Product (Sản phẩm)

Hình ảnh về kết quả nhiều định dạng và kết quả trong Google Hình ảnh chứa thông tin sản phẩm

Hãy thêm đánh dấu vào các trang sản phẩm của bạn để Google có thể cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm trong kết quả Tìm kiếm nhiều định dạng — cả trên Google Hình ảnh. Người dùng có thể xem giá, lượng hàng có sẵn và đánh giá xếp hạng ngay trong kết quả Tìm kiếm.

Việc sử dụng đánh dấu để kích hoạt kết quả nhiều định dạng về sản phẩm sẽ giúp bạn thu hút người mua tiềm năng trong khi họ đang tìm kiếm các mặt hàng để mua trên Google hoặc tìm kiếm hình ảnh về các sản phẩm bạn bán. Hãy duy trì độ chính xác và hiện thời của thông tin sản phẩm để khách hàng của bạn tìm thấy các mặt hàng phù hợp ở thời điểm họ tìm kiếm.

Trang này giải thích cách đánh dấu thông tin sản phẩm của bạn để Google có thể hiển thị kết quả nhiều định dạng (trước đây gọi là đoạn trích chi tiết) cho thông tin đó. Bạn thường sử dụng loại đánh dấu này trên hai loại trang:

 • trang sản phẩm mô tả một sản phẩm
 • trang mua sắm tổng hợp liệt kê một sản phẩm, kèm theo thông tin về những người bán khác nhau cung cấp sản phẩm đó

Mục đánh dấu sản phẩm sẽ kích hoạt một huy hiệu trên hình ảnh trong kết quả tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động. Huy hiệu này có thể khuyến khích nhiều người dùng nhấp vào nội dung của bạn.

Ví dụ

Trang về một sản phẩm

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về trang về một sản phẩm trong JSON-LD bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về trang về một sản phẩm trong RDFa bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về trang một sản phẩm trong Microdata bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Trang mua sắm tổng hợp

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về trang mua sắm tổng hợp trong JSON-LD bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

RDFa

Dưới đây là ví dụ về trang mua sắm tổng hợp trong RDFa bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Microdata

Dưới đây là ví dụ về trang mua sắm tổng hợp trong Microdata bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc:

Nguyên tắc

Kết quả nhiều định dạng về sản phẩm cung cấp cho người dùng thông tin về một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như mức giá, lượng hàng có sẵn và xếp hạng của người đánh giá. Mục đánh dấu sản phẩm phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Sử dụng đánh dấu cho một sản phẩm cụ thể, chứ không phải một danh mục hoặc danh sách các sản phẩm. Ví dụ: "giày trong cửa hàng của chúng tôi" không phải là một sản phẩm cụ thể. Hãy xem thêm nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi đối với nhiều thực thể trên cùng một trang.
 • Google không hỗ trợ sản phẩm liên quan đến người lớn.
 • Tên của người đánh giá phải là tên hợp lệ cho một Người hoặc Nhóm Ví dụ: "James Smith" hoặc "Nhóm đánh giá CNET". Ngược lại, "Giảm 50% vào Thứ Sáu Đen" không phải là tên hợp lệ.

Để bao gồm thông tin sản phẩm trong Google Hình ảnh, hãy làm theo các nguyên tắc sau về mục đánh dấu bắt buộc:

 • Để hiển thị thông tin sản phẩm của bạn trong trình xem hình ảnh chi tiết: Hãy cung cấp các thuộc tính name (tên), image (hình ảnh), price (giá) và priceCurrency (đơn vị tiền tệ của giá).
 • Để hiển thị thông tin sản phẩm của bạn trong tính năng Mục liên quan: Hãy cung cấp các thuộc tính name (tên), image (hình ảnh), price (giá), priceCurrency (đơn vị tiền tệ của giá) và availability (lượng sản phẩm có sẵn).

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

AggregateOffer

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về AggregateOffer tại schema.org/AggregateOffer. AggregateOffer là một loại Offer tổng hợp các offer (đề nghị) khác. Khi đánh dấu các đề nghị tổng hợp trong một sản phẩm, hãy sử dụng các thuộc tính sau của loại AggregateOffer trên schema.org:

Thuộc tính bắt buộc
lowPrice

Number

Giá thấp nhất của tất cả các đề nghị có sẵn. Giá trị này là số thập phân.

priceCurrency

Text

Đơn vị tiền tệ dùng để mô tả giá sản phẩm, ở định dạng ISO 4217 gồm ba chữ cái.

Thuộc tính nên có
highPrice

Number

Giá cao nhất của tất cả các đề nghị có sẵn. Giá trị này là số thập phân.

offerCount

Number

Số lượng đề nghị về sản phẩm.

Offer

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Offer tại schema.org/Offer. Khi đánh dấu các mục đề nghị trong một sản phẩm, hãy sử dụng các thuộc tính sau của loại Offer trên schema.org:

Thuộc tính bắt buộc
availability

ItemAvailability

Giá trị này được lấy từ danh sách hạn chế gồm các tùy chọn, biểu diễn dưới dạng đánh dấu bằng các liên kết URL. Google cũng hiểu được tên ngắn (ví dụ: InStock hoặc OutOfStock mà không có URL đầy đủ). Bạn phải cung cấp thuộc tính này để đủ điều kiện cho tính năng Mục liên quan trong Google Hình ảnh. Với Google Tìm kiếm, đây là thuộc tính nên có.

price

Number

Giá của sản phẩm. Hãy tuân theo nguyên tắc về cách sử dụng trên schema.org.

priceCurrency

Text

Đơn vị tiền tệ dùng để mô tả giá sản phẩm, ở định dạng ISO 4217 gồm ba chữ cái.

Thuộc tính nên có
itemOffered

Thing

Mặt hàng đang được bán. Thông thường, thuộc tính này bao gồm một mục product (sản phẩm) lồng ghép, nhưng cũng có thể chứa các loại mục khác hoặc văn bản tự do.

priceValidUntil

Date

Ngày (ở định dạng ISO 8601) mà sau đó giá này sẽ hết hiệu lực. Đoạn trích về sản phẩm của bạn có thể không hiển thị nếu thuộc tính priceValidUtil chỉ định một ngày đã qua.

url

URL

URL đến trang web của sản phẩm (bao gồm Offer).

Product (Sản phẩm)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Product tại schema.org/Product. Khi bạn đánh dấu thông tin sản phẩm trong nội dung của mình, hãy sử dụng các thuộc tính sau của loại Product trên schema.org:

Thuộc tính bắt buộc
image

Trường trùng lặp với ImageObject (Đối tượng hình ảnh) hoặc URL

URL của một bức ảnh về sản phẩm. Bạn nên sử dụng hình ảnh hiển thị rõ ràng sản phẩm (ví dụ như trên nền trắng). Thuộc tính này là bắt buộc đối với Google Hình ảnh và là thuộc tính nên có đối với Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 500.000 pixel khi nhân chiều rộng và chiều cao) với các tỷ lệ co sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

Tên sản phẩm.

Thuộc tính nên có
aggregateRating

AggregateRating

Một mục aggregateRating lồng ghép về sản phẩm.

brand

Text

Thương hiệu của sản phẩm.

description

Text

Mô tả sản phẩm.

offers

Offer

Đề nghị bán sản phẩm. Bao gồm một mục Offer hoặc AggregateOffer lồng ghép.

review

Review

Một mục Review lồng ghép về sản phẩm. Hãy tuân theo các nguyên tắc về đoạn trích đánh giá và danh sách các thuộc tính đánh giá bắt buộc và nên có.

gtin8 | gtin13 | gtin14 | mpn | isbn

Text

Bao gồm tất cả giá trị nhận dạng toàn cầu thích hợp. Bạn có thể tìm nội dung mô tả về giá trị này tại schema.org/Product.

sku

Text

Giá trị nhận dạng riêng cho người bán cho sản phẩm.