Artykuł

Dodanie uporządkowanych danych do strony z najnowszymi wiadomościami, blogiem lub artykułem o sporcie może polepszyć jej widoczność w wynikach wyszukiwania Google. Rozszerzone funkcje obejmują m.in. umieszczenie w karuzeli „Najważniejsze artykuły” oraz w karuzeli hosta i sekcji „Materiały wizualne”, a także opcje dotyczące wyników z elementami rozszerzonymi, np. tekst nagłówka i obrazy większe od miniatur. Możesz mieć dostęp do różnych funkcji zależnie od kodu strony:

 • Strony AMP z uporządkowanymi danymi: [zalecane] mogą się one pojawiać w karuzeli „Najważniejsze artykuły”, w karuzeli hosta z wynikami z elementami rozszerzonymi, w sekcji „Materiały wizualne” oraz w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi na urządzeniach mobilnych. Wyniki te mogą obejmować obrazy, logo stron i inne ciekawe funkcje związane z wynikami wyszukiwania.
 • Strony inne niż AMP z uporządkowanymi danymi: inne niż AMP strony z artykułami zawierające uporządkowane dane mają większe szanse na pojawienie się w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi.

Przykłady

Oto przykład kodu JSON-LD obiektu Article:

Wdrażanie

Strony AMP z uporządkowanymi danymi

Karuzela wyników AMP dotyczących artykułu z wiadomościami.

Strony AMP z uporządkowanymi danymi mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania w karuzeli z wiadomościami. Strony AMP bez uporządkowanych danych mogą się pojawiać w wynikach wyszukiwania Google tylko pod postacią standardowych niebieskich linków. Więcej informacji o stronach AMP w wynikach wyszukiwania znajdziesz w tym artykule.

Aby utworzyć stronę AMP z uporządkowanymi danymi:

 1. Przestrzegaj specyfikacji projektu AMP.
 2. Przestrzegaj dodatkowych wytycznych dotyczących stron, by mieć pewność, że Google może zindeksować Twoją stronę.
 3. Dodaj element uporządkowanych danych opisujący artykuł znajdujący się na stronie.
 4. Sprawdź swoje uporządkowane dane za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

Strony inne niż AMP z uporządkowanymi danymi

Strony inne niż AMP mogą się pojawiać na liście wyników z elementami rozszerzonymi lub w karuzeli zawierającej podobne strony inne niż AMP. Wyniki z elementami rozszerzonymi mogą obejmować nagłówki i obrazy. Google może próbować automatycznie wyodrębnić z Twojej strony informacje wystarczające do korzystania z tych funkcji. Jeśli jednak zastosujesz na niej uporządkowane dane, Google może lepiej rozpoznać jej zawartość i zwiększy się szansa na to, że strona pojawi się w wynikach z elementami rozszerzonymi lub w karuzeli.

Wyniki wyszukiwania ze stronami innymi niż AMP mogą obejmować nagłówek i obraz, jak pokazano tutaj:

Dwa wyniki inne niż AMP dotyczące artykułu z wiadomościami, jeden z obrazem i jeden bez obrazu. Wyniki inne niż AMP dla zapytania „najciekawsze artykuły sportowe” pokazujące stronę AMP z obrazem i filmem.
Dwa wyniki ze stronami innymi niż AMP bez karuzeli Karuzela ze stronami innymi niż AMP

Aby dodać uporządkowane dane do strony innej niż AMP zawierającej artykuł:

 1. Dodaj do strony element uporządkowanych danych, który opisuje znajdujący się na niej artykuł.
 2. Zapoznaj się z wytycznymi, by mieć pewność, że Google może zindeksować Twoją stronę.
 3. Sprawdź swoje uporządkowane dane za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

Google zaleca utworzenie wersji AMP strony, by zapewnić użytkownikom większy komfort korzystania z niej na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji o zaletach stron AMP na urządzeniach mobilnych

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, by uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

 • Jeśli dostęp do Twojej witryny wymaga subskrypcji lub rejestracji, musisz dodać uporządkowane dane opisujące treści dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą.
 • Ważne jest także prawidłowe wskazanie elementów kanonicznych przez użycie linku rel=canonical, który powinien kierować do każdej poszczególnej strony lub całości artykułu (zamiast do pierwszej strony rozbudowanego materiału). Dowiedz się więcej o wyborze strony kanonicznej.

Wytyczne dotyczące stosowania logo na stronach AMP

Te wytyczne obowiązują w przypadku stosowania logo na wszystkich stronach AMP, w tym w relacjach w technologii AMP.

 • Plik musi być obrazem rastrowym, np. w formacie .jpg, .png lub .gif. Nie używaj plików z obrazami wektorowymi, np. w formacie .svg lub .eps.
 • Nie używaj animacji.
 • Część graficzna logo powinna być czytelna na kolorze tła.

Te wytyczne obowiązują w przypadku stosowania logo na ogólnych stronach AMP, ale nie w relacjach w technologii AMP. W przypadku tych ostatnich należy spełnić odrębne wymagania.

 • Logo musi być prostokątem, ale nie kwadratem.
 • Logo powinno się mieścić w prostokącie o wymiarach 60 x 600 pikseli i albo mieć wysokość dokładnie 60 pikseli (zalecane), albo szerokość dokładnie 600 pikseli. Na przykład logo o wymiarach 45 x 450 pikseli nie zostanie zaakceptowane, mimo że mieści się w prostokącie 60 x 600 pikseli.

 • Wydawcy powinni używać tylko jednego logo w przypadku każdej marki, która spójnie występuje na ogólnych stronach AMP.
 • Używaj pełnego logotypu lub pełnego logo, a nie ikony.
 • Znaki w logo tekstowych powinny mieć wysokość maksymalnie 48 pikseli i być wyśrodkowane w pionie w ramach dostępnego miejsca o wysokości 60 pikseli. Dodaj wolną przestrzeń, by dopełnić logo do wysokości 60 pikseli.

 • Logo z jednolitym tłem powinny zawierać co najmniej 6-pikselowe dopełnienie wokół grafiki.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano wymagania dotyczące właściwości występujących w uporządkowanych danych typu Article. Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treści i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Obiekty Article

Obiekty Article muszą być oparte na tych typach schema.org: Article, NewsArticleBlogPosting.

AMP

Na stronach AMP stosuje się poniższe właściwości.

Właściwości wymagane
author

Person lub Organization

Autor artykułu.

author.name

Text

Imię i nazwisko autora.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Sprawdzone metody:

 • Ta data nie powinna się zmieniać.
 • Zalecamy podanie w sygnaturze czasowej nie tylko dnia, ale i godziny.
 • Sygnatura czasowa w polu dateModified powinna być późniejsza niż w polu datePublished.
headline

Text

Nagłówek artykułu. Jego długość nie może przekraczać 110 znaków. W przypadku relacji w technologii AMP nagłówek powinien być identyczny z tekstem na okładce relacji.

image

Powtarzana właściwość ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł lub relację w technologii AMP.

Z powodu różnic formatu w wynikach wyszukiwania poniższe wytyczne dotyczące obrazów obowiązują tylko w przypadku ogólnych stron AMP, ale nie relacji w technologii AMP. Do tych ostatnich mają zastosowanie inne wymagania związane z obrazami.

 • Trzeba wskazać tylko obraz ze znacznikami, który należy bezpośrednio do artykułu.
 • Obrazy powinny mieć szerokość co najmniej 1200 pikseli.
 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do zeskanowania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie .jpg, .png lub .gif.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 800 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}
publisher

Organization

Wydawca artykułu.

publisher.logo

ImageObject

Logo wydawcy. Szczegóły znajdziesz w wytycznych dotyczących stosowania logo na stronach AMP.

publisher.logo.height

Number

Wysokość logo w pikselach.

publisher.logo.url

URL

Adres URL logo.

publisher.logo.width

Number

Szerokość logo w pikselach.

publisher.name

Text

Nazwa wydawcy.

Właściwości zalecane
dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

description

Text

Krótki opis artykułu.

mainEntityOfPage

URL

Kanoniczny URL strony z artykułem. Jeśli artykuł jest głównym tematem na tej stronie, określ właściwość mainEntityOfPage.

Strony inne niż AMP

Na stronach innych niż AMP stosuje się poniższe właściwości.

Właściwości zalecane
dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

headline

Text

Nagłówek artykułu. Jego długość nie może przekraczać 110 znaków.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł. Należy wskazać tylko obraz ze znacznikami, który należy bezpośrednio do artykułu. Obrazy powinny mieć szerokość co najmniej 696 pikseli.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do zeskanowania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 300 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}