Mức lương ước tính

Dữ liệu có cấu trúc Occupation cho phép các nhà cung cấp dữ liệu ước tính tiền lương xác định phạm vi tiền lương và mức lương trung bình theo khu vực cho các loại việc làm, chi tiết về nghề nghiệp như phúc lợi hay yêu cầu về bằng cấp và học vấn điển hình. OccupationAggregationByEmployer dữ liệu có cấu trúc cho phép các nhà cung cấp dữ liệu ước tính tiền lương tổng hợp mức lương cho các nghề nghiệp theo các yếu tố như mức độ kinh nghiệm hoặc tổ chức tuyển dụng.

Mức lương ước tính có thể xuất hiện trong thông tin tuyển dụng trên Google Tìm kiếm và dưới dạng kết quả nhiều định dạng về mức lương ước tính cho một nghề nghiệp nhất định.

Thông tin mức lương ước tính trong thông tin tuyển dụng trên Google Tìm kiếm

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trang. Nếu mới sử dụng dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Dưới đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy xem lớp học mã về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm thuộc tính bắt buộc. Để biết thông tin về nơi để đặt dữ liệu có cấu trúc trên trang, hãy xem Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD: Vị trí chèn dữ liệu vào trang.
 2. Làm theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng API sơ đồ trang web của Search Console.

Ví dụ

Ví dụ về nghề nghiệp

Ví dụ bằng JSON-LD dưới đây thể hiện một mục Occupation đơn giản chứa dữ liệu về mức lương ước tính:


<html>
 <head>
  <title>Software Developer, Applications</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Occupation",
   "name": "Software Developer, Applications",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "City",
     "name": "Mountain View"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Ví dụ về mức lương tổng hợp cho một nghề nghiệp theo nhà tuyển dụng

Ví dụ bằng JSON-LD dưới đây thể hiện một ví dụ phức tạp hơn về mục OccupationAggregationByEmployer chứa dữ liệu về mức lương ước tính:

<html>
 <head>
  <title>App/Web App Developer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "http://schema.googleapis.com/",
   "@type": "OccupationAggregationByEmployer",
   "name": "App/Web App Developer",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    },
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "bonus",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "10000",
     "percentile25": "20000",
     "median": "25000",
     "percentile75": "27000",
     "percentile90": "60000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "State",
     "name": "Oregon"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "Washington"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "California"
    }
   ],
   "hiringOrganization": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google LLC"
   },
   "sampleSize":1000,
   "industry": "Technology",
   "jobBenefits": "6 weeks paid vacation every year",
   "yearsExperienceMin": 3,
   "yearsExperienceMax": 7
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo quy định chung về dữ liệu có cấu trúc trong nguyên tắc về chất lượngnguyên tắc kỹ thuật. Ngoài ra, những nguyên tắc sau cũng áp dụng cho dữ liệu có cấu trúc Occupation:

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Dữ liệu có cấu trúc Occupation là dữ liệu độc lập. Dữ liệu này không cần phải được liên kết với bất kỳ dữ liệu có cấu trúc nào khác mà bạn cung cấp cho Google.
 • Bạn chỉ cần thêm một Occupation hoặc OccupationAggregationByEmployer duy nhất vào một trang web. Đừng thêm nhiều định nghĩa thuộc loại này trên mỗi trang.
 • Đảm bảo dữ liệu có cấu trúc của bạn thống nhất với nội dung bạn trình bày trên trang. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Bạn chỉ hiển thị mức lương trung bình trên trang của mình cho người dùng và dữ liệu có cấu trúc của bạn chỉ bao gồm các giá trị đó.
  • Bạn làm tròn mức lương hàng năm đến 5 phần nghìn gần nhất trên trang của bạn và bạn cung cấp con số chi tiết tương tự trong dữ liệu có cấu trúc.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ nên xuất hiện một lần trong định nghĩa, trừ khi có quy định khác.
 • Đối với những nghề nghiệp có đặc điểm khác nhau tùy theo vị trí (ví dụ: phạm vi tiền lương ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khác với vùng Trung Tây), hãy tạo các trang web riêng sao cho mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng chỉ định một occupationLocation khác nhau.
 • Không thêm dữ liệu có cấu trúc mức lương ước tính vào các trang danh sách (các trang hiển thị danh sách nghề nghiệp).
 • Khi các trang của bạn thay đổi, hãy cập nhật sơ đồ trang web của bạn hàng ngày.

Nguyên tắc về nội dung

 • Tạo nhóm cho các chức danh nghề nghiệp tương tự nhau khi tất cả các công việc đều có phạm vi tiền lương và mô tả tương tự nhau. Chức danh nghề nghiệp cần phải cụ thể, nhưng không nên cụ thể đến mức khó hiểu. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Đừng tạo nhóm quá rộng:

   Không nên: "Bác sĩ lâm sàng, tư vấn và nhà tâm lý học"

   Nên: "Giáo viên tư vấn trường học", "Bác sĩ tâm lý lâm sàng", "Bác sĩ trị liệu lâm sàng", "Tiến sĩ tâm lý học"

  • Đừng tạo nhóm quá cụ thể:

   Không nên: "Điều dưỡng viên chăm sóc tại nhà có chứng chỉ" và "Điều dưỡng viên có chứng chỉ (RN)" và "RN – Điều dưỡng viên có chứng chỉ – Chăm sóc sức khỏe tại nhà – Điều dưỡng viên lưu động"

   Nên: "Điều dưỡng viên có chứng chỉ"

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả những loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến mức lương ước tính.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện trong trải nghiệm việc làm trên Google và kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để cung cấp thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Occupation

Loại Occupation xác định thông tin về một công việc, chẳng hạn như mức lương ước tính, kỹ năng cần thiết và trách nhiệm. Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Occupation tại schema.org/Occupation.

Thuộc tính bắt buộc
estimatedSalary

Mảng MonetaryAmountDistribution

Mức lương ước tính cho nghề nghiệp này tại occupationLocation cụ thể. Bạn nên chỉ định phạm vi tiền lương hoặc mức lương ước tính dựa trên thứ hạng bách phân vị.

Để tính toán mức lương cơ bản, tiền thưởng và các hình thức trả công bằng tiền khác, hãy xác định nhiều mức lương trong mảng estimatedSalary. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các hình thức thù lao khác là không bắt buộc.

estimatedSalary.duration

Duration

Khoảng thời gian cần thiết để nhận được mức lương ước tính, ở định dạng ngày ISO 8601. Ví dụ: nếu khoảng thời gian làm việc để nhận được mức lương ước tính này là một năm, thì hãy sử dụng thuộc tính P1Y cho duration.

estimatedSalary.name

Text

Loại của giá trị. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các hình thức thù lao khác là không bắt buộc. Ví dụ: "Cơ sở", "Tiền thưởng", "Tiền hoa hồng".

name

Text

Chức danh nghề nghiệp. Có thể sử dụng văn bản dạng tự do cho thuộc tính này. Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm".

Các phương pháp hay nhất:

 • Bạn chỉ nên điền chức danh nghề nghiệp vào thuộc tính này.
 • Không đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính name.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Đặt tiêu đề ngắn gọn và dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng những ký tự đặc biệt như "!" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến thẻ đánh dấu của bạn bị coi là Thẻ đánh dấu có cấu trúc vi phạm. Các số và ký tự như "/" và "-" được chấp nhận.

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

occupationLocation

Mảng City, State hoặc Country

Địa điểm mà thông tin mô tả nghề nghiệp này được áp dụng. Xác định địa điểm ở cấp thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia trong một trường Name nếu bạn chỉ định thông tin này cho một địa điểm.

Các phương pháp hay nhất:

 • Địa điểm không nên cụ thể hơn cấp thành phố.
 • Có thể sử dụng tên khu vực cho thuộc tính State nếu không có danh sách tiểu bang cho quốc gia của bạn.
 • Giá trị của occupationLocation là địa điểm thực tế của nghề nghiệp, không phải là địa điểm mà danh sách mức lương ước tính được tạo.
 • Nếu một loại Occupation có nhiều địa điểm, hãy chỉ định các địa điểm trong mảng occupationLocation, như trong ví dụ dưới đây:
 • Các dữ liệu như phạm vi tiền lương, yêu cầu về học vấn và bằng cấp cho nghề nghiệp thường thay đổi theo địa điểm. Để thể hiện điều này, hãy xác định nhiều trang sao mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng và một occupationLocation khác biệt.
Thuộc tính nên có
description

Text

Mô tả về nghề nghiệp.

description phải bao gồm thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và các yêu cầu về kinh nghiệm.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Đưa description vào tất cả các trang chi tiết mà người dùng có thể truy cập, không chỉ là trên trang cấp cao nhất.
 • description phải xác định một nghề nghiệp duy nhất và cung cấp thông tin mô tả cụ thể về những gì nghề nghiệp này yêu cầu.

  Không nên: "Thực tập sinh – Thực tập sinh là hình thức đào tạo nghề cho nhân viên văn phòng và các ngành chuyên môn".

  Nên: "Thực tập sinh phân tích dữ liệu – Thực tập sinh làm việc với nhà phân tích dữ liệu. Nhà phân tích dữ liệu trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu để giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu".

 • description không được giống với name.
 • Đừng đưa thông tin về tổ chức tuyển dụng vào description. Thay vào đó, hãy sử dụng hiringOrganization.
estimatedSalary.currency

Text

Mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 gồm 3 chữ cái cho giá trị. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".

estimatedSalary.median

Number

Giá trị trung vị (hoặc "ở giữa"). Ví dụ, một nửa số mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile10

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 10. Ví dụ, có 10% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile25

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 25. Ví dụ, có 25% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile75

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 75. Ví dụ, có 75% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile90

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 90. Ví dụ: có 90% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

mainEntityOfPage

WebPage

Nội dung chính được mô tả trên trang.

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

Ngày đưa ra thông tin về mức lương ước tính, ở định dạng ISO 8601. Ví dụ:


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

OccupationAggregationByEmployer

Thuộc tính OccupationAggregationByEmployer cung cấp dữ liệu liên quan đến việc làm, được nhóm theo nhà tuyển dụng. Ví dụ: bạn có thể chỉ định ngành nghề và tổ chức tuyển dụng cho một nhóm nghề nghiệp khi chúng được tổng hợp theo nhà tuyển dụng.

Thuộc tính bắt buộc
estimatedSalary

Mảng MonetaryAmountDistribution

Mức lương ước tính cho nghề nghiệp này tại occupationLocation cụ thể. Bạn nên chỉ định phạm vi tiền lương hoặc mức lương ước tính dựa trên thứ hạng bách phân vị.

Để tính toán mức lương cơ bản, tiền thưởng và các hình thức trả công bằng tiền khác, hãy xác định nhiều mức lương trong mảng estimatedSalary. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các hình thức thù lao khác là không bắt buộc.

estimatedSalary.duration

Duration

Khoảng thời gian cần thiết để nhận được mức lương ước tính, ở định dạng ngày ISO 8601. Ví dụ: nếu khoảng thời gian làm việc để nhận được mức lương ước tính này là một năm, thì hãy sử dụng thuộc tính P1Y cho duration.

estimatedSalary.name

Text

Loại của giá trị. Bạn phải chỉ định mức lương cơ sở. Các hình thức thù lao khác là không bắt buộc. Ví dụ: "Cơ sở", "Tiền thưởng", "Tiền hoa hồng".

hiringOrganization

Organization

Tổ chức đề nghị một vị trí trong ngành nghề này. Hãy đặt @context thành "https://schema.org/". hiringOrganization phải là tên của công ty (ví dụ: "Starbucks, Inc") thay vì địa chỉ cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: "Starbucks trên đường Xuân Thủy"). Ví dụ:


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}
name

Text

Chức danh nghề nghiệp. Có thể sử dụng văn bản dạng tự do cho thuộc tính này. Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm".

Các phương pháp hay nhất:

 • Bạn chỉ nên điền chức danh nghề nghiệp vào thuộc tính này.
 • Không đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính name.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Đặt tiêu đề ngắn gọn và dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng những ký tự đặc biệt như "!" và "*". Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến thẻ đánh dấu của bạn bị coi là Thẻ đánh dấu có cấu trúc vi phạm. Các số và ký tự như "/" và "-" được chấp nhận.

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

occupationLocation

Mảng City, State hoặc Country

Địa điểm mà thông tin mô tả nghề nghiệp này được áp dụng. Xác định địa điểm ở cấp thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia trong một trường Name nếu bạn chỉ định thông tin này cho một địa điểm.

Các phương pháp hay nhất:

 • Địa điểm không nên cụ thể hơn cấp thành phố.
 • Có thể sử dụng tên khu vực cho thuộc tính State nếu không có danh sách tiểu bang cho quốc gia của bạn.
 • Giá trị của occupationLocation là địa điểm thực tế của nghề nghiệp, không phải là địa điểm mà danh sách mức lương ước tính được tạo.
 • Nếu một loại Occupation có nhiều địa điểm, hãy chỉ định các địa điểm trong mảng occupationLocation, như trong ví dụ dưới đây:
 • Các dữ liệu như phạm vi tiền lương, yêu cầu về học vấn và bằng cấp cho nghề nghiệp thường thay đổi theo địa điểm. Để thể hiện điều này, hãy xác định nhiều trang sao mỗi trang có định nghĩa Occupation riêng và một occupationLocation khác biệt.
Thuộc tính nên có
description

Text

Mô tả về nghề nghiệp.

description phải bao gồm thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và các yêu cầu về kinh nghiệm.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Đưa description vào tất cả các trang chi tiết mà người dùng có thể truy cập, không chỉ là trên trang cấp cao nhất.
 • description phải xác định một nghề nghiệp duy nhất và cung cấp thông tin mô tả cụ thể về những gì nghề nghiệp này yêu cầu.

  Không nên: "Thực tập sinh – Thực tập sinh là hình thức đào tạo nghề cho nhân viên văn phòng và các ngành chuyên môn".

  Nên: "Thực tập sinh phân tích dữ liệu – Thực tập sinh làm việc với nhà phân tích dữ liệu. Nhà phân tích dữ liệu trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu để giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu".

 • description không được giống với name.
 • Đừng đưa thông tin về tổ chức tuyển dụng vào description. Thay vào đó, hãy sử dụng hiringOrganization.
estimatedSalary.currency

Text

Mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 gồm 3 chữ cái cho giá trị. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".

estimatedSalary.median

Number

Giá trị trung vị (hoặc "ở giữa"). Ví dụ, một nửa số mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile10

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 10. Ví dụ, có 10% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile25

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 25. Ví dụ, có 25% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile75

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 75. Ví dụ, có 75% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

estimatedSalary.percentile90

Number

Giá trị của bách phân vị thứ 90. Ví dụ: có 90% mức lương của nghề nghiệp này bằng hoặc thấp hơn giá trị này.

industry

Text

Ngành được liên kết với vị trí tuyển dụng.

jobBenefits

Text

Mô tả các phúc lợi đi kèm với việc làm này.

mainEntityOfPage

WebPage

Nội dung chính được mô tả trên trang.

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

Ngày đưa ra thông tin về mức lương ước tính, ở định dạng ISO 8601. Ví dụ:


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
sampleSize

Number

Số lượng điểm dữ liệu trong dữ liệu tổng hợp về tiền lương. Ví dụ:


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

Số năm kinh nghiệm tối đa được chấp nhận cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp thấp có thể chỉ định tối đa 5 năm kinh nghiệm, như trong ví dụ dưới đây:


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

Số năm kinh nghiệm tối thiểu cần thiết cho nghề nghiệp này. Ví dụ: vị trí cấp cao có thể yêu cầu ít nhất 10 năm kinh nghiệm, như trong ví dụ dưới đây:


"yearsExperienceMin": 10

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn khi triển khai dữ liệu có cấu trúc, thì sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn.