Menu nawigacyjne

Menu nawigacyjne wyświetlane na stronie internetowej

Ścieżka menu nawigacyjnego na stronie wskazuje pozycję strony w hierarchii witryny. Użytkownik może przejść po kolejnych poziomach na samą górę hierarchii witryny, rozpoczynając od ostatniego elementu menu nawigacyjnego w ścieżce.

Przykłady

Wyszukiwarka Google używa znaczników menu nawigacyjnego zawartych w treści strony internetowej do podziału na kategorie pochodzących z tej strony informacji, które są wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Często użytkownicy mogą docierać do strony z różnego rodzaju zapytań, jak pokazano w poniższych przykładach. Chociaż każde wyszukiwanie może zwrócić tę samą stronę internetową, menu nawigacyjne dzieli treści na kategorie w obrębie kontekstu zapytania w wyszukiwarce Google. Strona ancillaryjustice.html może wyświetlić te ścieżki menu nawigacyjnego zależnie od kontekstu wyszukiwania:

Zapytanie o książkę zatytułowaną „Ancillary Justice” może spowodować wygenerowanie takiego menu nawigacyjnego:

KsiążkiAutorzyAnn Leckie › Ancillary Justice

Oto przykładowy kod JSON-LD, który obsługuje to menu nawigacyjne:

Zapytanie o nagrodę przyznaną w danym roku w określonej kategorii, np. „2014 Nebula Award best novel” (Nagroda Nebula 2014 w kategorii „Najlepsza powieść”), może spowodować wygenerowanie takiego menu nawigacyjnego:

KsiążkiScience fictionLaureaci

RDFa

Oto przykładowy kod RDFa, który obsługuje to menu nawigacyjne:

Mikrodane

Oto przykładowy kod w formacie mikrodanych, który obsługuje to menu nawigacyjne:

Oto przykład wielu ścieżek menu nawigacyjnego:

KsiążkiScience fictionLaureaci
LiteraturaFikcja spekulatywna

RDFa

Oto przykładowy kod RDFa, który obsługuje to menu nawigacyjne:

Mikrodane

Oto przykładowy kod w formacie mikrodanych, który obsługuje to menu nawigacyjne:

Przykład w kodzie HTML

Oto przykładowy blok menu nawigacyjnego HTML w treści strony, odpowiednio wkomponowany w jej układ.

<ol>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books">Books</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
 </li>
 <li>
  Award Winners
 </li>
</ol>

Wytyczne

Aby Twoje treści mogły się wyświetlać w wyszukiwarce Google z menu nawigacyjnym, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby określić menu nawigacyjne, zdefiniuj właściwość BreadcrumbList, która zawiera co najmniej dwa elementy ListItems. Aby treści mogły się wyświetlać z menu nawigacyjnym, musisz dołączyć do nich wymagane właściwości.

BreadcrumbList to kontener na wszystkie elementy listy. Pełną definicję znaczników BreadcrumbList znajdziesz na schema.org/BreadcrumbList.

Właściwości wymagane
itemListElement

BreadcrumbList

Tablica menu nawigacyjnych w określonej kolejności. Określ poszczególne menu nawigacyjne za pomocą właściwości ListItem, np.:


{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
 "itemListElement": [{
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
  "name": "Books",
  "item": "https://example.com/books"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
  "name": "Authors",
  "item": "https://example.com/books/authors"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "Ann Leckie",
  "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
 }]
}

ListItem

ListItem zawiera szczegółowe informacje o jednym z elementów listy. Pełną definicję znaczników ListItem znajdziesz na schema.org/ListItem.

Właściwości wymagane
item

URL lub podtyp obiektu Thing

Adres URL strony internetowej, która reprezentuje menu nawigacyjne. Właściwość item można określić na dwa sposoby:

 • URL: podaj URL strony, np.:
  
  "item": "https://example.com/books"
 • Thing: użyj identyfikatora, by określić URL na podstawie używanego formatu znaczników:
  • JSON-LD: użyj @id, by określić URL.
  • Mikrodane: aby określić URL, możesz użyć href lub itemid.
  • RDFa: aby określić URL, możesz użyć about, href lub resource.

Znacznik item nie jest wymagany w przypadku ostatniego elementu menu nawigacyjnego na ścieżce tego menu. Jeśli do ostatniego elementu nie dodasz znacznika item, Google użyje adresu URL strony.

name

Text

Nazwa menu nawigacyjnego wyświetlana użytkownikowi. Jeśli do określenia elementu item używasz właściwości Thing z właściwością name zamiast URL, właściwość name nie jest wymagana.

position

Integer

Położenie elementu menu nawigacyjnego na ścieżce tego menu. Pozycja 1 oznacza początek ścieżki.