podrzędnych min i max.

Zawsze używaj ich w połączeniu z właściwością cookTime.

recipeCategory

Text

Rodzaj posiłku lub dania, którego dotyczy przepis, np. „kolacja”, „danie główne” lub „deser, przekąska”.

recipeCuisine

Text

Region, z którym kojarzy się Twój przepis, np. „francuski”, „śródziemnomorski” lub „polski”.

recipeIngredient

Text

Składnik używany w przepisie. Ta właściwość jest tylko zalecana w przypadku wyszukiwarki Google, ale wymagana, by przepis mógł być podawany w formie wskazówek przez Asystenta Google na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach.

Na przykład:


"recipeIngredient": [
 "1 (15 ounce) package double crust ready-to-use pie crust",
 "6 cups thinly sliced, peeled apples (6 medium)",
 "3/4 cup sugar",
 "2 tablespoons all-purpose flour",
 "3/4 teaspoon ground cinnamon",
 "1/4 teaspoon salt",
 "1/8 teaspoon ground nutmeg",
 "1 tablespoon lemon juice"
]

Dodatkowe wskazówki:

 • Podawaj tylko te składniki, które są niezbędne do przygotowania potrawy.
 • Nie podawaj zbędnych informacji, np. definicji składnika.
recipeInstructions

Text

Czynności, które trzeba wykonać, by przyrządzić potrawę. Ta właściwość jest tylko zalecana w przypadku wyszukiwarki Google, ale wymagana, by przepis mógł być podawany w formie wskazówek przez Asystenta Google na głośnikach Google Home i inteligentnych ekranach.

Wartość właściwości recipeInstructions można podać na kilka sposobów. Zalecamy używanie HowToStep lub HowToSection:

 • HowToStep: możesz precyzyjnie określić treść każdego kroku, ustawiając tę właściwość dla każdego elementu HowToStep. Umożliwi to udostępnienie wskazówek Asystentowi Google, ale pamiętaj, że może on różnie grupować etapy wykonywania przepisu zależnie od kontekstu.
 • HowToSection (właściwość używana tylko wtedy, gdy przepis składa się z wielu sekcji): służy do grupowania czynności w wiele sekcji. Podaj nazwę sekcji w jej polu name np. „Zrób kruchą warstwę”) i dodaj poszczególne kroki HowToStep jako właściwości itemListElement. Ustaw właściwość text każdego kroku HowToStep.

  Na przykład przepis na pizzę może zawierać jedną sekcję ze wskazówkami, jak przygotować kruchą warstwę spodnią, inną sekcję z opisem wykonania warstwy wierzchniej oraz jeszcze jedną z opisem łączenia tych warstw i pieczenia. Jeśli nie oznaczysz poszczególnych sekcji, Asystent Google może przez pomyłkę podać nazwę sekcji jako kolejny krok przepisu (np. wypowie wskazówkę „Zrób kruchą warstwę”, a po niej jako następną: „Zmieszaj mąkę z drożdżami”).

 • Pojedyncze lub powtórzone pole tekstowe właściwości: blok tekstu, który zawiera co najmniej jeden krok. Google traktuje wszystkie kroki jako należące do jednej sekcji. Powtórzone wartości właściwości są łączone w pojedynczy blok tekstu. Google próbuje potem automatycznie podzielić ten blok na poszczególne kroki. Stara się przy tym znajdować i usuwać wszystkie nazwy sekcji, numery kroków, słowa kluczowe i wszelkie inne elementy, które mogłyby niepotrzebnie wystąpić w treści kroku przepisu. Aby uzyskać najlepsze efekty, zalecamy jednoznaczne wskazywanie poszczególnych kroków za pomocą właściwości HowToStep w opisany powyżej sposób.

Dodatkowe wytyczne

 • Nie dodawaj metadanych, które nie pasują do przepisów kulinarnych. W szczególności używaj pola author, by wskazać autora, a pola recipeCuisine, by podać nazwę potrawy. Poza tym kategorię wpisz w polu recipeCategory, a inne słowa kluczowe – w polu keywords.
 • Podawaj tylko treść przepisu bez dodatkowego tekstu takiego jak „Wskazówki”, „Obejrzyj film” czy „Krok 1”. Takie wyrażenia należy dodawać poza uporządkowanymi danymi.

  Niezalecane

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Step 1. Heat oven to 425°F."
  }]

  Zalecane

  
  "recipeInstructions": [{
   "@type": "HowToStep",
   "text": "Heat oven to 425°F."
  }]
recipeYield

Text

Ilość potrawy, jaką można przygotować według tego przepisu, np. liczba osób, dla których jej wystarczy, lub liczba porcji.

totalTime

Duration

Łączny czas przygotowywania i gotowania potrawy podany w formacie ISO 8601. Do określenia przedziału czasu możesz użyć elementów podrzędnych min i max.

Możesz używać właściwości totalTime lub kombinacji właściwości cookTimeprepTime.

video

VideoObject

Tablica właściwości filmu, który ilustruje przepis na stronie. Zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Video.

Oto przykład:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Recipe",
 "video": [
  {
   "name": "Party Coffee Cake",
   "description": "How to make Party Coffee Cake.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "contentUrl": "http://www.example.com/videos/123_600x400.mp4",
   "embedUrl": "http://www.example.com/videoplayer?id=123",
   "uploadDate": "2018-02-05T08:00:00+08:00"
  }
 ]
}