Zmniejszanie szybkości indeksowania przez Googlebota

Google korzysta z zaawansowanych algorytmów określających optymalną szybkość indeksowania witryny. Naszym celem jest zindeksowanie możliwie największej liczby stron w witrynie podczas każdych odwiedzin bez nadmiernego obciążania serwera. W niektórych przypadkach indeksowanie Twojej witryny przez Google może powodować krytyczne obciążenie Twojej infrastruktury lub niepożądane koszty w czasie awarii. Aby przeciwdziałać tym efektom, możesz zmniejszyć liczbę żądań nadsyłanych przez Googlebota.

Jeśli musisz pilnie zmniejszyć szybkość indeksowania na krótki czas (np. na kilka godzin lub 1–2 dni), użyj kodu stanu odpowiedzi HTTP 500, 503 lub 429 zamiast 200 w odpowiedzi na żądania indeksowania. Gdy Googlebot napotka znaczną liczbę adresów URL z kodami stanu odpowiedzi HTTP 500, 503 lub 429 (np. gdy wyłączysz swoją witrynę), zmniejszy szybkość indeksowania witryny. Zmniejszona szybkość indeksowania ma wpływ na całą nazwę hosta witryny (np. subdomain.example.com), zarówno na indeksowanie adresów URL, które zwracają błędy, jak i na adresy URL, które zwracają treść. Gdy liczba tych błędów spadnie, szybkość indeksowania automatycznie zacznie ponownie rosnąć.

Pamiętaj, że nagły wzrost szybkości indeksowania może być spowodowany nieefektywnością w strukturze witryny lub innymi problemami z witryną. Przeczytaj nasz przewodnik na temat optymalizowania wydajności indeksowania.

Jeśli Twoja infrastruktura nie umożliwia wyświetlania błędów indeksowania Googlebotowi, prześlij specjalne żądanie, aby zmniejszyć szybkość indeksowania. Nie można poprosić o zwiększenie szybkości indeksowania.