Product

Dodaj znaczniki do stron produktów, aby umożliwić Google podawanie szczegółowych informacji o produkcie w formie wyników z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google – w tym w Grafice Google. Dzięki temu bezpośrednio w wynikach wyszukiwania użytkownicy zobaczą cenę, informację o dostępności i oceny produktu.

Używając znaczników umożliwiających wyświetlanie wyników z elementami rozszerzonymi dotyczących produktów, możesz przyciągać uwagę potencjalnych klientów, gdy szukają oni w Google czegoś do kupienia lub obrazów przedstawiających to, co sprzedajesz. Podawaj aktualne i dokładne informacje o swoich produktach, aby klienci mogli znaleźć wśród nich takie, które spełniają ich oczekiwania i są dostępne w sprzedaży.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać znaczniki do informacji o produkcie, by umożliwić wyszukiwarce Google wyświetlanie wyników z elementami rozszerzonymi. Znaczniki Product umożliwiają też wyświetlanie informacji o produktach z plakietką w Grafice Google, co może zachęcić użytkowników do kliknięcia Twoich treści.

Wynik dotyczący produktu z elementami rozszerzonymi w wyszukiwarce Google i wynik dotyczący produktu w Grafice Google

Znaczników można zwykle używać na dwóch rodzajach stron:

 • na stronie produktu, która zawiera opis pojedynczego produktu;
 • na stronie porównywarki ofert sprzedaży, która zawiera pojedynczy produkt razem z informacjami o różnych sprzedawcach, którzy mają go w swoim asortymencie.

W zależności od tego, jak oznaczysz swoje treści, możesz korzystać z tych ulepszeń produktów:

Ulepszenia produktów

Szczegóły dostawy: ułatw klientom sprawdzanie kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy na podstawie ich lokalizacji oraz zasad dotyczących dostawy obowiązujących w Twojej firmie. Szczegóły dostawy mogą się pojawić na kartach Przegląd i Sklepy po wybraniu wyniku z danym produktem. To ulepszenie jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim i na urządzeniach mobilnych.

Aby móc z niego skorzystać, dodaj uporządkowane dane OfferShippingDetails. Więcej przykładów wskazywania bezpłatnej dostawy, kilku opcji dostawy oraz wykluczonych regionów znajdziesz w sprawdzonych metodach dotyczących szczegółów dostawy.

Szczegóły dostawy w wynikach wyszukiwania

Taniej: pomóż klientom poznać najniższą cenę Twojego produktu. Google automatycznie oblicza obniżkę ceny na podstawie historycznej średniej ceny Twojego produktu. Informacja o obniżce ceny jest dostępna w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Pojawia się na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Aby móc skorzystać z funkcji pokazującej obniżkę ceny, dodaj Offer do uporządkowanych danych Product. price musi być konkretną ceną, a nie zakresem (na przykład nie może mieć wartości od 50,99 do 99,99 PLN).

Obniżka ceny w wynikach wyszukiwania

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Wypróbuj

Strona pojedynczego produktu

Oto przykład strony pojedynczego produktu.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "4",
     "bestRating": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.4",
    "reviewCount": "89"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "119.99",
    "priceValidUntil": "2020-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2020-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2020-11-20" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Pojedynczy produkt ze szczegółami dostawy

Oto przykład strony pojedynczego produktu ze szczegółami dostawy. W tym przykładzie koszt dostawy wynosiłby $3.49 w przypadku wszystkich użytkowników, których kod pocztowy mieści się w zakresie 98100–98199. Więcej przykładów znajdziesz w sprawdzonych metodach dotyczących szczegółów dostawy.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "http://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": "39.99",
    "priceCurrency": "USD",
    "priceValidUntil": "2020-11-20",
    "shippingDetails": {
     "@type": "OfferShippingDetails",
     "shippingRate": {
      "@type": "MonetaryAmount",
      "value": "3.49",
      "currency": "USD"
     },
     "shippingDestination": {
      "@type": "DefinedRegion",
      "addressCountry": "US",
      "postalCodeRange": {
       "postalCodeBegin": "98100",
       "postalCodeEnd": "98199"
      }
     },
     "deliveryTime": {
      "@type": "ShippingDeliveryTime",
      "handlingTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": "0",
       "maxValue": "1"
      },
      "transitTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": "1",
       "maxValue": "5"
      },
      "cutOffTime": "19:30-08:00",
      "businessDays": {
       "@type": "OpeningHoursSpecification",
       "dayOfWeek": [ "https://schema.org/Monday", "https://schema.org/Tuesday", "https://schema.org/Wednesday", "https://schema.org/Thursday" ]
      }
     }
    }
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": "4",
      "bestRating": "5"
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": "4.4",
     "reviewCount": "89"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2020-11-20"></div>
     <div rel="schema:shippingDetails">
      <div typeof="schema:OfferShippingDetails">
       <div rel="schema:shippingRate">
        <div typeof="schema:MonetaryAmount">
         <div property="schema:value" content="3.49"></div>
         <div property="schema:currency" content="USD"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:shippingDestination">
        <div typeof="schema:DefinedRegion">
         <div property="schema:addressCountry" content="US"></div>
         <div rel="schema:postalCodeRange">
          <div typeof="schema:PostalCodeRangeSpecification">
           <div property="schema:postalCodeBegin" content="98100"></div>
           <div property="schema:postalCodeEnd" content="98199"></div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:deliveryTime">
        <div typeof="schema:ShippingDeliveryTime">
         <div rel="schema:handlingTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="0"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="1"></div>
          </div>
         </div>
         <div rel="schema:transitTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="1"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="5"></div>
          </div>
         </div>
         <div property="schema:cutOffTime" content="19:30-08:00"></div>
         <div rel="schema:businessDays">
          <div typeof="schema:OpeningHoursSpecification">
           <div property="schema:dayOfWeek" content="https://schema.org/Monday"></div>
           <div property="schema:dayOfWeek" content="https://schema.org/Tuesday"></div>
           <div property="schema:dayOfWeek" content="https://schema.org/Wednesday"></div>
           <div property="schema:dayOfWeek" content="https://schema.org/Thursday"></div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="http://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2020-11-20" />
    <div itemprop="shippingDetails" itemtype="https://schema.org/OfferShippingDetails" itemscope>
     <div itemprop="shippingRate" itemtype="https://schema.org/MonetaryAmount" itemscope>
      <meta itemprop="value" content="3.49" />
      <meta itemprop="currency" content="USD" />
     </div>
     <div itemprop="shippingDestination" itemtype="https://schema.org/DefinedRegion" itemscope>
      <meta itemprop="addressCountry" content="US" />
      <div itemprop="postalCodeRange" itemtype="https://schema.org/PostalCodeRangeSpecification" itemscope>
       <meta itemprop="postalCodeBegin" content="98100" />
       <meta itemprop="postalCodeEnd" content="98199" />
      </div>
     </div>
     <div itemprop="deliveryTime" itemtype="https://schema.org/ShippingDeliveryTime" itemscope>
      <div itemprop="handlingTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="0" />
       <meta itemprop="maxValue" content="1" />
      </div>
      <div itemprop="transitTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="1" />
       <meta itemprop="maxValue" content="5" />
      </div>
      <meta itemprop="cutOffTime" content="19:30-08:00" />
      <div itemprop="businessDays" itemtype="https://schema.org/OpeningHoursSpecification" itemscope>
       <meta itemprop="dayOfWeek" content="https://schema.org/Monday" />
       <meta itemprop="dayOfWeek" content="https://schema.org/Tuesday" />
       <meta itemprop="dayOfWeek" content="https://schema.org/Wednesday" />
       <meta itemprop="dayOfWeek" content="https://schema.org/Thursday" />
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Strona porównywarki ofert sprzedaży

Oto przykład strony porównywarki ofert sprzedaży.

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "name": "Executive Anvil",
    "image": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
    "sku": "0446310786",
    "mpn": "925872",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "ACME"
    },
    "review": {
     "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": "4",
      "bestRating": "5"
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": "4.4",
     "reviewCount": "89"
    },
    "offers": {
     "@type": "AggregateOffer",
     "offerCount": "5",
     "lowPrice": "119.99",
     "highPrice": "199.99",
     "priceCurrency": "USD"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
   <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
   <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg">
   </div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="ACME"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:AggregateOffer">
     <div property="schema:offerCount" content="5"></div>
     <div property="schema:lowPrice" content="119.99"></div>
     <div property="schema:highPrice" content="199.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
  </div>
 </body>
</html>

Mikrodane


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/AggregateOffer" itemscope>
    <meta itemprop="lowPrice" content="119.99" />
    <meta itemprop="highPrice" content="199.99" />
    <meta itemprop="offerCount" content="6" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Wytyczne

Wyniki z elementami rozszerzonymi związane z produktami dostarczają użytkownikom informacje o konkretnym produkcie, np. o jego cenie, dostępności i ocenach recenzentów. W przypadku znaczników Product obowiązują te wytyczne:

 • Dodawaj znaczniki do konkretnych produktów, a nie ich kategorii lub list. Na przykład „buty w naszym sklepie” nie są konkretnym produktem. Obecnie wyniki z elementami rozszerzonymi dotyczące produktów obsługują tylko strony poświęcone pojedynczemu produktowi. Zalecamy dodanie znaczników do stron produktów zamiast do stron z listą produktów lub ich kategorią.
 • Produkty tylko dla dorosłych nie są obsługiwane.
 • Jeśli dodasz opinię o produkcie, nazwa jej autora musi być prawidłową nazwą używaną w tagu Person lub Team.

  Niezalecane: „50% zniżki na Czarny Piątek”

  Zalecane: „Jan Kowalski” lub „Autor CNET”

Aby informacje o produkcie pojawiały się w Grafice Google, uwzględnij dodatkowe właściwości:

 • Aby wyświetlać informacje o produkcie w przeglądarce obrazów z elementami rozszerzonymi: dodaj do nich właściwości name, image, pricepriceCurrency.
 • Aby wyświetlać informacje o produkcie za pomocą funkcji Podobne produkty: dodaj do nich właściwości name, image, price, priceCurrencyavailability.

Sprawdzone metody dotyczące szczegółów dostawy

Wskazywanie bezpłatnej dostawy

Jeśli oferujesz bezpłatną dostawę określonych produktów, na ich stronach ustaw shippingRate na wartość 0 w przypadku wszystkich regionów objętych dostawą. Jeśli na przykład oferujesz bezpłatną dostawę do stanu Nowy Jork, w przypadku produktów wysyłanych do Nowego Jorku możesz skorzystać z tych atrybutów:

"shippingDetails": {
 "@type": "OfferShippingDetails",
 "shippingRate": {
  "@type": "MonetaryAmount",
  "value": "0",
  "currency": "USD"
 },
 "shippingDestination": [{
  "@type": "DefinedRegion",
  "addressCountry": "US",
  "addressRegion": ["NY"]
 }]
}

Wskazywanie regionów wykluczonych z dostawy

Aby ustawić regiony wykluczone z dostawy, dodaj właściwość doesNotShip. Ta właściwość zastępuje inne ustawienia dostawy. Jeśli na przykład wysyłasz produkty do Stanów Zjednoczonych, ale nie wysyłasz ich na Alaskę lub Hawaje, w przypadku produktów wykluczonych z dostawy do tych stanów możesz skorzystać z tych atrybutów:

"shippingDetails": {
 "@type": "OfferShippingDetails",
 "doesNotShip": true,
 "shippingDestination": {
  "@type": "DefinedRegion",
  "addressCountry": "US",
  "addressRegion": ["AK", "HI"]
 }
}

Wskazywanie kilku opcji dostawy w tym samym regionie

Czasami sprzedawcy oferują kilka opcji dostawy produktu do miejsca docelowego. Klienci mogą wtedy wybrać przesyłkę standardową lub ekspresową (np. następnego ranka lub następnego dnia). Możesz wskazać każdą z tych opcji za pomocą kilku właściwości shippingDetails, każdej z innymi kombinacjami elementów shippingRatedeliveryTime.

Jeśli masz kilka właściwości shippingRate dla tego samego adresu dostawy, Google będzie wyświetlać dane na podstawie najtańszej opcji dostawy.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Product

Pełną definicję znaczników Product znajdziesz na schema.org/Product. Do oznaczania informacji o produkcie używaj tych właściwości typu Product schema.org:

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa produktu.

Może to być review, aggregateRating lub offers.

Musisz użyć jednej z tych właściwości:

Właściwości zalecane
aggregateRating

AggregateRating

Zagnieżdżony element aggregateRating produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości AggregateRating.

brand

Brand lub Organization

Marka produktu.

description

Text

Opis produktu.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL zdjęcia produktu. Preferowane są zdjęcia wyraźnie ukazujące produkt (np. na białym tle).

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. Aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do Twoich adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie obsługiwanym przez Grafikę Google.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przyklad:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
offers

Offer lub AggregateOffer

Zagnieżdżona właściwość Offer lub AggregateOffer na potrzeby sprzedaży produktu. Dodaj wymagane i zalecane właściwości Offer lub AggregateOffer (w zależności od Twoich treści).

Aby móc skorzystać z funkcji pokazującej obniżkę ceny, dodaj Offer, a nie AggregateOffer.

review

Review

Zagnieżdżony element Review produktu. Przestrzegaj Wytycznych dotyczących fragmentów opinii i zapoznaj się z listą wymaganych i zalecanych właściwości Review.

gtin | gtin8 | gtin13 | gtin14 | mpn | isbn

Text

Uwzględnij wszystkie mające zastosowanie identyfikatory globalne. Ich opisy znajdziesz na schema.org/Product.

sku

Text

Identyfikator produktu właściwy dla konkretnego sprzedawcy.

Offer

Pełną definicję znaczników Offer znajdziesz na schema.org/Offer. Do oznaczania ofert danego produktu używaj tych właściwości typu Offer schema.org:

Właściwości wymagane
price

Number

Cena produktu. Przestrzegaj wytycznych dotyczących używania znaczników schema.org.

Oto przykład właściwości price:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "39.99"
}

Oto przykład, który pokazuje, jak określić, że produkt jest bezpłatny:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}
Właściwości zalecane
availability

ItemAvailability

Opcje dostępności produktu. Użyj jednej z tych wartości i wyraź ją za pomocą adresu URL w znacznikach. Google rozpoznaje też krótkie nazwy (np. InStock lub OutOfStock) bez pełnego adresu URL.

 • https://schema.org/BackOrder
 • https://schema.org/Discontinued
 • https://schema.org/InStock
 • https://schema.org/InStoreOnly
 • https://schema.org/LimitedAvailability
 • https://schema.org/OnlineOnly
 • https://schema.org/OutOfStock
 • https://schema.org/PreOrder
 • https://schema.org/PreSale
 • https://schema.org/SoldOut
itemOffered

Thing

Sprzedawany przedmiot. Zazwyczaj ta właściwość zawiera zagnieżdżony produkt, ale może też obejmować elementy innego typu lub tekst.

priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217.

priceValidUntil

Date

Data (w formacie ISO 8601), po której upływie cena straci ważność. Informacje o produkcie mogą się nie wyświetlać, jeśli właściwość priceValidUntil wskazuje datę należącą do przeszłości.

shippingDetails

OfferShippingDetails

Zagnieżdżone informacje o zasadach dotyczących dostawy i opcjach związanych ze znacznikiem Offer. Jeśli zdecydujesz się dodać shippingDetails, dodaj też wymagane i zalecane właściwości OfferShippingDetails.

url

URL

Adres URL strony internetowej produktu zawierającej ofertę (Offer).

OfferShippingDetails

Właściwość OfferShippingDetails umożliwia klientom sprawdzanie kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy na podstawie ich lokalizacji oraz zasad dotyczących dostawy obowiązujących w Twojej firmie. Aby móc skorzystać z ulepszeń szczegółów dostawy, oprócz uporządkowanych danych Product dodaj do stron produktów te właściwości OfferShippingDetails. Chociaż element OfferShippingDetails nie jest wymagany, jeśli chcesz, by szczegóły dostawy mogły być ulepszone, musisz dodać te właściwości.

Pełną definicję znaczników OfferShippingDetails znajdziesz na schema.org/OfferShippingDetails.

Właściwości wymagane
shippingDestination

DefinedRegion

Wskazuje adres dostawy. Określ właściwość shippingDestination.addressCountry. W razie potrzeby określ element shippingDestination.addressRegion lub kod pocztowy.

shippingDestination.addressCountry

Text

Dwucyfrowy kod kraju w formacie ISO 3166-1.

Właściwości zalecane
deliveryTime

ShippingDeliveryTime

Łączny czas opóźnienia od momentu przyjęcia zamówienia do momentu dostarczenia towarów do klienta. Zagnieźdź te właściwości:

deliveryTime.businessDays

OpeningHoursSpecification

Dni, w których zamówienia są przetwarzane. Określ konkretne dni za pomocą właściwości deliveryTime.businessDays.dayOfWeek.

deliveryTime.businessDays.dayOfWeek

DayOfWeek

Nazwy dni, w które następuje realizacja zamówień. Realizacja zamówień przyjętych w dzień wolny od pracy rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Dni wolne od pracy są dodawane do czasu obsługi zamówienia.

Użyj tych wyliczeń:

deliveryTime.cutOffTime

Time

Godzina, po której nowe zamówienia nie są już przetwarzane tego samego dnia, podana w formacie ISO 8601. Do czasu obsługi zamówienia dodawany jest 1 dzień.

deliveryTime.handlingTime

QuantitativeValue

Typowy czas opóźnienia od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania towarów z magazynu lub przygotowania ich do odbioru (jeśli wybrany sposób dostawy to odbiór na miejscu). Określ właściwości deliveryTime.handlingTime.minValuedeliveryTime.handlingTime.maxValue.

deliveryTime.handlingTime.minValue

Number

Minimalna liczba dni, podczas których produkt jest w drodze, liczona od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania towarów z magazynu lub przygotowania ich do odbioru (jeśli wybrany sposób dostawy to odbiór na miejscu).

Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

deliveryTime.handlingTime.maxValue

Number

Maksymalna liczba dni, podczas których produkt jest w drodze, liczona od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania towarów z magazynu lub przygotowania ich do odbioru (jeśli wybrany sposób dostawy to odbiór na miejscu).

Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

deliveryTime.transitTime

QuantitativeValue

Typowy czas opóźnienia od momentu wysłania zamówienia do momentu dostarczenia towarów do klienta.

deliveryTime.transitTime.maxValue

Number

Maksymalna liczba dni, podczas których produkt jest w drodze, liczona od momentu jego wysłania do momentu dostarczenia do klienta.

Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

deliveryTime.transitTime.minValue

Number

Minimalna liczba dni, podczas których produkt jest w drodze, liczona od momentu jego wysłania do momentu dostarczenia do klienta.

Wartość musi być całkowitą liczbą nieujemną.

doesNotShip

Boolean

Wskazuje, że dostawa na wskazany adres shippingDestination jest niedostępna. Aby określić, że dostawa produktu na adres shippingDestination jest niedostępna, ustaw wartość True. Jeśli ustawisz tę wartość na True, wymagana będzie tylko właściwość shippingDestination.

shippingDestination.addressRegion lub kod pocztowy

Informacja o regionie lub kodzie pocztowym (w stosownych przypadkach). Nie podawaj jednocześnie informacji o regionie i kodzie pocztowym.

Jeśli podasz shippingDestination.addressRegion, region musi być 2- lub 3-cyfrowym kodem podziału w formacie ISO 3166-2 bez prefiksu kraju. Obecnie wyszukiwarka Google obsługuje tylko kody w Stanach Zjednoczonych. Przykłady: „NY”, „NSW” lub „03”.

Jeśli dodasz kod pocztowy, musi to być jedna z tych właściwości:

shippingDestination.postalCode

Text

Kod pocztowy, np. 94043.

shippingDestination.postalCodePrefix

Text

Zdefiniowany zakres kodów pocztowych określony przez wspólny prefiks tekstowy. Używaj tej właściwości w systemach nieliczbowych, takich jak Wielka Brytania.

shippingDestination.postalCodeRange

PostalCodeRangeSpecification

Zdefiniowany zakres kodów pocztowych.

shippingRate

MonetaryAmount

Informacje o kosztach dostawy na określony adres. Określ właściwości shippingRate.currencyshippingRate.value.

Możesz określić tylko jeden element shippingRate na każdą właściwość OfferShippingDetails. Aby wskazać różne koszty dostawy produktu, określ kilka właściwości OfferShippingDetail.

shippingRate.currency

Text

Waluta, w której podano koszt dostawy, przedstawiona w 3-literowym formacie ISO 4217. Waluta musi być taka sama jak waluta określona we właściwości offer.priceCurrency.

shippingRate.value

Number

Koszt dostawy produktu na określony adres shippingDestination. Nie uwzględniaj symboli walut, separatorów tysięcznych ani spacji.

Aby określić bezpłatną dostawę, ustaw wartość na 0.

Te właściwości są w wersji beta (i nie są wymagane). Nie są obecnie widoczne jako szczegóły dostawy w dotyczących produktu wynikach z elementami rozszerzonymi. Podanie tych informacji pomoże jednak Google zrozumieć zależność między produktem a innymi powiązanymi stronami dotyczącymi dostawy w Twojej witrynie. Możemy używać ich do tworzenia innych wyników z elementami rozszerzonymi.

Beta: właściwości zalecane
shippingSettingsLink

URL

Adres URL strony w Twojej witrynie, na której określono zasady dotyczące dostawy obowiązujące w Twojej firmie. Ta strona musi zawierać co najmniej 1 zasadę, która ma zastosowanie w przypadku danego produktu.

Alternatywne podejście do konfigurowania ustawień dostawy w Google

Zasady dotyczące dostawy mogą być skomplikowane i zmienne. Jeśli masz problemy ze wskazaniem szczegółów dostawy i zachowaniem ich zgodności ze znacznikami, zastanów się nad skonfigurowaniem ustawień dostawy w Google Merchant Center.

AggregateOffer

Pełną definicję znaczników AggregateOffer znajdziesz na schema.org/AggregateOffer. Typ AggregateOffer jest rodzajem znacznika Offer oznaczającym zbiór innych ofert. Do oznaczania zbiorczych ofert danego produktu używaj tych właściwości typu AggregateOffer schema.org:

Właściwości wymagane
lowPrice

Number

Najniższa cena spośród wszystkich dostępnych ofert. Użyj liczby zmiennoprzecinkowej.

priceCurrency

Text

Waluta służąca do opisania ceny produktu podana w 3-literowym formacie ISO 4217.

Właściwości zalecane
highPrice

Number

Najwyższa cena spośród wszystkich dostępnych ofert. Użyj liczby zmiennoprzecinkowej.

offerCount

Number

Liczba ofert produktu.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej prawidłowych stron, a liczba błędów i ostrzeżeń nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Popraw błędy.
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj liczbę błędów i ostrzeżeń dotyczących uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę błędów, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba błędów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Aby dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: