Pytania i odpowiedzi

Strony z pytaniami i odpowiedziami to strony internetowe, które zawierają dane w formie pytań i odpowiedzi ułożonych tak, że po każdym pytaniu następują udzielone na nie odpowiedzi. Treści, które składają się z pytania i odpowiedzi na nie, możesz oznaczyć za pomocą mikrodanych schema.org QAPage, QuestionAnswer.

Strony z prawidłowymi znacznikami mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi. Elementy te pomogą Twojej witrynie w dotarciu do użytkowników wyszukiwarki. Oto przykładowy wynik wyszukiwania odpowiedzi na pytanie „Jak odłączyć kabel, który utknął w porcie USB?” w przypadku, gdy na stronie znajdują się znaczniki sygnalizujące, że zawiera ona odpowiedź:

Przykład karty z pytaniem i odpowiedziami w wynikach wyszukiwania dla zapytania „Jak odłączyć kabel, który utknął w porcie USB?”

Do strony możesz dodać oznaczenie informujące, że zawiera ona pytanie i odpowiedzi. W ten sposób umożliwisz wyświetlanie jej wśród takich wyników z elementami rozszerzonymi jak pokazany powyżej i pomożesz Google utworzyć jej lepszy krótki opis. W powyższym przykładzie treść odpowiedzi może się pojawić w zwykłych wynikach wyszukiwania, jeśli wyniki z elementami rozszerzonymi nie są wyświetlane.

Pamiętaj, że rzeczywisty wygląd wyników może być inny. Aby zobaczyć aktualny układ zwykłych wyników i wyników z elementami rozszerzonymi na stronie z wynikami wyszukiwania, przeprowadź wyszukiwanie na google.com.

Przykłady

W przypadku tych przykładowych znaczników użyto definicji typów QAPage, QuestionAnswer w formacie JSON-LD:

JSON-LD
Mikrodane

Wytyczne

Aby Twoja strona z pytaniem i odpowiedziami mogła się pojawiać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz uwzględnić te wytyczne:

Wskazówki dotyczące treści

 • Znacznika QAPage używaj tylko wtedy, gdy informacje na stronie podane są w formie jednego pytania i udzielonych na nie odpowiedzi.
 • Użytkownicy muszą mieć możliwość przesyłania odpowiedzi na pytania. Nie stosuj znacznika QAPage do treści, które zawierają tylko jedną odpowiedź na pytanie i nie pozwalają użytkownikom na dodawanie alternatywnych odpowiedzi. Zamiast tego użyj znacznika FAQPage. Oto kilka przykładów:

  Prawidłowe użycie:

  • Strona forum, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie
  • Strona pomocy związanej z danym produktem, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie

  Nieprawidłowe użycie:

  • Strona z pytaniami i odpowiedziami przygotowana przez autorów witryny i nie dająca użytkownikom możliwości przesyłania alternatywnych odpowiedzi
  • Pojedyncza strona produktu, na której użytkownicy mogą zamieszczać wiele pytań i odpowiedzi
  • Poradnik jako odpowiedź na pytanie
  • Post na blogu jako odpowiedź na pytanie
  • Esej jako odpowiedź na pytanie
 • Nie umieszczaj znaczników QAPage na wszystkich stronach witryny lub forum, jeśli nie każda strona zawiera odpowiednie treści. Na przykład na forum może być zadanych wiele pytań, do których nadają się te znaczniki. Jeśli jednak forum zawiera też strony bez pytań, to na nich nie można już stosować tych znaczników.
 • Nie używaj znaczników QAPage na stronach z najczęstszymi pytaniami ani na takich stronach, które zawierają wiele pytań. Znaczniki QAPage są przeznaczone do stosowania na stronach, na których znajduje się tylko jedno pytanie i udzielone na nie odpowiedzi.
 • Nie używaj znaczników QAPage w celach reklamowych.
 • Zadbaj o to, by znaczniki Question obejmowały całą treść pytania, a znaczniki Answer – całą treść odpowiedzi.
 • Znaczniki Answer należy stosować tylko do odpowiedzi na pytanie, a nie do komentarzy do pytania ani do komentarzy do innych odpowiedzi. Nie używaj znaczników Answer do postów niebędących odpowiedziami.
 • Pytania i odpowiedzi mogą nie pojawić się w wynikach z elementami rozszerzonymi, jeśli zawierają jakiekolwiek treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, treści wulgarne, obsceniczne, przedstawiające przemoc, propagujące niebezpieczne lub nielegalne działania, szerzące nienawiść albo mające na celu nękanie innych.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisujemy typy uporządkowanych danych związane ze znacznikami QAPage.

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich zalecane właściwości, by wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Do sprawdzania i wyświetlania podglądu uporządkowanych danych możesz używać narzędzia Google do testowania wyników z elementami rozszerzonymi.

QAPage

Typ QAPage wskazuje, że strona koncentruje się na konkretnym pytaniu i udzielonych na nie odpowiedziach. Będziemy używać tylko uporządkowanych danych Question pochodzących ze stron, na których znajdują się znaczniki QAPage. Na każdej stronie powinna występować tylko jedna definicja typu QAPage.

Pełną definicję znaczników QAPage znajdziesz na stronie https://schema.org/QAPage.

W tej tabeli opisujemy właściwości typu QAPage używane przez wyszukiwarkę Google.

Właściwości wymagane
mainEntity Question

Znacznik Question dla tej strony musi być umieszczony w obrębie właściwości mainEntity elementu QAPage.

Question

Typ Question określa pytanie, na które znajduje się odpowiedź na tej stronie, i zawiera ewentualne odpowiedzi na nie. Na stronie powinien się znajdować dokładnie jeden typ Question umieszczony w obrębie właściwości mainEntity mikrodanych schema.org/QAPage. Na każdej stronie powinna występować tylko jedna definicja typu Question.

Pełną definicję znaczników Question znajdziesz na stronie https://schema.org/Question.

Właściwości wymagane
answerCount Integer

Łączna liczba odpowiedzi na pytanie. Jeśli jest np. 15 odpowiedzi, ale ze względu na podział na strony znacznikami objętych jest tylko pierwszych 10, należy podać wartość 15. Wartość ta może też wynosić 0 w przypadku pytań bez odpowiedzi.

Może to być acceptedAnswer lub suggestedAnswer Answer

Aby pytanie mogło pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musi mieć co najmniej jedną odpowiedź – acceptedAnswer albo suggestedAnswer. Pytania zadane po raz pierwszy mogą jednak nie mieć żadnych odpowiedzi. W takim przypadku ustaw we właściwości answerCount wartość 0. Pytania bez odpowiedzi nie mogą pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi.

acceptedAnswer Answer

Najlepsza odpowiedź na pytanie. Odpowiedzi może być 0 lub więcej. Powinny to być odpowiedzi, które zyskały pewną akceptację w Twojej witrynie. Zostały np. uznane za najlepszą odpowiedź przez osobę, która zadała pytanie, przez moderatora lub przez system liczący głosy użytkowników. Do rozpoznawania najlepszych odpowiedzi nie należy używać innych metod sortowania, np. sortowania według czasu publikacji od najnowszych do najstarszych.

suggestedAnswer Answer

Jedna z możliwych odpowiedzi, która nie została uznana za najlepszą (acceptedAnswer). Odpowiedzi może być 0 lub więcej.

name Text

Pełna treść skróconej wersji pytania, np. „Ile łyżeczek mieści się w filiżance?".

Właściwości zalecane
author Person lub Organization

Autor pytania.

dateCreated Date lub DateTime

Dzień, w którym dodano pytanie do strony, podany w formacie ISO 8601.

text Text

Pełna treść długiej wersji pytania, np. „Gotuję i muszę się dowiedzieć, ile łyżeczek mieści się w filiżance. Ile łyżeczek mieści się w jednej filiżance?

upvoteCount Integer

Łączna liczba głosów oddanych na to pytanie. Jeśli strona obsługuje głosowanie za i przeciw, podawaj we właściwości upvoteCount pojedynczą wartość sumaryczną obu rodzajów głosów. Jeśli będzie np. pięć głosów za przy dwóch przeciw, sumaryczna wartość użyta we właściwości upvoteCount wyniesie 3. Jeśli będzie pięć głosów za, a głosy przeciw nie będą obsługiwane, wartość we właściwości upvoteCount wyniesie 5.

Answer

Typ Answer wskazuje podane i zaakceptowane odpowiedzi na pytanie objęte na tej stronie znacznikami Question. Zdefiniuj typ Answers w obrębie znaczników Question, podając wartości we właściwościach suggestedAnsweracceptedAnswer.

W tej tabeli opisujemy właściwości typu Answer używane w obrębie znaczników Question.

Pełną definicję znaczników Answer znajdziesz na stronie https://schema.org/Answer.

Właściwości wymagane
text Text

Pełna treść odpowiedzi. Jeśli znaczniki będą obejmowały tylko część treści, może się ona nie pojawić, a Google może mieć problem z wybraniem najlepszego fragmentu do wyświetlenia.

Właściwości zalecane
author Person lub Organization

Autor odpowiedzi.

dateCreated Date lub DateTime

Dzień, w którym dodano odpowiedź do strony, podany w formacie ISO 8601.

upvoteCount Integer

Łączna liczba głosów oddanych na tę odpowiedź. Jeśli strona obsługuje głosowanie za i przeciw, podawaj we właściwości upvoteCount pojedynczą wartość sumaryczną obu rodzajów głosów. Jeśli będzie np. pięć głosów za przy dwóch przeciw, sumaryczna wartość użyta we właściwości upvoteCount wyniesie 3. Jeśli będzie pięć głosów za, a głosy przeciw nie będą obsługiwane, wartość we właściwości upvoteCount wyniesie 5.

url URL

Adres URL prowadzący bezpośrednio do odpowiedzi. Na przykład: https://www.examplesite.com/question#answer1