Kuruluş (Organization) yapılandırılmış verileri

Google Arama sonuçlarındaki satıcı bilgi paneli

Kuruluşunuzun idari ayrıntılarını (ör. logo, adres, iletişim bilgileri ve işletme tanımlayıcıları) Google'a bildirmek için kuruluş yapılandırılmış verilerini kullanabilirsiniz. Google, bu işaretlemeyi bilgi panellerinde ve diğer görsel öğelerde (ör. ilişkilendirme) kullanabilir ve böylece kullanıcılar, kuruluşunuzun ayrıntılarını Google Arama'da daha kolay bulabilir.

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur.

 1. Web sayfanız için geçerli olan tüm önerilen özellikleri ekleyin. Zorunlu özellik yoktur. İçeriğiniz için geçerli olan özellikleri eklemeniz yeterlidir. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testini kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Ayrıca, araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları düzeltmek de yapılandırılmış verilerinizin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir (ancak bunların düzeltilmesi, zengin sonuçlara uygunluk için gerekli değildir).
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnek

JSON-LD koduyla belirtilen kuruluş bilgilerinin örneğini burada bulabilirsiniz.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Yönergeler

Yapılandırılmış verilerin Google Arama sonuçlarına dahil edilmeye uygun olması için bu yönergeleri uygulamanız gerekir.

Teknik yönergeler

Bu bilgileri ana sayfanıza veya kuruluşunuzu açıklayan tek bir sayfaya (örneğin, Hakkımızda sayfası) yerleştirmenizi öneririz. Bunları sitenizin her sayfasına eklemenize gerek yoktur.

Organization öğesinin en spesifik ve kuruluşunuza uygun schema.org alt türünü kullanmanızı öneririz. Örneğin, bir e-ticaret siteniz varsa OnlineBusiness yerine OnlineStore alt türünü kullanmanızı öneririz. Siteniz yerel bir işletmeyle ilgiliyse (örneğin, restoran veya fiziksel mağaza) idari ayrıntılarınızı LocalBusiness öğesinin en spesifik alt türlerini kullanarak sağlamanızı ve bu kılavuzda önerilen alanlara ek olarak yerel işletme için zorunlu ve önerilen alanları kullanmanızı öneririz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Google, Organization öğesinin aşağıdaki özelliklerini tanır. Web sayfanız için geçerli olan, önerilen özelliklerden ne kadar çok eklerseniz Google, sayfanızı o kadar iyi anlar. Zorunlu özellik yoktur. Kuruluşunuz için geçerli olan özellikleri eklemeniz yeterlidir.

Önerilen özellikler
name

Text

Kuruluşunuzun adı. Site adınız için kullandığınız name ve alternateName değerlerini kullanın.

.
alternateName

Text

Varsa kuruluşunuzun yaygın olarak kullandığı başka bir ad.

legalName

Text

Varsa kayıtlı, yasal ve name özelliğinden farklı olan Organization adınız.

description

Text

Varsa kuruluşunuzun ayrıntılı açıklaması.

logo

URL veya ImageObject

Varsa kuruluşunuzu temsil eden bir logo. Bu özelliği eklemek, Google'ın hangi logoyu göstermek istediğinizi (ör. Arama sonuçlarında ve bilgi panellerinde) daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Resim kuralları:

 • Resim en az 112x112 piksel olmalıdır.
 • Resim URL'si taranıp dizine eklenebilmelidir.
 • Resim dosyası biçimi Google Görseller tarafından desteklenmelidir.
 • Resmin tamamen beyaz bir arka planda beklediğiniz şekilde göründüğünden emin olun (örneğin, beyaz veya gri ağırlıklı bir logo, beyaz arka plan üzerinde beklendiği gibi görünmeyebilir).

ImageObject türünü kullanırsanız URL türü ile aynı kurallara uyan geçerli bir contentUrl özelliğine ya da url özelliğine sahip olduğundan emin olun.

url

URL

Varsa kuruluşunuza ait web sitesinin URL'si. Bu bilgi, Google'ın kuruluşunuzu benzersiz bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur.

sameAs

URL

Varsa kuruluşunuzla ilgili ek bilgilerin bulunduğu başka bir web sitesindeki sayfanın URL'si. Örneğin, kuruluşunuzun bir sosyal medya veya yorum sitesindeki profil sayfasına yönlendiren URL. Birden fazla sameAs URL'si sağlayabilirsiniz.

telephone

Text

Varsa müşteriler için birincil iletişim yöntemi olarak kullanılacak bir işletme telefon numarası. Telefon numarasına ülke kodunu ve alan kodunu eklediğinizden emin olun.

email

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen e-posta adresi.

address

PostalAddress

Varsa, kuruluşunuzun adresi (fiziksel veya posta adresi). Ülkeniz için geçerli olan tüm özellikleri ekleyin. Sağladığınız özellikler ne kadar fazla olursa kullanıcılar için sonucun kalitesi de o kadar yüksek olur. Birden fazla şehir, eyalet veya ülkede yeriniz varsa birden fazla adres girebilirsiniz. Örneğin:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.streetAddress

Text

Posta adresinizin bulunduğu açık adres.

address.addressLocality

Text

Posta adresinizin bulunduğu şehir.

address.addressRegion

Text

Varsa posta adresinizin bulunduğu bölge. Örneğin, bu bir eyalet olabilir.

address.postalCode

Text

Adresinizin posta kodu.

address.addressCountry

Text

İki harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu ile belirtilen, posta adresinizin bulunduğu ülke.

contactPoint

ContactPoint

Varsa kullanıcıların işletmenizle iletişime geçebileceği en iyi yöntem. Google'ın önerdiği en iyi uygulamaları izleyerek kullanıcılarınıza sunulan tüm destek yöntemlerini ekleyin. Örneğin:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.telephone

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen telefon numarası. Telefon numarasına ülke kodunu ve alan kodunu eklediğinizden emin olun. LocalBusiness türü kullanıyorsanız kuruluşunuzla iletişime geçilebilecek birden fazla yöntem belirtmek için contactPoint kullanmadan önce LocalBusiness düzeyinde birincil telefon numarası belirtin.

contactPoint.email

Text

Varsa işletmenizle iletişim kurulabilen e-posta adresi. LocalBusiness türü kullanıyorsanız kuruluşunuzla iletişime geçilebilecek birden fazla yöntem belirtmek için contactPoint kullanmadan önce LocalBusiness düzeyinde birincil e-posta adresi belirtin.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Varsa Organization bünyesindeki çalışan sayısı.

Belirli bir çalışan sayısını gösteren örnek:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
 }
  

Belirli bir aralıktaki çalışan sayısını gösteren örnek:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
} 

foundingDate

Date

Varsa ISO 8601 tarih biçiminde belirtilen, Organization kuruluş tarihi.

iso6523Code

Text

Varsa kuruluşunuzun ISO 6523 tanımlayıcısı. ISO 6523 tanımlayıcısının ilk bölümü, kullanılan tanımlama şemasının belirtildiği bir ICD (Uluslararası Kod Tanımlayıcı) öğesidir. İkinci bölüm ise asıl tanımlayıcıdır. ICD'yi ve tanımlayıcıyı, iki nokta üst üste karakteri (U+003A) ile ayırmanızı öneririz. Yaygın ICD değerleri şunlardır:

 • 0060: Dun & Bradstreet Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi (DUNS)
 • 0088: GS1 Küresel Konum Numarası (GLN)
 • 0199: Yasal Tüzel Kişi Tanımlayıcı (LEI)
duns

Text

Varsa Organization öğesini tanımlamak için kullanılan Dun & Bradstreet DUNS numarası. Bunun yerine, 0060: önekiyle iso6523Code alanını kullanmanızı öneririz.

leiCode

Text

Varsa Organization için ISO 17442'de belirtilen tanımlayıcı. Bunun yerine, 0199: önekiyle iso6523Code alanını kullanmanızı öneririz.

naics

Text

Varsa Organization için Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemi (NAICS) kodu.

globalLocationNumber

Text

Varsa Organization konumunu tanımlayan GS1 Küresel Konum Numarası.

vatID

Text

Ülkeniz ve işletmeniz için geçerliyse Organization ile ilişkili KDV (Katma Değer Vergisi) kimlik numarası. Bu bilgi, kullanıcılar için önemli bir güven işaretidir (örneğin, kullanıcılar herkese açık KDV kayıtlarında işletmenizi inceleyebilir).

taxID

Text

Varsa Organization ile ilişkili vergi numarası. taxID değerinin, address alanında belirttiğiniz ülkeyle eşleştiğinden emin olun.

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.