ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณมีหน้าเว็บที่ใช้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของบุคคลอื่น คุณจะใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview ไว้ในหน้าเว็บของคุณได้ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview ช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบสรุปแสดงขึ้นในผลการค้นหาของ Google เมื่อหน้าเว็บของคุณปรากฏในผลการค้นหาของคำกล่าวอ้างนั้นๆ

คำแนะนำนี้จะอธิบายรายละเอียดวิธีใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยตนเอง ให้ลองใช้เครื่องมือมาร์กอัปการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเกี่ยวกับเครื่องมือมาร์กอัปการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง

ลองนึกถึงหน้าเว็บที่ประเมินคำกล่าวอ้างว่าโลกแบน ต่อไปนี้คือตัวอย่างการค้นหา "โลกแบน" ในหน้าผลการค้นหาของ Google Search หากหน้าเว็บมีเอลิเมนต์ ClaimReview (โปรดทราบว่าภาพดีไซน์จริงอาจต่างออกไป)

การตรวจสอบคำกล่าวอ้างรายการเดียวที่เชื่อมโยงกับหน้าเว็บ

นี่คือตัวอย่างข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บที่โฮสต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปที่มีผลกับมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างทั้งหมดแล้ว การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้ด้วย

 • เว็บไซต์ของคุณต้องมีหน้าเว็บหลายหน้าที่มาร์กอัปด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง ClaimReview เพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบทความข่าวจะแสดงในผลการค้นหาข่าวของ News หรือในมุมมองผลการค้นหาแบบรวมก็ได้ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆ ทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองผลการค้นหาแบบรวมเท่านั้น
 • การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคำกล่าวอ้างในข่าวต้องเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เนื้อหาของ News
 • ไม่มีการรับประกันว่าจะมีการแสดงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่าวคือการรวมเอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหาของ Google Search จะกำหนดแบบเป็นโปรแกรม เอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับคะแนนโดยอิงตามการจัดอันดับแบบเป็นโปรแกรมของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะได้รับการประเมินในกระบวนการที่คล้ายกันกับการจัดอันดับหน้าเว็บ กล่าวคือหากเว็บไซต์มีอันดับสูงพอ เอลิเมนต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแสดงในผลการค้นหาควบคู่ไปกับหน้าเว็บของคุณ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการแบบเป็นโปรแกรม และจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อได้รับความคิดเห็นจากผู้ใช้ว่ามีการละเมิดเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เผยแพร่เนื้อหาของ Google News หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือเมื่อผู้เผยแพร่เนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม) มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานความรับผิดชอบและความโปร่งใส ความอ่านง่าย หรือการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตามที่ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์ทั่วไปของ Google News
 • หน้าเว็บเดียวจะโฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview ได้หลายรายการแยกกันสำหรับคำกล่าวอ้างแต่ละรายการ
 • หากผู้ตรวจสอบหลายรายในหน้านั้นๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเดียวกัน คุณจะรวมเอลิเมนต์ ClaimReview ที่แยกไว้ต่างหากสำหรับการวิเคราะห์ของผู้ตรวจสอบแต่ละรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการโพสต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการในหน้าเว็บ
 • หน้าที่โฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview จะต้องมีสรุปโดยย่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการประเมินเป็นอย่างน้อย หรือมีข้อความฉบับเต็ม
 • คุณควรโฮสต์ ClaimReview ที่เจาะจงในหน้าเว็บของเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว อย่าใส่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเดียวกันซ้ำๆ ในหลายๆ หน้า เว้นแต่เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบต่างๆ ของหน้าเดียวกัน (เช่น คุณอาจโพสต์ ClaimReview เดียวกันในหน้าเว็บเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และสำหรับเดสก์ท็อป)
 • หากเว็บไซต์ของคุณรวบรวมบทความตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ไว้ ให้ตรวจสอบว่าบทความทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ด้านบน และคุณได้แสดงรายการเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คุณรวมไว้โดยเป็นรายการที่เปิดเผยและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

การโพสต์การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการในหน้าเว็บเดียว

เอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการในหน้าเดียวไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคำกล่าวอ้างเดียวกัน แต่ทั้งหมดควรเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของหน้า เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการต่อหน้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธีนี้

 • สร้างหน้าสรุปที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายรายการ โดยที่แต่ละรายการมีเอลิเมนต์ ClaimReview ของตนเอง โพสต์ข้อความฉบับเต็มของการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ละรายการเป็นหน้าๆ แยกกัน เอลิเมนต์ ClaimReview แต่ละรายการในหน้าสรุปจะชี้ไปยังหน้าเวอร์ชันเต็ม แทนที่จะเป็นหน้าสรุป
 • หรือ
 • สร้างหน้าเว็บหน้าเดียวที่มีการตรวจสอบฉบับเต็มหลายรายการ โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการมี Anchor ของ HTML แยกกัน เอลิเมนต์ ClaimReview แต่ละรายการจะชี้ไปที่ summary_page.html#anchor นั้น

หากหน้าเว็บโฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการ Google Search อาจแสดงรายการทั้งหมดนั้นในภาพหมุน ภาพหมุนจะแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น เช่น

แกลเลอรีของคำกล่าวอ้างหลายรายการที่เชื่อมโยงกับหน้าเว็บหนึ่ง

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

การใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องใช้ประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

หากองค์กรของคุณสนใจที่จะใช้หรือประสบปัญหาในการใช้ ClaimReview โปรดส่งข้อมูลติดต่อมา ทีมของเราอาจติดต่อคุณไป

ClaimReview

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ClaimReview ได้ที่ schema.org/ClaimReview

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
claimReviewed

Text

สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างที่ได้รับการประเมิน โปรดจำกัดความยาวให้ไม่เกิน 75 อักขระเพื่อลดการตัดข้อความเวลาแสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่

reviewRating

Rating

การประเมินคำกล่าวอ้าง ออบเจ็กต์นี้รองรับทั้งการประเมินแบบเป็นตัวเลขและข้อความ ตอนนี้ผลการค้นหาจะแสดงค่าที่เป็นข้อความเท่านั้น

โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ มีแผนการให้คะแนนที่หลากหลายซึ่งอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงค่าตรงกลาง คุณควรจะจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนการให้คะแนนดังกล่าวเพื่อชี้แจงความหมายของตัวเลขคะแนน อย่างน้อยที่สุด ควรมีระบบการให้คะแนนซึ่งกำหนดความหมายของตัวเลขด้วยข้อความสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่แสดงคะแนนเป็นตัวเลข

 • 1 = "ไม่เป็นความจริง"
 • 2 = "ส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริง"
 • 3 = "เป็นความจริงครึ่งหนึ่ง"
 • 4 = "ส่วนใหญ่เป็นความจริง"
 • 5 = "เป็นความจริง"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การให้คะแนน

url

URL

ลิงก์ไปยังหน้าที่โฮสต์บทความฉบับเต็มของการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากหน้าเว็บมีเอลิเมนต์ ClaimReview หลายรายการ ให้ตรวจสอบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมี Anchor ของ HTML และพร็อพเพอร์ตี้นี้ชี้ไปที่ Anchor ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น http://example.com/longreview.html หรือ http://example.com/summarypage.html#fact1

โดเมนของค่า URL นี้ต้องเป็นโดเมนเดียวกันหรือโดเมนย่อยของหน้าที่โฮสต์เอลิเมนต์ ClaimReview นี้ การเปลี่ยนเส้นทางหรือ URL ที่สั้นลง (เช่น g.co/searchconsole) จะไม่ได้รับการแก้ไขและจะใช้งานไม่ได้ในกรณีนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
author

Organization

ผู้เผยแพร่เนื้อหาของบทความการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ผู้เผยแพร่เนื้อหาของคำกล่าวอ้าง author ต้องเป็นองค์กรหรือบุคคล author มีพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง

name Text

ชื่อองค์กรที่เผยแพร่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้

url

URL

URL ผู้เผยแพร่เนื้อหาของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นหน้าแรก หน้าข้อมูลติดต่อ หรือหน้าอื่นๆ ที่เหมาะสม

datePublished

DateTime

วันที่เผยแพร่การตรวจสอบข้อเท็จจริง

itemReviewed

Claim

ออบเจ็กต์ที่อธิบายคำกล่าวอ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Claim

Claim

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Claim ได้ที่ schema.org/Claim

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
appearance

URL หรือ CreativeWork

ลิงก์ไปยังหรือคำอธิบายแบบอินไลน์ของ CreativeWork ที่คำกล่าวอ้างนี้ปรากฏขึ้น

author

Organization หรือ Person

ผู้เขียนคำกล่าวอ้างไม่ใช่ผู้เขียนการตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ author หากคำกล่าวอ้างไม่มีผู้เขียน หากคุณเพิ่ม author ให้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

nameText ต้องระบุ

ผู้เผยแพร่เนื้อหาของคำกล่าวอ้าง ผู้เผยแพร่เนื้อหาอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้

sameAs URL แนะนำ

ระบุฝ่ายที่กล่าวอ้าง โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายนั้นเป็น Person หรือ Organization เมื่อผู้เผยแพร่หลายรายรายงานคำกล่าวอ้างเดียวกัน ก็จะใช้พร็อพเพอร์ตี้ appearance ซ้ำได้ เมื่อหลายฝ่ายกล่าวอ้างถึงสิ่งเดียวกัน ก็จะใช้พร็อพเพอร์ตี้ที่ author ซ้ำได้

URL ดังกล่าวอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้ได้

 • หน้าแรกขององค์กรที่เป็นผู้กล่าวอ้าง
 • URL ที่แน่นอนอีก URL หนึ่งซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายที่กล่าวอ้าง เช่น หน้า Wikipedia หรือ Wikidata ของบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ
datePublished

DateTime

วันที่กล่าวอ้างหรือเริ่มมีการพูดถึงแบบสาธารณะ (เช่น เมื่อเริ่มได้รับความนิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์ก)

firstAppearance

URL หรือ CreativeWork

ลิงก์ไปยังหรือคำอธิบายแบบอินไลน์ของ CreativeWork ที่คำกล่าวอ้างเฉพาะนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก

Rating

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Rating ได้ที่ schema.org/Rating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
alternateName

Text

การให้คะแนนระดับความเป็นจริงที่กำหนดให้แก่ ClaimReview.reviewRating เป็นคำหรือวลีสั้นๆ ที่ผู้ใช้อ่านได้ ค่านี้จะแสดงในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผลการค้นหา เช่น "เป็นความจริง" หรือ "ส่วนใหญ่เป็นความจริง"

หากใช้ประโยคที่ยาวกว่านี้ ข้อความเริ่มต้นประโยคควรสื่อความหมายชัดเจน เผื่อในกรณีที่มีการตัดประโยคให้พอดีกับหน้าจอ เช่น "ข้อมูลจำเพาะส่วนใหญ่เป็นความจริง แต่การกล่าวอ้างโดยรวมอาจทำให้เข้าใจผิดได้"

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

สำหรับการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข ค่าที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในสเกลจากแย่ที่สุดไปจนถึงดีที่สุด ต้องมากกว่า worstRating และต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ เช่น 4

name

Text

เหมือนกับ alternateName และใช้เมื่อไม่ได้ระบุ alternateName แต่เราขอแนะนำให้คุณระบุ alternateName แทน name

ratingValue

Number

คะแนนที่เป็นตัวเลขของคำกล่าวอ้างนี้ ซึ่งอยู่ในช่วง worstRating - bestRating (รวมค่าแรกและค่าสุดท้าย) ขอแนะนำให้ใช้ค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็มแต่จะระบุหรือไม่ก็ได้ ยิ่งคะแนนที่เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับ bestRating มากเพียงใด คำกล่าวอ้างนั้นจะเป็นความจริงยิ่งขึ้น และยิ่งค่านี้ใกล้เคียงกับ worstRating มากเพียงใด คำกล่าวอ้างนั้นก็จะเป็นความเท็จยิ่งขึ้น การให้คะแนนที่เป็นตัวเลขต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ เช่น 4

worstRating

Number

สำหรับการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข ค่าที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้ในสเกลจากแย่ที่สุดไปจนถึงดีที่สุด ต้องน้อยกว่า bestRating และต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ ต้องมีค่าต่ำสุดเป็น 1 เช่น 1