Oferta pracy

Możesz zwiększyć komfort poszukiwania pracy, dodając do swoich stron z propozycjami zatrudnienia uporządkowane dane związane z ofertami pracy. Dzięki temu Twoje oferty będą się mogły pojawiać w specjalnym interfejsie wśród wyników wyszukiwania Google. Swoje informacje o wolnych posadach możesz też zamieszczać w Google, korzystając z zewnętrznej witryny z ofertami pracy. Ta funkcja przynosi liczne korzyści pracodawcom i właścicielom witryn przeznaczonych dla osób poszukujących pracy:

 • Pozycje uwzględnione we wzbogaconych wynikach wyszukiwania: Twoje oferty mogą się kwalifikować do wyświetlania w Google w wyszukiwarce ofert pracy. Możesz w nich umieszczać logo swojej firmy, opinie o niej, jej oceny oraz szczegóły proponowanego stanowiska.
 • Większa liczba zmotywowanych chętnych: nowy interfejs umożliwia osobom poszukującym pracy filtrowanie ofert według różnych kryteriów, np. lokalizacji czy stanowiska. Dzięki temu masz większą szansę zainteresowania swoją ofertą użytkowników, którzy chcą wykonywać akurat proponowaną przez Ciebie pracę.
 • Większe szanse na odkrycie oferty i konwersję: osoby poszukujące pracy będą mieć nowe miejsce, w którym będą mogły się stykać z Twoimi ofertami i przechodzić do Twojej witryny.

Dostępność w poszczególnych regionach

Z przyjemnością udostępniamy w kolejnych regionach interfejs Google do znajdowania ofert pracy. Aktualnie można z niego korzystać na tych obszarach.

Przykład

Oto przykład wyników wyszukiwania ofert pracy.

Przykład oferty pracy w wynikach wyszukiwania

Oto przykład pojedynczej oferty pracy utworzonej za pomocą kodu JSON-LD w narzędziu do testowania uporządkowanych danych.

Tworzenie oferty pracy

 1. Upewnij się, że Googlebot może zindeksować Twoje strony internetowe z ofertami pracy (czyli że nie są one chronione przez plik robots.txt ani przez metatag robots).
 2. Upewnij się, że ustawienia obciążenia Twojego hosta umożliwiają częste indeksowanie stron.
 3. Stosuj się do naszych wytycznych.
 4. Dodaj do swojej strony internetowej uporządkowane dane związane z ofertami pracy.
 5. Jeśli masz w swojej witrynie wiele kopii tej samej oferty pracy hostowanych pod różnymi adresami URL, używaj kanonicznych adresów URL na każdej kopii strony.
 6. Przetestuj uporządkowane dane i zobacz ich podgląd.
 7. Poinformuj Google o wynikach swoich działań, wykonując jedną z tych czynności:
  • Użyj interfejsu Indexing API, by powiadomić Google o nowym adresie URL do zindeksowania lub o zaktualizowaniu treści pod danym adresem URL.
  • Jeśli nie korzystasz z interfejsu Indexing API, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten adres URL:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Na przykład:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Przeanalizujemy całą mapę witryny i ponownie zindeksujemy strony, które w polu lastmod będą miały nowsze sygnatury czasowe niż w trakcie poprzedniego indeksowania.

Usuwanie oferty pracy

Aby usunąć ofertę pracy, która jest już nieaktualna:

 1. Upewnij się, że strona z ofertą została usunięta, wykonując jedną z tych czynności:
  • Sprawdź, czy właściwość validThrough ma podaną wartość, która jest sygnaturą czasową należącą do przeszłości.
  • Całkowicie usuń stronę (aby wywołanie jej adresu powodowało zwrócenie kodu stanu 404 lub 410).
  • Usuń ze strony uporządkowane dane JobPosting.
 2. Poinformuj Google o wynikach swoich działań, wykonując jedną z tych czynności:
  • Za pomocą interfejsu Indexing API wyślij prośbę o usunięcie adresu URL oferty pracy z indeksu wyszukiwarki Google.
  • Jeśli nie korzystasz z interfejsu Indexing API, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten adres URL:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Na przykład:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Przeanalizujemy całą mapę witryny i ponownie zindeksujemy strony, które w polu lastmod będą miały nowsze sygnatury czasowe niż w trakcie poprzedniego indeksowania.

Google używa do Twoich ofert pracy tego samego logo, które jest widoczne na karcie Graf wiedzy Twojej firmy. Możesz zaproponować zmianę, jeśli wolisz używać innego logo, albo wskazać swoje preferowane logo za pomocą uporządkowanych danych. Będzie ono używane zarówno na karcie Graf wiedzy Twojej firmy, jak i w jej ofertach pracy.

Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, możesz podać inne logo danej organizacji niż widoczne na jej karcie Graf wiedzy. Google wybierze logo, które będzie najlepiej wyglądać w wynikach wyszukiwania (obraz z karty Graf wiedzy lub wskazany za pomocą tablicy hiringOrganization). Mikrodane logo mogą być widoczne tylko w Twojej witrynie z ofertami pracy i nie są traktowane jako kanoniczne logo organizacji. Więcej informacji znajdziesz w sekcji hiringOrganization.

Oznaczanie ofert pracy zdalnej

W rozpoznawaniu ofert pracy, która będzie wykonywana zdalnie, pomagają Google trzy właściwości:

 • jobLocation: ta właściwość pozwala wskazać miejsce wykonywania pracy. Nie musisz jej używać, jeśli nie ma fizycznej lokalizacji, w której będzie się odbywać praca (takiej jak biuro czy plac budowy).
 • jobLocationType: ta właściwość służy do sygnalizowania, że praca ma charakter zdalny.
 • applicantLocationRequirements: ta właściwość służy do wskazywania lokalizacji geograficznych, w których pracownicy mogą się znajdować przy wykonywaniu pracy zdalnej. Wymagane jest podanie co najmniej jednego kraju.

Oto kilka typowych sytuacji, w których należy oznaczać oferty pracy zdalnej:

 • Tę pracę można wykonywać w miejscu znajdującym się w Detroit w stanie Michigan lub w zdalnej lokalizacji na terenie Stanów Zjednoczonych. Należy użyć właściwości jobLocationjobLocationType.
 • Tę pracę można wykonywać w miejscu znajdującym się w Detroit lub w zdalnej lokalizacji na terenie stanów Michigan lub Teksas. Należy użyć właściwości jobLocation, jobLocationTypeapplicantLocationRequirements.
 • Tę pracę można wykonywać w lokalizacji zdalnej, ale obowiązują pewne ograniczenia geograficzne. Pracownik nie musi się stawiać w żadnym miejscu pracy ani biurze. Należy użyć właściwości applicantLocationRequirementsjobLocationType.

Monitorowanie skuteczności w wyszukiwarce

Sposób interakcji użytkowników z ofertą pracy możesz poznać, korzystając z tych narzędzi Google:

 • Skorzystaj z Raportu skuteczności w Search Console, by zobaczyć dane w widoku oferty pracy lub widoku szczegółów w przypadku konkretnego wyniku z elementami rozszerzonymi obejmującego oferty pracy. Informacje te możesz pobierać automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.
 • Do śledzenia wyświetleń, które następują po przekierowaniu użytkownika do Twojej witryny ze strony szczegółów oferty pracy, używaj naszych niestandardowych parametrów monitora UTM. Możesz z nich korzystać w Google Analytics i w innych zewnętrznych narzędziach do śledzenia:
  • utm_campaign=google_jobs_apply
  • utm_source=google_jobs_apply
  • utm_medium=organic

Jeśli występują nieoczekiwane wahania lub niezgodności związane z liczbą wizyt, skorzystaj z tego narzędzia do rozwiązywania problemów, by wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Wytyczne

Aby Twoje propozycje zatrudnienia mogły się pojawiać w interfejsie Google do znajdowania ofert pracy, musisz stosować się do tych wytycznych.

Wskazówki techniczne

 • Umieść uporządkowane dane na najbardziej szczegółowej stronie leaf page. Nie dodawaj ich do stron służących do prezentowania listy stanowisk (np. do stron z wynikami wyszukiwania). Zamiast tego stosuj uporządkowane dane na stronie najbardziej szczegółowo opisującej konkretną ofertę pracy.
 • Dodaj mikrodane JobPosting do każdej oferty pracy, którą chcesz reklamować. Uporządkowane dane powinny się znajdować na tej samej stronie co opis stanowiska widoczny dla użytkowników w przeglądarce.
 • Większość znaczników powinna występować tylko raz na stronie z ofertą pracy, chyba że ich opis jednoznacznie wskazuje, że można je dodawać wielokrotnie.
 • Jeśli zdecydujesz się na informowanie Google o zmianach adresów URL ofert pracy za pomocą mapy witryny, musisz przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących mapy witryny. Do adresów URL ofert pracy mają też zastosowane te wskazówki dotyczące mapy witryny.

  • Upewnij się, że Googlebot ma dostęp do adresów URL podanych w mapie witryny. Sprawdź, czy te adresy nie znajdują się przypadkiem za zaporą sieciową lub nie są zablokowane przez plik robots.txt.
  • Używaj jak najdokładniejszej sygnatury czasowej jako wartości w polu <lastmod> (mapa witryny), <pubDate> (RSS) lub <updated> (Atom), by określić, kiedy strona została dodana lub zmodyfikowana. Wartość ta powinna wskazywać termin ostatniej modyfikacji treści pod danym adresem URL. Podawanie dokładnych sygnatur czasowych jest bardzo ważne. Przepustowość indeksowania jest ograniczona, więc zgodne ze stanem faktycznym określanie terminów aktualizacji treści oszczędza nam ponownego indeksowania stron, które się nie zmieniły. Poza tym im więcej stron Google musi zindeksować, tym większe obciążenie Twoich serwerów.
  • Nie podawaj w mapie witryny stron z wynikami wyszukiwania czy listami ani innych stron o treści generowanej dynamicznie.
  • Adresy URL w mapie witryny powinny obejmować stronę kanoniczną każdej oferty pracy.

Wskazówki dotyczące treści

 • Oferty pracy muszą być prawidłowe. Oznacza to, że muszą umożliwiać osobom chcącym się zatrudnić zgłaszanie swoich kandydatur na dostępne stanowisko bezpośrednio przez internet do konkretnej firmy lub do agencji pośrednictwa pracy.
 • Oferty pracy muszą zawierać rzetelne informacje o organizacji proponującej zatrudnienie i zakresie obowiązków przyszłego pracownika.
 • Jeśli otrzymamy zawiadomienie, że treść oferty pracy może naruszać prawo (np. gdy właściciel znaku towarowego lub praw autorskich zgłosi, że jakaś oferta pracy zawiera jego treści bez pozwolenia), zajmiemy się tą sprawą zgodnie z naszymi zasadami usuwania treści.
 • Nie używaj zwrotów wulgarnych, obscenicznych ani obraźliwych.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane z ofertami pracy.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich zalecane właściwości, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Do weryfikowania uporządkowanych danych i wyświetlania ich podglądu możesz używać narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

JobPosting

Pełna definicja znaczników JobPosting znajduje się na schema.org/JobPosting.

Właściwości wymagane
datePosted

Date

Data opublikowania oferty przez pracodawcę w formacie ISO 8601, np. „2017-01-24” lub „2017-01-24T19:33:17+00:00”.

"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Pełny opis stanowiska pracy w formacie HTML.

Właściwość description powinna zawierać wyczerpujący opis stanowiska, m.in. zakres obowiązków, niezbędne kwalifikacje i umiejętności, godziny pracy oraz wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia. Wartość właściwości description nie może być identyczna z wartością właściwości title.

Dodatkowe wskazówki:

 • Opis musi mieć format HTML.
 • Podziel jego treść przynajmniej na akapity, używając tagu <br>, <p> lub \n.
 • Funkcja rozpoznaje te tagi HTML: <p>, <ul><li>.
 • Funkcja nie rozpoznaje tagów na poziomie nagłówka i znaków, np. <h1>, <strong><em>. Tagi nie będą miały wpływu na formatowanie i możesz je bezpiecznie umieścić na stronie.
hiringOrganization

Organization

Organizacja oferująca zatrudnienie. Powinna to być nazwa firmy (np. „Empik sp. z o.o.”), a nie jej konkretna placówka, która szuka pracowników (np. „Empik przy ul. Głównej”), np.:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"
}

Logo zewnętrznych witryn z ofertami pracy

Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, możesz podać inne logo danej organizacji niż widoczne na jej karcie Graf wiedzy. Aby zastosować inne logo dla organizacji oferującej posadę, dodaj do tablicy hiringOrganization właściwość logo. Przestrzegaj wytycznych dotyczących obrazu logologo firmy, np.:

"hiringOrganization": {
 "@type": "Organization",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",
 "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"
}
jobLocation

Place

Lokalizacje fizyczne, w których zatrudnione osoby będą się stawiać do pracy (np. biuro lub plac budowy). Nie chodzi tu o placówkę, która opublikowała ofertę. Możesz dodać tyle właściwości, ile potrzebujesz. Im więcej określisz właściwości, tym lepsza będzie jakość oferty pracy w oczach użytkowników, np.:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Wiele lokalizacji fizycznych

Jeśli praca ma być wykonywana w wielu miejscach, dodaj do tablicy odpowiednią liczbę właściwości jobLocation. Google wybierze do wyświetlenia lokalizację najlepiej pasującą do zapytania osoby poszukującej pracy.

Praca zdalna

W przypadku pracy, którą zatrudnione osoby mogą lub muszą wykonywać przez cały czas zdalnie, konieczne jest użycie właściwości jobLocationType. Właściwość jobLocation nie jest wymagana, jeśli występuje właściwość applicantLocationRequirements.

title

Text

Nazwa stanowiska (a nie tytuł oferty pracy), np. „Inżynier ds. oprogramowania” lub „Barman”:

"title": "Software Engineer"

Sprawdzone metody:

 • Ta właściwość powinna zawierać tylko nazwę stanowiska.
 • W polu właściwości title nie należy podawać kodów stanowisk pracy, adresów, dat, zarobków ani nazw firm.

  Niezalecane: Zgłoś się teraz do pracy w IT -język FRANCUSKI w Bukareszcie

  Zalecane: Specjalista ds. rynku, język francuski

 • Podawaj zwięzłe, zrozumiałe nazwy.
 • Nie nadużywaj znaków specjalnych takich jak „!” i „*”. Może to spowodować uznanie uporządkowanych danych za znaczniki o spamerskiej strukturze. Możesz stosować liczby oraz takie znaki jak „/” i „-”.

  Niezalecane: *** HURTOWNIA ZATRUDNI OD ZARAZ!! OBOK PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO!! ***

  Zalecane: Pracownik hurtowni zajmujący się wysyłką i odbiorem towarów

 • Nie używaj właściwości name zamiast właściwości title. Właściwości titlename nie są zamienne.
 • Jeśli masz zewnętrzną witrynę z ofertami pracy, nie próbuj dostosowywać nazwy stanowiska do powyższych wskazówek, ponieważ mogłaby stać się niezrozumiała. Podaj po prostu nazwę otrzymaną od pracodawcy.
validThrough

DateTime

Data wygaśnięcia oferty pracy w formacie ISO 8601, np. „2017-02-24” lub „2017-02-24T19:33:17+00:00”:

"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Jeśli oferta pracy nigdy nie wygaśnie lub nie znasz jej daty ważności, nie używaj tego pola. Jeśli posada zostanie zajęta przed upływem terminu ważności, usuń ofertę pracy.

Właściwości zalecane
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

Lokalizacje geograficzne, w których pracownicy mogą się znajdować podczas wykonywania pracy zdalnej. W opisie stanowiska musi być wyraźnie podane, w jakich konkretnie miejscach może wykonywać pracę osoba ubiegająca się o tę posadę. Ta właściwość jest zalecana tylko wtedy, gdy kandydaci mogą się znajdować w co najmniej jednej lokalizacji geograficznej oraz będą mogli lub musieli wykonywać pracę przez cały czas zdalnie.

W tym przykładzie podano, że praca może być wykonywana zdalnie w dowolnym miejscu na terenie Stanów Zjednoczonych:

"applicantLocationRequirements": {
 "@type": "Country",
 "name": "USA"
},
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

W tym przykładzie podano, że praca może być wykonywana zdalnie z Kanady albo w lokalizacji fizycznej w Detroit w stanie Michigan:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "555 Clancy St",
  "addressLocality": "Detroit",
  "addressRegion": "MI",
  "postalCode": "48201",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"applicantLocationRequirements": {
  "@type": "Country",
  "name": "Canada"
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Rzeczywiste podstawowe wynagrodzenie za pracę podane przez pracodawcę (a nie oszacowane).

W polu unitText właściwości QuantitativeValue wstaw jedną z tych wartości (pamiętaj, że jest w nich rozróżniana wielkość liter):

 • "HOUR"
 • "DAY"
 • "WEEK"
 • "MONTH"
 • "YEAR"

Na przykład:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": 40.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}

Aby podać przedział zarobków, zamiast pojedynczej wartości w polu value określ wartości minValuemaxValue, np.:

"baseSalary": {
 "@type": "MonetaryAmount",
 "currency": "USD",
 "value": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "minValue": 40.00,
  "maxValue": 50.00,
  "unitText": "HOUR"
 }
}
employmentType

Text

Rodzaj zatrudnienia, np.:

"employmentType": "CONTRACTOR"

Wybierz co najmniej jedną z tych wartości (pamiętaj, że jest w nich rozróżniana wielkość liter):

 • "FULL_TIME"
 • "PART_TIME"
 • "CONTRACTOR"
 • "TEMPORARY"
 • "INTERN"
 • "VOLUNTEER"
 • "PER_DIEM"
 • "OTHER"

Możesz dodać więcej niż jedną właściwość employmentType, np.:

"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

Niepowtarzalny identyfikator stanowiska używany przez organizację prowadzącą nabór.

Na przykład:

"identifier": {
 "@type": "PropertyValue",
 "name": "MagsRUs Wheel Company",
 "value": "1234567"
}
jobLocationType

Text

Umieszczaj w tym polu właściwości wartość TELECOMMUTE w przypadku pracy, którą zatrudnione osoby mogą lub muszą wykonywać przez cały czas zdalnie (z domu lub z innego wybranego przez siebie miejsca). Poza dodaniem właściwości jobLocationType musisz wyraźnie określić w opisie stanowiska, że praca na nim jest wykonywana przez cały czas zdalnie. Właściwość jobLocationType jest wymagana, jeśli praca ma czysto zdalny charakter.

Wymagania

 • Praca oznaczona jako TELECOMMUTE musi być w całości wykonywana zdalnie. Nie oznaczaj tak stanowisk, na których dopuszcza się okazjonalnie zdalną pracę z domu, w których przypadku praca zdalna jest przywilejem podlegającym negocjacjom lub na których obowiązują jeszcze inne zasady zatrudnienia wykluczające w pełni zdalne wykonywanie pracy. Charakter pracy wymagający zawierania kontraktów krótkoterminowych nie przesądza, czy będzie ona wykonywana zdalnie, czy też nie.
 • Musisz podać co najmniej jeden kraj, z którego przyszli pracownicy będą mogli wykonywać swoje obowiązki. Najlepiej użyj właściwości applicantLocationRequirements lub pozostaw kraj wskazany we właściwości jobLocation (o ile występuje też możliwość pracy w lokalizacji fizycznej). Jeśli zdalna praca nie zawiera właściwości applicantLocationRequirements, Google wyświetla ofertę każdemu użytkownikowi z kraju wskazanego we właściwości jobLocation.

W tym przykładzie pracownik może stawiać się do pracy w placówce w Tucson w stanie Arizona LUB pracować zdalnie na terenie Stanów Zjednoczonych:

"jobLocation": {
 "@type": "Place",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "addressLocality": "Tucson",
  "addressRegion": "AZ",
  "addressCountry": "US"
 }
 },
"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twoja oferta pracy nie pojawia się we wzbogaconych wynikach wyszukiwania lub masz w Search Console powiadomienie o podjęciu przez Google działania ręcznego z powodu znaczników o spamerskiej strukturze, spróbuj rozwiązać typowe problemy wymienione poniżej. Jeśli to nie poprawi sytuacji, zapoznaj się z naszymi wytycznymi.

Uporządkowane dane są na niewłaściwej stronie

błąd Przyczyna problemu: strona z listą ofert pracy (czyli strona z wynikami wyszukiwania, na której jest co najmniej jedna oferta pracy) zawiera uporządkowane dane JobPosting. Uporządkowane dane JobPosting mogą się znajdować tylko na stronie z ofertą pracy (czyli na stronie, która zawiera pojedynczą ofertę bez żadnych wyników wyszukiwania). W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – Strona z listą ofert pracy nie może zawierać uporządkowanych danych dotyczących pojedynczych ofert pracy”.

gotowe Rozwiąż problem

 1. Usuń uporządkowane dane JobPosting ze strony z listą ofert. Uporządkowane dane JobPosting umieszczaj tylko na stronach zawierających pojedynczą ofertę pracy.
 2. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Niezgodność treści z uporządkowanymi danymi

błąd Przyczyna problemu: strona zawiera treści niezgodne ze znajdującymi się na niej uporządkowanymi danymi. Na przykład nazwa stanowiska widoczna na stronie różni się od podanej we właściwości title. Mogą też występować treści spamerskie, np. tytuły lub opisy zachęcające do klikania, oferty pracy wyglądające na fałszywe lub oferty pracy, które nie dotyczą żadnego prawdziwego stanowiska. Pełną listę przykładów zawierają nasze wskazówki dotyczące treści. W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – Zawartość stron różni się od uporządkowanych danych na stronie”.

gotowe Rozwiąż problem

 1. Sprawdź, czy uporządkowane dane są zgodne z treściami na stronie, adekwatnie opisują oferowaną pracę i nie wprowadzają użytkowników w błąd.
 2. Za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL upewnij się, że treści są widoczne na wyrenderowanej stronie (treść strony jest widoczna dla Googlebota właśnie w formie wyrenderowanej).
 3. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Nadal widoczne są nieaktualne już oferty pracy

błąd Przyczyna problemu: użytkownicy mają nadal dostęp do danej strony poprzez wzbogacone wyniki wyszukiwania ofert pracy, mimo że znajdująca się na niej oferta jest już nieaktualna. Ma to zwykle takie przyczyny:

 • Brak właściwości validThrough lub jej wartość jest sygnaturą czasową, która nie należy do przeszłości.
 • Strona jest nadal aktywna.
 • Opcja wysyłania zgłoszenia w odpowiedzi na daną propozycję zatrudnienia kieruje użytkowników na stronę z nieaktualną ofertą.
 • Na stronie są nadal obecne uporządkowane dane JobPosting, mimo że oferta pracy jest już nieaktualna.

W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – Uporządkowane dane JobPosting przy nieaktualnej ofercie pracy”.

gotowe Rozwiąż problem

 1. Usuń nieaktualną ofertę pracy, wykonując jedną z tych czynności:
  • Sprawdź, czy właściwość validThrough ma podaną wartość, która jest sygnaturą czasową należącą do przeszłości.
  • Całkowicie usuń stronę (aby wywołanie jej adresu powodowało zwrócenie kodu stanu 404 lub 410).
  • Usuń ze strony uporządkowane dane JobPosting.
 2. Poinformuj Google o wynikach swoich działań za pomocą interfejsu Indexing API. Jeśli z niego nie korzystasz, prześlij do Google nową mapę witryny, wysyłając żądanie GET na ten URL:
  http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap
 3. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Brak opcji wysyłania zgłoszenia

błąd Przyczyna problemu: użytkownik nie może wysłać swojego zgłoszenia na stronie z ofertą pracy. W takiej sytuacji w Search Console może Ci się wyświetlić komunikat: „Naruszenie zasad uporządkowanych danych – Na stronie z ofertą pracy nie można przesłać podania o pracę”.

gotowe Rozwiąż problem

 1. Upewnij się, że użytkownicy mogą wysyłać swoje zgłoszenia na stronie z ofertą pracy.
 2. Po rozwiązaniu problemu zgłoś witrynę do ponownego sprawdzenia.

Nieprawidłowe logo

błąd Przyczyna problemu: Twoja witryna nie ma karty Graf wiedzy lub ma tę kartę, ale znajduje się na niej nieprawidłowe logo witryny. Google używa do Twoich ofert pracy tego samego logo, które jest widoczne na karcie Graf wiedzy Twojej firmy. Więcej informacji o tym, jak Google wybiera Twoje logo, znajdziesz w sekcji Aktualizowanie logo firmy.

gotowe Rozwiąż problem

Ten problem możesz rozwiązać na dwa sposoby:

 • Wskaż prawidłowe logo we właściwości hiringOrganization.logo. Uporządkowane dane możesz zaktualizować szybciej niż kartę Graf wiedzy i nie musisz wtedy wysyłać prośby o jej zweryfikowanie.
 • Zaproponuj zmianę na karcie Graf wiedzy. Zaktualizowanie karty Graf wiedzy zapewnia większą kontrolę nad informacjami podawanymi o Twojej firmie w Google, ale może dłużej potrwać. Jeśli musisz szybko rozwiązać problem z logo, dodaj właściwość hiringOrganization.logo.

Brak miejsca wykonywania pracy lub jest ono nieprawidłowe

błąd Przyczyna problemu: Googlebot nie rozpoznaje wartości podanych we właściwości jobLocation, addressLocality lub addressRegion. Google próbuje dopasować dane geograficzne do jakiejś lokalizacji fizycznej, ale takiego miejsca nie ma lub jest ono nieprawidłowe.

gotowe Rozwiąż problem

 1. Upewnij się, że uporządkowane dane zawierają wartości właściwości jobLocation, addressLocality lub addressRegion (zależnie od lokalizacji nie wszystkie właściwości mają zastosowanie).
 2. Zweryfikuj poprawione dane o lokalizacji:
  1. Otwórz narzędzie do testowania uporządkowanych danych.
  2. W polu „Pobieranie adresu URL” wpisz adres URL oferty pracy.
  3. Kliknij Zweryfikuj.
  4. Kliknij Podgląd.

   Sukces: narzędzie do testowania uporządkowanych danych wyświetla prawidłowe miejsce pracy w narzędziu podglądu wyszukiwarki Google.

   Spróbuj ponownie: narzędzie do testowania uporządkowanych danych wyświetla wartość „fałsz” w polu, w którym powinno być podane miejsce pracy w narzędziu podglądu wyszukiwarki Google. Upewnij się, że miejsce podane w ofercie jest rzeczywistą lokalizacją.