ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณมีหน้าเว็บที่ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของผู้อื่น คุณรวมเอลิเมนต์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview ไว้ในหน้าเว็บนั้นได้ เอลิเมนต์นี้ช่วยให้ผลการค้นหาของ Google Search แสดงสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อหน้าเว็บของคุณปรากฏในผลการค้นหาของคำกล่าวอ้างนั้น

ตัวอย่าง

ลองนึกถึงหน้าเว็บที่ประเมินคำกล่าวอ้างว่าโลกแบน ต่อไปนี้คือตัวอย่างการค้นหา "โลกแบน" ในหน้าผลการค้นหาของ Google Search หากหน้าเว็บมีเอลิเมนต์ ClaimReview (โปรดทราบว่าภาพดีไซน์จริงอาจต่างออกไป)

การตรวจสอบคำกล่าวอ้างรายการเดียวที่เชื่อมโยงกับหน้าเว็บ

ดูลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บที่โฮสต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปที่มีผลกับมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างทั้งหมดแล้ว การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้ด้วย

 • เว็บไซต์ของคุณต้องมีหน้าเว็บหลายหน้าที่มาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบทความข่าวจะแสดงในผลการค้นหาข่าวของ News หรือในมุมมองผลการค้นหาแบบรวมก็ได้ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆ ทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองผลการค้นหาแบบรวมเท่านั้น
 • การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคำกล่าวอ้างในข่าวต้องเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เนื้อหาของ News
 • ไม่มีการรับประกันว่าจะมีการแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่าวคือการรวมเอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหาของ Google Search จะตัดสินแบบเป็นโปรแกรม เอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับคะแนนโดยอิงตามการจัดอันดับแบบเป็นโปรแกรมของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะได้รับการประเมินในกระบวนการที่คล้ายกันกับการจัดอันดับหน้าเว็บ กล่าวคือหากเว็บไซต์มีอันดับสูงพอ เอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแสดงในผลการค้นหาควบคู่ไปกับหน้าเว็บของคุณ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการแบบเป็นโปรแกรม และจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อได้รับความคิดเห็นจากผู้ใช้ว่ามีการละเมิดเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เนื้อหาของ Google News หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือเมื่อผู้เผยแพร่เนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม) มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานความรับผิดชอบและความโปร่งใส ความอ่านได้ง่าย หรือการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตามที่ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์ทั่วไปของ Google News
 • หน้าเว็บเดียวอาจโฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview ได้หลายรายการแยกกันสำหรับคำกล่าวอ้างแต่ละรายการ (ดูด้านล่าง)
 • หากผู้ตรวจสอบหลายรายตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันในหน้านั้น คุณอาจใส่เอลิเมนต์ ClaimReview แยกสำหรับการวิเคราะห์ของผู้ตรวจสอบแต่ละราย (ดูด้านล่าง)
 • หน้าที่โฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview จะต้องมีสรุปโดยย่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการประเมินเป็นอย่างน้อย หรือมีข้อความฉบับเต็ม
 • คุณควรโฮสต์ ClaimReview ที่เจาะจงในหน้าเว็บของเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว อย่าใส่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเดียวกันซ้ำๆ ในหลายๆ หน้า เว้นแต่เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบต่างๆ ของหน้าเดียวกัน (เช่น คุณอาจโพสต์ ClaimReview เดียวกันในหน้าเว็บเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และสำหรับเดสก์ท็อป)

การโพสต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการในหน้าเว็บเดียว

เอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการในหน้าเว็บหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างเดียวกัน แต่เอลิเมนต์ทั้งหมดควรจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของหน้าเว็บ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการต่อหน้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธีนี้

 • สร้างหน้าสรุปที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการ โดยที่แต่ละรายการมีเอลิเมนต์ ClaimReview ของตนเอง โพสต์ข้อความฉบับเต็มของการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ละรายการเป็นหน้าๆ แยกกัน เอลิเมนต์ ClaimReview แต่ละรายการในหน้าสรุปจะชี้ไปยังหน้าเวอร์ชันเต็ม แทนที่จะเป็นหน้าสรุป
 • หรือ
 • สร้างหน้าเว็บหน้าเดียวที่มีการตรวจสอบฉบับเต็มหลายรายการ โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการมี Anchor ของ HTML แยกกัน เอลิเมนต์ ClaimReview แต่ละรายการจะชี้ไปที่ summary_page.html#anchor นั้น

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น หากหน้าเว็บโฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการ รายการทั้งหมดจะแสดงในภาพหมุนผลการค้นหาดังนี้

แกลเลอรีของคำกล่าวอ้างหลายรายการที่เชื่อมโยงกับหน้าเว็บหนึ่ง

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

การใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องใช้ประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ClaimReview

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ ClaimReview ได้ที่ schema.org/ClaimReview

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
claimReviewed

Text

สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างที่ได้รับการประเมิน โปรดจำกัดความยาวให้ไม่เกิน 75 อักขระเพื่อลดการตัดข้อความเวลาแสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่

reviewRating

Rating

การประเมินคำกล่าวอ้าง ออบเจ็กต์นี้รองรับทั้งการประเมินแบบเป็นตัวเลขและข้อความ ขณะนี้ผลการค้นหาจะแสดงค่าที่เป็นข้อความเท่านั้น และจะไม่แสดงค่าที่เป็นตัวเลข แต่จะใช้ค่าดังกล่าวเพื่อประเมินความสอดคล้องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในแหล่งที่มาต่างๆ ดังนั้นการใส่ค่าที่เป็นตัวเลขอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณ

ลองออกแบบระบบการให้คะแนนแบบตัวเลขที่สอดคล้องกับข้อความสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดของคุณ เช่น

 • 1 = "ไม่เป็นความจริง"
 • 2 = "ส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริง"
 • 3 = "เป็นความจริงครึ่งหนึ่ง"
 • 4 = "ส่วนใหญ่เป็นความจริง"
 • 5 = "เป็นความจริง"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การให้คะแนน

url

URL

ลิงก์ไปยังหน้าที่โฮสต์บทความฉบับเต็มของการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากหน้าเว็บมีเอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการ ให้ตรวจสอบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมี Anchor ของ HTML และพร็อพเพอร์ตี้นี้ชี้ไปที่ Anchor ดังกล่าว เช่น longreview.html หรือ summarypage.html#fact1

โดเมนของค่า URL นี้ต้องเป็นโดเมนเดียวกันหรือโดเมนย่อยของหน้าที่โฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview นี้ การเปลี่ยนเส้นทางหรือ URL ที่สั้นลง (เช่น g.co/searchconsole) จะไม่ได้รับการแก้ไขและจะใช้งานไม่ได้ในกรณีนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
author

Organization

ผู้เผยแพร่เนื้อหาของบทความการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ผู้เผยแพร่เนื้อหาของคำกล่าวอ้าง ต้องเป็นองค์กรและไม่ใช่บุคคล ต้องมีพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

name Text

ชื่อองค์กรที่เผยแพร่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้

url

URL

URL ผู้เผยแพร่เนื้อหาของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นหน้าแรก หน้าข้อมูลติดต่อ หรือหน้าอื่นๆ ที่เหมาะสม

datePublished

DateTime

วันที่เผยแพร่การตรวจสอบข้อเท็จจริง

itemReviewed

CreativeWork

ออบเจ็กต์ที่อธิบายคำกล่าวอ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CreativeWork

CreativeWork

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ CreativeWork ได้ที่ schema.org/CreativeWork

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
author

Organization หรือ Person

ผู้เขียนคำกล่าวอ้าง ไม่ใช่ผู้เขียนการตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ author หากคำกล่าวอ้างไม่มีผู้เขียน หากใส่ author คุณจะต้องกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

nameText ต้องระบุ

ผู้เผยแพร่เนื้อหาของคำกล่าวอ้าง ผู้เผยแพร่เนื้อหาอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้

sameAs URL แนะนำ

ช่องนี้จะเก็บ URL ของผู้เผยแพร่เนื้อหาและมีช่องนี้ซ้ำได้มากเท่าที่ต้องการ (เช่น เมื่อมีผู้เผยแพร่เนื้อหาหลายรายตีแผ่คำกล่าวอ้าง) ผู้เผยแพร่เนื้อหาอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้ หากผู้เผยแพร่เนื้อหาเป็นองค์กร ให้ใช้ URL อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • URL ของหน้าที่โฮสต์คำกล่าวอ้างอยู่ (แนะนำ)
 • หน้าแรกขององค์กรที่เป็นผู้กล่าวอ้าง

หากผู้เผยแพร่เนื้อหาเป็นบุคคล ให้ใช้ URL ที่แน่นอนซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กล่าวอ้าง เช่น หน้า Wikipedia ของบุคคลดังกล่าว

datePublished

DateTime

วันที่กล่าวอ้างหรือเริ่มมีการพูดถึงแบบสาธารณะ (เช่น เมื่อเริ่มได้รับความนิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์ก)

Rating

ดูคำจำกัดความทั้งหมดของ Rating ได้ที่ schema.org/Rating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
alternateName

Text

การให้คะแนนระดับความเป็นจริงที่กำหนดให้แก่ ClaimReview.reviewRating เป็นคำหรือวลีสั้นๆ ที่ผู้ใช้อ่านได้ ค่านี้จะแสดงในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหา เช่น "เป็นความจริง" หรือ "ส่วนใหญ่เป็นความจริง"

หากใช้ประโยคที่ยาวกว่านี้ ข้อความเริ่มต้นประโยคควรสื่อความหมายชัดเจน เผื่อในกรณีที่มีการตัดประโยคให้พอดีกับหน้าจอ เช่น "ข้อมูลจำเพาะส่วนใหญ่เป็นความจริง แต่การกล่าวอ้างโดยรวมอาจทำให้เข้าใจผิดได้"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

สำหรับการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข ค่าที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในสเกลจากแย่ที่สุดไปจนถึงดีที่สุด ต้องมากกว่า worstRating และต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ เช่น 4

name

Text

เหมือนกับ alternateName และใช้เมื่อไม่ได้ระบุ alternateName แต่เราขอแนะนำให้คุณระบุ alternateName แทน name

ratingValue

Number

คะแนนที่เป็นตัวเลขของคำกล่าวอ้างนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่รวม worstRating - bestRating ไม่แสดงแต่ใช้เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้กับหน้าอื่นๆ ขอแนะนำให้ใช้ค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็มแต่จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ ยิ่งตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับ bestRating มากเท่าไรก็แสดงว่าข้อมูลเป็นความจริงมากเท่านั้น และยิ่งค่านี้ใกล้เคียงกับ worstRating มากเท่าไรก็แสดงว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงมากเท่านั้น และต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ เช่น 4

worstRating

Number

สำหรับการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข ค่าที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้ในสเกลจากแย่ที่สุดไปจนถึงดีที่สุด ต้องน้อยกว่า bestRating และต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ ต้องมีค่าต่ำสุดเป็น 1 เช่น: 1