Satıcı ürün listeleme (Product, Offer) yapılandırılmış verileri

alışveriş bilgi panelinin, arama sonuçlarında sunumu

Product işaretlemesi eklediğiniz sayfanız; alışveriş bilgi paneli, Google Görseller, popüler ürün sonuçları ve ürün snippet'leri dahil olmak üzere Google Arama'daki satıcı ürün listeleme deneyimlerinde gösterilmeye uygun olabilir. Satıcı ürün listelemeleri; fiyat, stok durumu, kargo ve iade bilgileri gibi bir ürünle ilgili daha spesifik verileri vurgulayabilir.

Bu kılavuzda, satıcı ürün listelemeleri için Product yapılandırılmış veri şartlarından bahsedilmektedir. Hangi işaretlemeyi kullanacağınızdan emin değilseniz Product işaretlemesine giriş makalemizi okuyun.

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur. Web sayfasına yapılandırılmış verinin nasıl ekleneceği hakkında adım adım açıklamalı kılavuz için yapılandırılmış veri codelab'e göz atın.

 1. Zorunlu özellikleri ekleyin. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları da düzeltme seçeneğini değerlendirin. Bu tür hatların düzeltilmesi yapılandırılmış verilerinizin kalitesini artırır ancak zengin sonuçlara uygun olmak için zorunlu değildir.
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde, farklı durumlarda web sayfalarınıza yapılandırılmış verilerin nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

Teklif içeren ürün sayfası

Ürün satan ve ürün yorumları içeren bir ürün sayfası örneği aşağıda verilmiştir.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": 4,
     "bestRating": 5
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": 4.4,
    "reviewCount": 89
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": 119.99,
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Fiyatlandırma

JSON-LD'de fiyat kodlamaya ilişkin iki örneği aşağıda bulabilirsiniz.

price özelliğini kullanarak fiyatı aşağıdaki gibi belirtebilirsiniz:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 10.00,
 "priceCurrency": "USD",
 ...
}

Fiyatı belirlemek için priceSpecification özelliği de kullanılabilir.

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceSpecification": {
  "@type": "UnitPriceSpecification",
  "price": 10.00,
  "priceCurrency": "USD"
 },
 ...
}

Birim fiyatlandırma ölçüleri içeren fiyatlandırma

Her zaman 750 ml'nin katları halinde satılan bir ürünün 4,5 l fiyatınının nasıl belirtileceğini dair bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu fiyatlandırma şekli, AB'de hacme veya ağırlığa göre satılan ürünler için özellikle önemlidir.

Birim fiyatlandırma ölçüsü ve birim fiyatlandırma baz ölçüsü mevcut olduğunda fiyatı UnitPriceSpecification içinde belirtin.

"priceSpecification": {
"@type": "UnitPriceSpecification",
"price": 81.00,
"priceCurrency": "EUR",
"referenceQuantity": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": "4.5",
 "unitCode": "LTR",
 "valueReference": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "750",
  "unitCode": "MLT"
 }
}
}

Kargo ayrıntıları

Kargo ayrıntılarına sahip ürün sayfası örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Bu örnek, ABD'de yaşayan tüm kullanıcılar için $3.49 tutarında kargo ücreti oluşturur. Daha fazla örnek için Kargo bölümünü inceleyin.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": 39.99,
    "priceCurrency": "USD",
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "shippingDetails": {
     "@type": "OfferShippingDetails",
     "shippingRate": {
      "@type": "MonetaryAmount",
      "value": 3.49,
      "currency": "USD"
     },
     "shippingDestination": {
      "@type": "DefinedRegion",
      "addressCountry": "US"
     },
     "deliveryTime": {
      "@type": "ShippingDeliveryTime",
      "handlingTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 0,
       "maxValue": 1,
       "unitCode": "DAY"
      },
      "transitTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 1,
       "maxValue": 5,
       "unitCode": "DAY"
      }
     }
    }
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": 4,
      "bestRating": 5
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": 4.4,
     "reviewCount": 89
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:shippingDetails">
      <div typeof="schema:OfferShippingDetails">
       <div rel="schema:shippingRate">
        <div typeof="schema:MonetaryAmount">
         <div property="schema:value" content="3.49"></div>
         <div property="schema:currency" content="USD"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:shippingDestination">
        <div typeof="schema:DefinedRegion">
         <div property="schema:addressCountry" content="US"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:deliveryTime">
        <div typeof="schema:ShippingDeliveryTime">
         <div rel="schema:handlingTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="0"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="1"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
         <div rel="schema:transitTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="1"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="5"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="shippingDetails" itemtype="https://schema.org/OfferShippingDetails" itemscope>
     <div itemprop="shippingRate" itemtype="https://schema.org/MonetaryAmount" itemscope>
      <meta itemprop="value" content="3.49" />
      <meta itemprop="currency" content="USD" />
     </div>
     <div itemprop="shippingDestination" itemtype="https://schema.org/DefinedRegion" itemscope>
      <meta itemprop="addressCountry" content="US" />
     </div>
     <div itemprop="deliveryTime" itemtype="https://schema.org/ShippingDeliveryTime" itemscope>
      <div itemprop="handlingTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="0" />
       <meta itemprop="maxValue" content="1" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
      <div itemprop="transitTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="1" />
       <meta itemprop="maxValue" content="5" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Ücretsiz kargo

ABD'nin New York eyaletindeki alıcılara ücretsiz kargo sağlamaya ilişkin bir örneği aşağıda bulabilirsiniz.

"shippingDetails": {
 "@type": "OfferShippingDetails",
 "shippingRate": {
  "@type": "MonetaryAmount",
  "value": "0",
  "currency": "USD"
 },
 "shippingDestination": [
  {
   "@type": "DefinedRegion",
   "addressCountry": "US",
   "addressRegion": ["NY"]
  }
 ]
}

İade ayrıntıları

İade ayrıntılarına sahip bir ürün sayfası örneğini aşağıda bulabilirsiniz. İşaretleme, ürünlerin 60 gün içinde iade edilmesini, ABD'ye gönderilmesini gerektiren ve hiçbir iade ücreti alınmayan bir iade politikasıyla uyumludur.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "priceSpecification": {
     "@type": "PriceSpecification",
     "price": 39.99,
     "priceCurrency": "CHF"
    },
    "hasMerchantReturnPolicy": {
     "@type": "MerchantReturnPolicy",
     "applicableCountry": "CH",
     "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
     "merchantReturnDays": 60,
     "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
     "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="CHF"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:hasMerchantReturnPolicy">
      <div typeof="schema:MerchantReturnPolicy">
       <div property="schema:applicableCountry" content="US"></div>
       <div property="schema:returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"></div>
       <div property="schema:merchantReturnDays" content="60"></div>
       <div property="schema:returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail"></div>
       <div property="schema:returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikro veri


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="CHF" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="hasMerchantReturnPolicy" itemtype="https://schema.org/MerchantReturnPolicy" itemscope>
     <meta itemprop="applicableCountry" content="US" />
     <meta itemprop="returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow" />
     <meta itemprop="merchantReturnDays" content="60" />
     <meta itemprop="returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail" />
     <meta itemprop="returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn" />
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Enerji verimliliği derecelendirmeleri

Aşağıdaki örnekte, yapılandırılmış veri kullanarak enerji verimliliği bilgilerinin nasıl belirtileceği gösterilmektedir. Örnekte, bir su ısıtıcı için "A+" ve "F" ölçeğine sahip AB enerji verimliliği "C" sınıfı belirtilmektedir.

Minimum enerji verimlilik sınıfı değerinin, enerji tüketim ölçeğindeki en az verimli olan sınıfı (bu örnekte "F"), maksimum enerji verimlilik sınıfı değerinin ise en verimli sınıfı (bu örnekte "A+") belirttiğini unutmayın.

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/waterheater.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "Large capacity water heater",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "WH1234",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleWaterHeaterBrand"
 },
 "hasEnergyConsumptionDetails": {
  "@type": "EnergyConsumptionDetails",
  "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
  "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF",
  "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus"
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/hotwaterheater",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1799.00,
  "priceCurrency": "EUR"
 }
}

3D model

Bu örnekte, 3D modelin, subjectOf özelliği ve 3DModel türü kullanılarak bir ürüne nasıl bağlanacağı gösterilmektedir.

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/sofa.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "White 3-Seat Sofa",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "S1234W3",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleSofaBrand"
 },
 "subjectOf": {
  "@type": "3DModel",
  "encoding": {
   "@type": "MediaObject",
   "contentUrl": "https://example.com/sofa.gltf"
  }
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/whitechaiselongue",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1299.00,
  "priceCurrency": "USD"
 }
}

Yönergeler

Product işaretlemenizin satıcı ürün listeleme deneyimlerine uygun olması için şu yönergeleri uygulamanız gerekir:

Teknik yönergeler

 • Yalnızca alışveriş yapan kullanıcının bir ürünü satın alabileceği sayfalar, satıcı listeleme deneyimleri için uygundur. Bu ürünün satıldığı diğer sitelere bağlantı veren sayfalar uygun değildir. Google, bilgileri arama sonuçlarında göstermeden önce satıcı listeleme ürün verilerini doğrulamaya çalışabilir.
 • Ürün zengin sonuçları şu anda yalnızca tek bir ürüne (veya aynı ürünün birden fazla varyantına) odaklanan sayfaları desteklemektedir. Örneğin, "mağazamızdaki ayakkabılar" belirli bir ürün değildir. Buna, her ürün varyantının farklı bir URL'ye sahip olduğu ürün varyantları dahildir. İşaretlemeyi ürünlerin veya ürün kategorilerinin listelendiği sayfalar yerine ürün sayfalarına eklemeniz önerilir.
 • Ürün varyantlarını işaretleme hakkında ayrıntılı bilgi için ürün varyantı yapılandırılmış verileri dokümanlarına bakın.
 • Satılık ürünleri birden fazla para biriminde sunarken her para birimi için ayrı bir URL kullanın. Örneğin, bir ürün Kanada ve ABD doları cinsinden satılıyorsa her para birimi için bir tane olacak şekilde iki ayrı URL kullanın.
 • Şu anda Car kodu, Product alt türü olarak otomatik bir şekilde desteklenmemektedir. Hem puan eklemek hem de Arama özelliği için uygun kılmak istiyorsanız şu an için Car ve Product türlerinin her ikisini de dahil edin. Örneğin JSON-LD'de:
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["Product", "Car"],
   ...
  }

İçerik yönergeleri

 • İnsanlara ciddi düzeyde, doğrudan veya uzun vadeli zarar verebilecek genellikle yasaklanmış veya yasal düzenlemelere tabi ürün, hizmet veya bilgilerin tanıtımını yapan içeriklere izin vermeyiz. Ateşli silahlar ve silahlar, keyif verici maddeler, tütün ve elektronik sigara ürünleri, kumarla ilgili ürünler bu kapsamda yer alır.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Ürün bilgileri

Product

Product öğesinin tam tanımını schema.org/Product adresinde bulabilirsiniz. İçeriğinizde ürün bilgilerini işaretlerken Product türünün aşağıdaki özelliklerini kullanın:

Zorunlu özellikler
name

Text

Ürünün adı.

image

Tekrarlanan ImageObject veya URL

Ürün fotoğrafının URL'si. Ürünü açık bir biçimde (örneğin, beyaz bir arka plan üzerinde) gösteren resimler tercih edilir.

Ek resim yönergeleri:

 • Her sayfa en az bir resim içermelidir (işaretleme eklemenizden bağımsız olarak). Google, en boy oranına ve çözünürlüğe göre Arama sonuçlarında görüntülenecek en iyi resmi seçer.
 • Resim URL'leri taranabilmeli ve dizine eklenebilmelidir. Google'ın URL'lerinize erişip erişemediğini kontrol etmek için URL Denetleme aracını kullanın.
 • Resimler, işaretlenmiş içeriği göstermelidir.
 • Resimler, Google Görseller tarafından desteklenen bir dosya biçiminde olmalıdır.
 • En iyi sonuçları elde etmek için şu en boy oranlarına sahip yüksek çözünürlüklü (genişlik ve yükseklik çarpımı en az 50 bin piksel olan) birden çok resim sağlamanızı öneririz: 16x9, 4x3 ve 1x1.

Örneğin:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
offers

Offer

Ürünü satmak için iç içe yerleştirilmiş Offer.

Offer gerekir.

Önerilen özellikler
aggregateRating

AggregateRating

Ürünün iç içe yerleştirilmiş aggregateRating bilgisi. Yorum snippet'i yönergelerini uygulayın ve hem zorunlu hem de önerilen AggregateRating özellikler listesine uyun.

audience

PeopleAudience

Ürün için önerilen kitle hakkında isteğe bağlı bilgiler (önerilen cinsiyet ve yaş grubu gibi). Yalnızca PeopleAudience türü desteklenir. Google tarafından desteklenen PeopleAudience özelliklerinin listesine bakın.

brand.name

Text

Biliniyorsa ürünün markasını Brand türünün name özelliğine ekleyin. En fazla bir marka adı ekleyin.

color

Text

Ürünün rengi veya renk kombinasyonu (ör. "kırmızı" veya "sarı/gökyüzü mavisi"). Google Merchant Center Yardım'daki Renk özelliğini de inceleyin.

description

Text

Ürün açıklaması. Ürün açıklaması zorunlu olmasa da bu özellikte ürün açıklamasının sağlanması önemle tavsiye edilir.

gtin | gtin8 | gtin12 | gtin13 | gtin14 | isbn

Text

Tüm geçerli genel tanımlayıcıları ekleyin; bunlar, schema.org/Product adresinde açıklanmıştır. Tüm GTIN'ler için genel gtin özelliğini kullanabilecek olsanız da ürününüz için geçerli olan en spesifik GTIN'yi kullanmanızı öneririz. Bu, ürünü en doğru şekilde temsil eden GTIN'dir. GTIN değeri sayısal biçimde olmalıdır. GTIN'ler için URL biçimi desteklenmez.

isbn yalnızca Book mükünde geçerli bir özelliktir. En iyi sonuçlar için ISBN-13 biçimini kullanın. Book öğesini doğru şekilde kullanmak için Product ile birlikte yazın. Bu şekilde, düğümde yer alan her iki özellik türünü de kullanabilirsiniz. Örneğin:

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["Product", "Book"],
 ....
}
hasEnergyConsumptionDetails

EnergyConsumptionDetails

Elektrikli ürünler gibi ürünlerin enerji tüketimi hakkında bilgi. Bu özellik, bilhassa Avrupa ülkelerinde önemlidir. Google tarafından desteklenen EnergyConsumptionDetails özelliklerinin listesine de bakın.

inProductGroupWithID

Text

Bu ürün varyantının ait olduğu bir ürün grubunun kimliği. Google Merchant Center Yardım'daki Item Group Id öğesini de inceleyin. En fazla bir değer belirtin.

Ürün varyantlarına işaretleme ekleme hakkında ayrıntılı bilgi için ürün varyantı yapılandırılmış verileri dokümanlarına bakın.
isVariantOf

ProductGroup

Varsa bu ürün varyantının ait olduğu ürün grubu. Ürün varyantlarına işaretleme ekleme hakkında ayrıntılı bilgi için ürün varyantı yapılandırılmış verileri dokümanlarına bakın.

material

Text

Ürünün yapıldığı malzeme veya malzeme kombinasyonu (ör. "Deri" ya da "Pamuk/Polyester"). Google Merchant Center Yardım'daki Material öğesini de inceleyin.

mpn

Text

Üretici parça numarası. Bu özellik, belirli bir üreticinin ürününü benzersiz şekilde tanımlar.

pattern

Text

Ürünün deseni (ör. "benekli" veya "çizgili"). Google Merchant Center Ürün Verileri Spesifikasyonu sayfasındaki Pattern öğesini de inceleyin.

review

Review

Ürünün iç içe yerleştirilmiş Review bilgisi. Yorum snippet'i yönergelerini uygulayın ve hem zorunlu hem de önerilen yorum özelliklerinin listesine uyun. Product schema.org türüne özgü ek Review özelliklerinin listesine de bakın.

Ürün için yorum eklerseniz yorumcunun adı, Person veya Team için geçerli bir ad olmalıdır.

Önerilmeyen: Black Friday'de (Kara Cuma) %50 indirim

Önerilen: "Can Yılmaz" veya "CNET Yorumcuları"

size

Text veya SizeSpecification

Ürünün bedeni (ör. "XL" veya "M"). Google Merchant Center Ürün Verileri Spesifikasyonu sayfasında size öğesini de inceleyin. Google tarafından desteklenen SizeSpecification özelliklerinin listesine bakın. En fazla bir değer belirtin.

sku

Text

Ürünün satıcıya özel tanımlayıcısı. En fazla bir değer belirtin.

 • sku değeri, değişim için geçerli Unicode karakterleri kullanmalıdır.
 • sku değeri, boşluk karakterleri içermemelidir (Unicode boşluk özelliği ile tanımlandığı şekilde).
 • sku değerinin yalnızca ASCII karakterler içermesini öneririz.
subjectOf

3DModel

Varsa ürünün 3D modeli. Google tarafından desteklenen 3DModel özelliklerinin listesine bakın. En fazla 3DModel değer belirtin.

3DModel

3DModel öğesinin tam tanımını schema.org/3DModel adresinde bulabilirsiniz.

3D modele bağlantı oluşturmak için aşağıdaki özellikleri kullanın. Şu anda yalnızca glTF biçimindeki modeller desteklenmektedir.

Zorunlu özellikler
encoding

MediaObject

3D modelin medyası.

encoding.contentUrl

URL

glTF biçimindeki 3D modelinin tanım dosyasının bağlantısı. Dosyanın son eki .gltf veya .glb olmalıdır.

Teklif ayrıntıları

Offer

Offer öğesinin tam tanımını schema.org/Offer adresinde bulabilirsiniz. Bir ürün içindeki teklifleri işaretlerken schema.org Offer türünün aşağıdaki özelliklerini kullanın.

Zorunlu özellikler
price veya priceSpecification.price

Number

Ürünün teklif fiyatı. schema.org kullanım yönergelerini uygulayın.

price özelliğinin bir örneğini burada görebilirsiniz:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 39.99,
 "priceCurrency": "USD"
}

Ürün snippet'lerinin aksine, satıcı listeleme deneyimleri için sıfırdan daha büyük bir fiyat gerekir.

Teklif fiyatı gereklidir, ancak Offer düzeyinde sağlanmak yerine priceSpecification özelliği içine yerleştirilebilir.

priceCurrency veya priceSpecification.priceCurrency

Text

Üç harfli ISO 4217 biçiminde, ürün fiyatını açıklamak için kullanılan para birimi.

price belirtilirse priceCurrency gereklidir. Aksi takdirde, priceSpecification.price belirtilirse priceSpecification.priceCurrency gereklidir.

priceSpecification

UnitPriceSpecification

Karmaşık fiyatlar, price özelliği yerine priceSpecification kullanılarak belirtilebilir. Çeşitli fiyatlandırma biçimlerini işaretlemeyle ilgili örnekler için desteklenen UnitPriceSpecification özelliklerinin listesine ve Örnekler'e bakın.

Fiyatlar, Offer düzeyinde veya priceSpecification özelliğinin içinde price ve priceCurrency kullanılarak belirtilebilir.

Birim fiyatlandırma ölçüsü içeren fiyatlar, UnitPriceSpecification içinde bir referenceQuantity özelliği belirtebilir.

Önerilen özellikler
availability

ItemAvailability

Olası ürün stok durumu seçenekleri. URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, BackOrder).

 • https://schema.org/BackOrder: Öğe geri dönen sipariştir.
 • https://schema.org/Discontinued: Öğe kullanımdan kaldırılmıştır.
 • https://schema.org/InStock: Öğe stoktadır.
 • https://schema.org/InStoreOnly: Öğe yalnızca mağazadan satın alınabilir.
 • https://schema.org/LimitedAvailability: Öğenin stokları sınırlı sayıdadır.
 • https://schema.org/OnlineOnly: Öğe yalnızca internette mevcuttur.
 • https://schema.org/OutOfStock: Öğe şu anda stokta yoktur.
 • https://schema.org/PreOrder: Öğe için ön sipariş verilebilir.
 • https://schema.org/PreSale: Öğe için genel kullanıma sunulma tarihinden önce sipariş verilebilir ve teslimat yapılabilir.
 • https://schema.org/SoldOut: Öğe bitmiştir.

Birden fazla değer belirtmeyin.

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

Offer ile ilişkilendirilmiş iade politikaları hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. hasMerchantReturnPolicy özelliğini eklemeye karar verirseniz zorunlu ve önerilen MerchantReturnPolicy özelliklerini ekleyin.

itemCondition

OfferItemCondition

Satılık öğenin durumu. URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, NewCondition).

 • https://schema.org/NewCondition: Öğe yenidir.
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: Öğe yenilenmiştir.
 • https://schema.org/UsedCondition: Öğe kullanılmıştır (yeni değildir).

Birden fazla değer belirtmeyin.

shippingDetails

OfferShippingDetails

Offer ile ilişkilendirilmiş gönderim politikaları ve seçenekleri hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. shippingDetails özelliğini eklemeye karar verirseniz gerekli ve önerilen OfferShippingDetails özelliklerini ekleyin.

url

URL

Alışveriş yapanların ürünü satın alabileceği ürün web sayfasının URL'si. Bu URL, tüm varyant seçeneklerinin uygun şekilde seçildiği geçerli sayfa için tercih edilen URL olabilir. URL atlanabilir. Birden fazla URL girmeyin.

Ürün varyantlarına işaretleme ekleme hakkında ayrıntılı bilgi için ürün varyantı yapılandırılmış verileri dokümanlarına bakın.

UnitPriceSpecification

UnitPriceSpecification öğesinin tam tanımını schema.org/UnitPriceSpecification adresinde bulabilirsiniz. Daha karmaşık fiyatlandırma şemaları yakalamak için aşağıdaki özellikleri kullanın.

Zorunlu özellikler
price

Number

Ürünün teklif fiyatı. Ayrıca, Offer öğesinin price özelliğini de inceleyin.

priceCurrency

Text

Üç harfli ISO 4217 biçiminde, ürün fiyatını açıklamak için kullanılan para birimi. Ayrıca, Offer öğesinin priceCurrency özelliğini de inceleyin.

Önerilen özellikler
referenceQuantity

QuantitativeValue (birim fiyatlandırma için)

Referans miktarı, fiyat için bir referans değeri belirten fiyatlarda kullanılır. Birim fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bir tartışma için Google Merchant Center Yardım'daki Birim fiyatlandırma ölçüleri içeren fiyatlandırma ve Birim fiyatlandırma ölçüsü örneklerine de bakın.

QuantitativeValue (birim fiyatlandırma için)

Bu bölümde, birim fiyatlandırma spesifikasyonunun referenceQuantity özelliği için QuantitativeValue kullanımından bahsedilmektedir. (QuantitativeValue, farklı kurallar içerecek şekilde gönderim süreleri için de kullanılır.) QuantitativeValue öğesinin tam tanımını schema.org/QuantitativeValue adresinde bulabilirsiniz.

QuantitativeValue, birim ölçüsüne dayalı fiyatlandırma (ör. metrekare başına döşeme veya yarım litre başına sıvı ürün satın alma) için kullanılabilir. Birim fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bir tartışma için Google Merchant Center Yardım'daki Birim fiyatlandırma ölçüsü bölümüne de bakın.

Aşağıda, 750 ml olarak çoklu satın alınabilen bir ürünün 4,5 l'lik satış fiyatı örneği verilmiştir.

"priceSpecification": {
 "@type": "UnitPriceSpecification",
 "price": 81.00,
 "priceCurrency": "EUR",
 "referenceQuantity": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "4.5",
  "unitCode": "LTR",
  "valueReference": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "750",
   "unitCode": "MLT"
  }
 }
}

Birim fiyatlandırma ayrıntılarını yakalamak için aşağıdaki özellikleri kullanın.

Zorunlu özellikler
unitCode

Text veya URL

Ölçüm birimi. UN/CEFACT kodları veya Google Merchant Center Yardım'daki Birim fiyatlandırma ölçüsü bölümünde listelenen, kullanıcıların okuyabileceği eşdeğerleri desteklenir.

value

Text

Satılan birimin sayısal değeri.

Önerilen özellikler
valueReference

QuantitativeValue

Bir UnitPriceSpecification öğesinin referenceQuantity özelliğindeki QuantitativeValue, bu valueReference özelliğine yerleştirilmiş bir QuantitativeValue içermelidir.

SizeSpecification

SizeSpecification türü, bir ürünün bedenini belirtmek için kullanılır. Türün tam tanımını schema.org/SizeSpecification adresinde bulabilirsiniz.

Önerilen özellikler
name

Text

Bedenin, kullanıcılar tarafından okunabileceği adı (ör. "XL") Daha fazla ayrıntı için Google Merchant Center Yardım'daki beden özelliğini inceleyin.

sizeGroup

WearableSizeGroupEnumeration veya Text

Ürün için önerilen beden grubu (varsa). Grubun yorumu, sizeGroup özelliği tarafından tanımlanır. En fazla iki beden grubu sağlanabilir. Desteklenen değerler:

 • https://schema.org/WearableSizeGroupRegular: Öğe boyutu "normal".
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPetite: Öğe boyutu "küçük beden".
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPlus: Öğe boyutu "büyük beden".
 • https://schema.org/WearableSizeGroupTall: Öğe boyutu "uzun".
 • https://schema.org/WearableSizeGroupBig: Öğe boyutu "büyük".
 • https://schema.org/WearableSizeGroupMaternity: Öğe bedeni "hamile".

URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, WearableSizeGroupRegular).

Ayrıca, desteklenen beden ölçüsü sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Merchant Center Yardım'daki size_type öğesini ve yine Google Merchant Center Yardım'daki Desteklenen yapılandırılmış veri türleri ve değerleri bölümünü inceleyin. Google, size_type için metin değerlerini de anlar (regular, petite, plus, tall, big ve maternity), ancak diğer arama motorları anlamayabilir. Bu nedenle, standart schema.org numaralandırma değerlerini kullanmanız önerilir.

sizeSystem

WearableSizeSystemEnumeration veya Text

Ürünün beden ölçüsü sistemi (varsa). Desteklenen değerler:

 • https://schema.org/WearableSizeSystemAU: Avustralya'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemBR: Brezilya'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemCN: Çin'deki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemDE: Almanya'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemEurope: Avrupa'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemFR: Fransa'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemIT: İtalya'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemJP: Japonya'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemMX: Meksika'daki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUK: Birleşik Krallık'taki beden ölçüsü sistemi.
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUS: ABD'deki beden ölçüsü sistemi.

URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, WearableSizeSystemAU).

Google Merchant Center Yardım'daki size_system öğesini de inceleyin. Google, size_system için metin değerlerini de anlar (örneğin, UR, BR, CN, DE, EU vb.), ancak diğer arama motorları anlamayabilir. Bu nedenle, standart schema.org numaralandırma değerlerini kullanmanız önerilir.

PeopleAudience

PeopleAudience öğesinin tam tanımını schema.org/PeopleAudience adresinde bulabilirsiniz.

Bir ürün için önerilen kitleyi belirtirken aşağıdaki özellikleri kullanın. Google Merchant Center Yardım'daki Desteklenen yapılandırılmış veri özellikleri ve değerleri bölümünü de inceleyin.

Önerilen özellikler
suggestedGender

Text veya GenderType

Ürünün uygun olduğu önerilen cinsiyet. Bu, aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:

 • https://schema.org/Male
 • https://schema.org/Female
 • Unisex: Bu değer (büyük/küçük harfe duyarlı değil), schema.org standardında değildir ve https://schema.org/ önekine sahip olmamalıdır.

Daha fazla bilgi için Google Merchant Center Yardım'daki Gender öğesini inceleyin.

Google'ın GenderType değerlerini schema.org öneki olmadan tamamlayacağını unutmayın. Bu nedenle ham male ve female değerleri de kabul edilir.

suggestedMaxAge (veya suggestedAge.maxValue)

Number

Ürünün için önerilen maksimum yaş (yıl cinsinden). Google, ürünler için önerilen maksimum yaşları aşağıdaki sabit sayısal değer gruplarıyla eşleştirir:

 • 0.25: Yenidoğanlar için
 • 1.0: 3-12 ay için
 • 5.0: 1-5 yaş için
 • 13.0: Çocuklar için
suggestedMinAge (veya suggestedAge.minValue)

Number

Ürün için önerilen minimum yaş (yıl cinsinden). Google, ürünler için önerilen minimum yaşları aşağıdaki sabit sayısal değer gruplarıyla eşleştirir:

 • 0: Yenidoğanlar için
 • 0.25: 3-12 ay için
 • 1.0: 1-5 yaş için
 • 5.0: Çocuklar için
 • 13.0: Yetişkinler için

EnergyConsumptionDetails

EnergyConsumptionDetails öğesinin tam tanımını schema.org/EnergyConsumptionDetails adresinde bulabilirsiniz.

Elektrikli ürünler gibi bir ürünün enerji tüketimini belirtmek için aşağıdaki özellikleri kullanın. Şu anda yalnızca AB enerji verimliliği derecelendirmeleri desteklenmektedir.

Zorunlu özellikler
hasEnergyEfficiencyCategory

EUEnergyEfficiencyEnumeration

Ürünün enerji verimliliği kategorisi. Şu anda yalnızca AB enerji verimliliği derecelendirmeleri desteklenmektedir:

 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus: AB Enerji Verimlilik Sınıfı A+++.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA2Plus: AB Enerji Verimlilik Sınıfı A++.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus: AB Enerji Verimlilik Sınıfı A+.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA: AB Enerji Verimlilik Sınıfı A.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryB: AB Enerji Verimlilik Sınıfı B.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC: AB Enerji Verimlilik Sınıfı C.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD: AB Enerji Verimlilik Sınıfı D.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryE: AB Enerji Verimlilik Sınıfı E.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF: AB Enerji Verimlilik Sınıfı F.
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG: AB Enerji Verimlilik Sınıfı G.

URL ön eki olmayan kısa adlar da desteklenir (örneğin, EUEnergyEfficiencyCategoryA).

Önerilen özellikler
energyEfficiencyScaleMin ve energyEfficiencyScaleMax

EUEnergyEfficiencyEnumeration

Ürünün ait olduğu ürün kategorisi için yasal düzenlemelere tabi AB enerji tüketim ölçeğindeki en düşük ve en yüksek enerji verimlilik sınıfı.

Desteklenen değerlerin listesi için hasEnergyEfficiencyCategory öğesini inceleyin.

energyEfficiencyScaleMin özelliği, enerji tüketim ölçeğindeki en az verimli olan sınıfı belirtirken energyEfficiencyScaleMax, en verimli olan sınıfı belirtir. Örneğin, "A+++" - "D" ölçeğinde "C" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ürün için şunu kullanın:

{
 "@type": "EnergyConsumptionDetails",
 "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
 "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD",
 "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus"
}

energyEfficiencyScaleMin sağlanmazsa https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG değerine sahip olduğu varsayılır. energyEfficiencyScaleMax sağlanmazsa https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus değerine sahip olduğu varsayılır.

Gönderim

OfferShippingDetails

OfferShippingDetails, kullanıcıların, konumları ile şirketinizin gönderim politikalarına göre gönderim maliyetlerini ve tahmini teslim zaman aralıklarını görmelerini sağlar. Ürünlerinizi gönderim ayrıntıları geliştirmelerine uygun hale getirmek için Product yapılandırılmış verilerine ek olarak aşağıdaki OfferShippingDetails özelliklerini ürün sayfalarınıza ekleyin.

Bazen satıcılar, ürünü bir teslimat hedefine gönderirken kullanıcılara birden fazla gönderim seçeneği sunabilir (örneğin, Ertesi Gün Ekspres Teslimat, 2 Günde Hızlandırılmış Teslimat ve Standart). Bu seçeneklerin her birini, tümü shippingRate ve deliveryTime özelliklerinin farklı kombinasyonlarına sahip birden fazla shippingDetails özelliği kullanarak modelleyebilirsiniz.

OfferShippingDetails gerekli olmasa da kargo ayrıntılarınızın, kargo ayrıntıları geliştirmesine uygun olmasını istiyorsanız aşağıdaki özellikler gereklidir.

OfferShippingDetails öğesinin tam tanımını schema.org/OfferShippingDetails adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
deliveryTime

ShippingDeliveryTime

Siparişin alınmasından ürünün nihai müşteriye ulaşmasına kadar geçen toplam süre. Aşağıdaki özellikler, deliveryTime özelliğinin içine yerleştirilebilir:

 • handlingTime
 • transitTime

Birden fazla deliveryTime belirtmeyin. Google tarafından desteklenen ShippingDeliveryTime özelliklerinin listesine de bakın.

shippingDestination

DefinedRegion

Gönderim hedeflerini belirtir. shippingDestination.addressCountry bilgilerini belirtin. Google tarafından desteklenen DefinedRegion özelliklerinin listesine de bakın.

shippingRate

MonetaryAmount

Belirtilen hedefe gönderim maliyeti hakkında bilgi. shippingRate.currency ile birlikte en az bir shippingRate.value veya shippingRate.maxValue belirtilmelidir.

OfferShippingDetails başına yalnızca bir shippingRate belirtebilirsiniz. Ürününüzle ilgili birden fazla ücret göstermek için birden fazla OfferShippingDetail özelliği belirtin.

shippingRate.currency

Text

Gönderim maliyetinin, ISO 4217 biçiminde 3 harfli para birimi. Para birimi, teklifin para birimiyle aynı olmalıdır.

shippingRate.value veya shippingRate.maxValue

Number

shippingDestination için gönderim maliyeti. Değeri sağlamak için bir dize kullanılıyorsa para birimi simgeleri, binlik basamak ayırıcı veya boşluk eklemeyin.

Ücretsiz gönderimi belirtmek için değeri 0 olarak ayarlayın.

DefinedRegion

Birden fazla gönderim hizmetinde doğru gönderim maliyetini ve nakliye süresini ayarlayabilmek için özel bölgeler oluşturmak amacıyla DefinedRegion kullanılır. Bu, şu anda Google Merchant Center Yardım'daki Bölgeleri ayarlama bölümünde açıklandığı üzere yalnızca kısıtlı bir ülke grubu için desteklenmektedir.

Zorunlu özellikler
addressCountry

Text

ISO 3166-1 alfa-2 biçimindeki iki harfli ülke kodu.

Önerilen özellikler
addressRegion veya postalCode arasından birini seçin

Müşteri teslimat bölgesini tanımlar. Atlanırsa tüm ülke tanımlanan bölge olur. Birden fazla bölge listelenebilir, ancak bir DefinedRegion örneğinde bölgeleri belirtmeyle ilgili farklı yöntemleri birleştiremezsiniz.

addressRegion

Text

Bu özelliği eklerseniz bölge, ülke ön eki olmadan 2 veya 3 basamaklı ISO 3166-2 alt bölüm kodu olmalıdır. Google Arama şu anda yalnızca ABD, Avustralya ve Japonya'yı desteklemektedir. Örnekler: "NY" (ABD'deki New York eyaleti) "NSW" (Avustralya'daki New South Wales eyaleti) veya "03" (Japonya'daki Iwate bölgesi).

Hem bölge hem de posta kodu bilgisi vermeyin.

postalCode

Text

Posta kodu. Örneğin, 94043. Posta kodları şu anda Avustralya, Kanada ve ABD için desteklenmektedir.

ShippingDeliveryTime

ShippingDeliveryTime, siparişin alınmasından ürünlerin nihai müşteriye ulaşmasına kadar geçen toplam süreyi paylaşmak için kullanılır.

Önerilen özellikler
handlingTime

QuantitativeValue (gönderim süreleri için)

Siparişin alınmasından ürünlerin depodan çıkmasına kadar geçen ortalama süre.

transitTime

QuantitativeValue (gönderim süreleri için)

Siparişin teslimat için gönderilmesinden ürünlerin nihai müşteriye ulaşmasına kadar geçen ortalama süre.

QuantitativeValue (gönderim süreleri için)

QuantitativeValue, gönderim sürelerini temsil etmek için burada kullanılır. Minimum ve maksimum gün sayısı belirtilmelidir. (QuantitativeValue, özellikler için farklı doğrulama kuralları içerecek şekilde birim fiyatlandırma için de kullanılır.)

Zorunlu özellikler
maxValue

Number

Maksimum gün sayısı. Değer, negatif olmayan tam sayı olmalıdır.

minValue

Number

Minimum gün sayısı. Değer, negatif olmayan tam sayı olmalıdır.

unitCode

Text

Minimum/maksimum değerlerin birimleri. Değer DAY veya d olmalıdır.

İadeler

MerchantReturnPolicy

Satıcı ürün listelemenizi, iade ücretleri ve ürünü iade etme zaman aralığı gibi iade politikası bilgilerini göstermeye uygun hale getirmek için aşağıdaki özellikleri kullanın.

Zorunlu özellikler
applicableCountry

Text

İade politikasının geçerli olduğu ve iki harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu biçimlendirmesini kullanan ülke kodu. En fazla 50 ülke belirtebilirsiniz.

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

İade politikasının türü. Aşağıdaki değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: Bir ürünün iade edilmesi için belirli bir gün sayısı vardır.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: İadelere izin verilmez.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: Bir ürünün iade edilmesi için süre sınırı yoktur.

MerchantReturnFiniteReturnWindow kullanıyorsanız merchantReturnDays özelliği gereklidir.

Önerilen özellikler
merchantReturnDays

Integer

Bir ürünün iade edilebilmesi için teslimat tarihinden itibaren geçen gün sayısı. Bu özellik yalnızca returnPolicyCategory öğesini MerchantReturnFiniteReturnWindow olarak ayarlarsanız gereklidir.

returnFees

ReturnFeesEnumeration

İade ücretlerinin türü. Aşağıdaki desteklenen değerlerden birini kullanın:

 • https://schema.org/FreeReturn: Tüketiciden ürünü iade ederken ücret alınmaz. Kullanılıyorsa returnShippingFeesAmount özelliğini eklemeyin.
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: Tüketicinin, ürün iadesi kargolama işlemleriyle ilgilenmesi ve ödeme yapması gerekir. Kullanılıyorsa returnShippingFeesAmount özelliğini eklemeyin.
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: Satıcı, ürünü iade ederken tüketiciden kargo ücreti alır. returnShippingFeesAmount özelliğini kullanarak (sıfır olmayan) kargo ücretini belirtin.
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

Sunulan iade yönteminin türü. Bu yalnızca returnPolicyCategory öğesini MerchantReturnFiniteReturnWindow veya MerchantReturnUnlimitedWindow olarak ayarlarsanız önerilir. Aşağıdaki değerlerden birini veya daha fazlasını kullanın:

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: Ürün, gişeden iade edilebilir.
 • https://schema.org/ReturnByMail: Ürün, postayla iade edilebilir.
 • https://schema.org/ReturnInStore: Ürün, mağazadan iade edilebilir.
returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Bir ürünü iade etmenin kargo maliyeti. Bu özellik yalnızca tüketicinin, ürünü iade ederken satıcıya ödeyeceği sıfır olmayan bir kargo ücreti varsa gereklidir. Bu durumda returnFees, https://schema.org/ReturnShippingFees olarak ayarlanmalıdır. İade için returnFees, https://schema.org/FreeReturn olarak ayarlanmalıdır. Tüketicinin, ürün iadesi kargolama işlemleriyle ilgilenmesi ve ödeme yapması gerekiyorsa returnFees, https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility olarak ayarlanmalıdır.

Google ile kargo ve iade ayarlarını yapılandırmaya alternatif yaklaşımlar

Perakendecilerin gönderim politikaları karmaşık olup sık sık değişebilir. Belirtimin yanı sıra kargo ve iade ayrıntılarınızı işaretleme uygulayarak güncel tutmada sorun yaşıyorsanız ve bir Google Merchant Center hesabınız varsa Google Merchant Center Yardım'da kargo ayarları iade politikalarınızı yapılandırmayı düşünün. Alternatif olarak, hesap düzeyinde kargo ve iade politikalarını Search Console'da yapılandırarak otomatik olarak Merchant Center'a eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Birden fazla kargo ve iade yapılandırmasını birleştirme

Çeşitli kargo ve iade yapılandırmalarını birleştiriyorsanız politika bilgilerinizi öncelik sırasına göre nasıl geçersiz kılabileceğinizi göz önünde bulundurun. Örneğin, hem sitenizde kuruluş düzeyinde işaretleme hem de Search Console'da iade politikası ayarlarını sağlarsanız Google yalnızca Search Console'da verilen bilgileri kullanır. Merchant Center'da bir ürün feed'i gönderir ve Search Console'da kargo ayarlarını yapılandırırsanız Merchant Center'daki feed bilgileriniz Search Console ayarlarınızı geçersiz kılar.

Gönderim ve iade politikası bilgilerinin öncelik sırası şu şekildedir (güç düzeyine göre, feed'ler en güçlü olacak şekilde sıralanmıştır):

Search Console ile zengin sonuçları izleme

Search Console, sayfalarınızın Google Arama'daki performansını izlemenize yardımcı olan bir araçtır. Google Arama sonuçlarına dahil olmak için Search Console'a kaydolmanız gerekmez, ancak Google'ın sitenizi nasıl gördüğünü anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki durumlarda Search Console'u kontrol etmenizi öneririz:

 1. Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra
 2. Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra
 3. Düzenli olarak trafiği analiz etmek için

Yapılandırılmış verileri ilk kez dağıttıktan sonra

Google sayfalarınızı dizine ekledikten sonra, ilgili Zengin sonuç durum raporunu kullanarak sorunları arayın. İdeal olan, geçerli öğelerin sayısı artarken geçersiz öğelerin sayısında artış olmamasıdır. Yapılandırılmış verilerinizde sorun bulursanız:

 1. Geçersiz öğeleri düzeltin.
 2. Sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek için yayındaki URL'yi inceleyin.
 3. Durum raporunu kullanarak doğrulama isteğinde bulunun.

Yeni şablonlar yayınladıktan veya kodunuzu güncelledikten sonra

Web sitenizde önemli değişiklikler yaptığınızda yapılandırılmış verilerdeki geçersiz öğelerin sayısında artış olup olmadığını takip edin.
 • Geçersiz öğe sayısında artış görürseniz çalışmayan yeni bir şablonu kullanıma sunmuş olabilirsiniz veya siteniz mevcut şablonla yeni ve kötü bir şekilde etkileşime giriyor olabilir.
 • Geçerli öğelerde azalma görürseniz (geçersiz öğelerdeki artışla eşleşmeyen), artık sayfalarınıza yapılandırılmış veri yerleştirmiyor olabilirsiniz. Soruna neyin neden olduğunu öğrenmek için URL Denetleme aracı'nı kullanın.

Düzenli olarak trafiği analiz etme

Performans Raporu'nu kullanarak Google Arama trafiğinizi analiz edin. Veriler, sayfanızın Arama'da ne sıklıkta zengin sonuç olarak göründüğünü, kullanıcıların bu zengin sonucu ne sıklıkta tıkladığını ve arama sonuçlarında göründüğünüz ortalama konumu gösterir. Bu sonuçlara Search Console API ile otomatik olarak da ulaşabilirsiniz.

Product yapılandırılmış verileriyle ilgili iki Search Console raporu vardır:

Her iki rapor da Product yapılandırılmış verileriyle ilgili uyarılar ve hatalar gösterse de ilişkili deneyimler için farklı koşulları olması nedeniyle birbirinden farklıdır. Örneğin, Satıcı listelemeleri raporu, Offer yapılandırılmış verilerinin yer aldığı ürün snippet'leriyle ilgili kontrolleri içerir. Bu nedenle, Ürün snippet'leri raporuna yalnızca satıcı harici listeleme sayfaları için bakılması gerekir.

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.