Usuwanie stron AMP z wyszukiwarki Google

Z tego artykułu dowiesz się, jak programiści stron internetowych mogą usunąć strony AMP z wyszukiwarki Google.

Treść AMP możesz usunąć na trzy sposoby:

Usuwanie wszystkich wersji treści AMP (w tym AMP i innych niż AMP)

W tej sekcji omówimy sposób usuwania z wyszukiwarki Google wszystkich wersji treści AMP, w tym stron AMP i innych niż AMP.

Aby usunąć strony AMP i inne niż AMP z wyszukiwarki Google, wykonaj te czynności:

 1. Usuń wersje strony AMP i inne niż AMP z serwera lub systemu CMS.
 2. Użyj narzędzia Usuwanie nieaktualnej treści, by poprosić o usunięcie strony. Podaj adresy URL (adresy internetowe) strony w wersji AMP i innych wersjach, które chcesz usunąć.
 3. Zaktualizuj pamięć podręczną stron Google AMP, by upewnić się, że treść AMP została z niej usunięta.
 4. Sprawdź, czy strona AMP została usunięta, wyszukując treść w wyszukiwarce Google. Usunięcie dużej liczby stron AMP możesz sprawdzić za pomocą raportu o stanie stron AMP w Search Console. Poszukaj opadającej linii trendu na wykresie „Zindeksowane strony AMP”.

Stan prośby możesz sprawdzić na stronie Usuwanie nieaktualnej treści.

Usuwanie tylko stron AMP przy zachowaniu stron kanonicznych innych niż AMP

W tej sekcji omówimy sposób usuwania z wyszukiwarki Google wyłącznie stron AMP, przy zachowaniu stron kanonicznych innych niż AMP.

Aby usunąć z wyszukiwarki Google wersję AMP strony (zachowując stronę kanoniczną inną niż AMP):

 1. Usuń link rel="amphtml" z kodu źródłowego strony kanonicznej innej niż AMP.
 2. Skonfiguruj serwer w taki sposób, by na żądanie usuniętej strony AMP zwracał odpowiedź HTTP 301 Moved Permanently lub 302 Found.
 3. Skonfiguruj przekierowanie z usuniętej strony AMP do strony kanonicznej innej niż AMP.
 4. Jeśli chcesz usunąć stronę AMP zarówno z wyszukiwarki Google, jak i z platform innych niż Google:
  1. Usuń stronę AMP, aby nie była już dostępna. W tym celu skonfiguruj serwer tak, żeby na żądanie usuniętej strony AMP wysyłał odpowiedź HTTP 404 Not Found. Dzięki temu pamięć podręczna stron Google AMP nie będzie wyświetlać nieaktualnych treści na innych platformach.
  2. Zaktualizuj pamięć podręczną stron Google AMP, by upewnić się, że treść AMP została z niej usunięta.
  3. Sprawdź, czy strona AMP została usunięta, wyszukując treść w wyszukiwarce Google. Usunięcie dużej liczby stron AMP możesz sprawdzić za pomocą raportu o stanie stron AMP w Search Console. Poszukaj opadającej linii trendu na wykresie „Zindeksowane strony AMP”.
  4. Jeśli chcesz, by linki bezpośrednie pozostały aktywne, skonfiguruj na serwerze przekierowanie HTTP 301 Redirect z usuniętej strony AMP do strony kanonicznej innej niż AMP.

Usuwanie stron AMP i innych niż AMP za pomocą systemu CMS

Zasadniczo dostawcy systemów CMS publikują strony AMP i inne niż AMP jednocześnie. Aby usunąć pojedynczą stronę, cofnij jej publikację lub ją skasuj. Spowoduje to usunięcie strony zarówno w wersji AMP, jak i innych niż AMP.

Usuwanie pojedynczej strony

Aby usunąć stronę i przestać ją publikować zarówno w wersji AMP, jak i innej niż AMP, skorzystaj z interfejsu CMS. Na stronie pomocy dostawcy systemu CMS sprawdź, co trzeba zrobić, by zakończyć wyświetlanie strony AMP:

Usuwanie wszystkich stron AMP

Strony AMP możesz wyłączyć za pomocą systemu CMS.

Aby wyłączyć strony AMP, poszukaj informacji na stronie pomocy dostawcy systemu CMS lub skontaktuj się z nim. Jeśli Twoja witryna jest hostowana w domenie CMS, po wyłączeniu strony AMP system CMS może przekierowywać użytkowników na stronę kanoniczną inną niż AMP. Jeśli przekierowanie nie działa, poproś o pomoc dostawcę systemu CMS.