Video học tập

Học viên và giáo viên truy cập Google Tìm kiếm để khám phá và xem các video giáo dục. Khi bạn cung cấp thông tin học tập cụ thể bằng dữ liệu có cấu trúc (chẳng hạn như trình độ học vấn, khái niệm và kỹ năng có trong video), Google có thể hiểu rõ hơn về nội dung trong video của bạn và cải thiện trải nghiệm giúp người học tìm thấy nội dung phù hợp.

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng có chứa Video học tập

Phạm vi cung cấp tính năng

Kết quả nhiều định dạng có chứa Video học tập hiện có bằng tiếng Anh tại mọi khu vực có hỗ trợ Google Tìm kiếm. Tính năng này chỉ hoạt động khi tìm kiếm nội dung học tập trên máy tính và thiết bị di động.

Ví dụ

Video học tập duy nhất

Dưới đây là ví dụ về một Video học tập.


<html>
 <head>
  <title>Learning video markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to Genetics",
   "description": "Explanation of the basics of Genetics for beginners.",
   "learningResourceType": "Concept Overview",
   "educationalLevel": "Grade 8 (US)",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Video học tập có nhiều đoạn video

Sau đây là ví dụ về một Video học tập có ba đoạn video: hai đoạn video hướng dẫn từng bước cách giải quyết vấn đề và một đoạn video giới thiệu tổng quan về khái niệm.


<html>
 <head>
  <title>Learning video and clips markup example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "educationalLevel": "High school (US)",
   "educationalAlignment": {
    "@type": "AlignmentObject",
    "educationalFramework": "Common Core",
    "targetName": "HSA-SSE.B.3",
    "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/HSA/SSE/#CCSS.Math.Content.HSA.SSE.B.3"
   },
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Concept Overview",
    "name": "Understanding exponents",
    "startOffset": 40,
    "endOffset": 120,
    "url": "http://www.example.com/example?t=501"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "http://www.example.com/example?t=30"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "http://www.example.com/example?t=201"
   }],
   "uploadDate": "2018-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề

Trong ví dụ này, chúng tôi trình bày tất cả các thuộc tính cần thêm vào phần đánh dấu Video học tập để video đó trở thành Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề hợp lệ.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough Learning Video example</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "Mechanics problem for Grade 4",
   "description": "Video walks through solution for problems in mechanics.",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nhiều đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề

Sau đây là ví dụ về trang web có nhiều đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề. Trong ví dụ này, chúng tôi trình bày tất cả các thuộc tính cần thêm vào phần đánh dấu Video học tập ở cấp độ video và đoạn video để nội dung đó trở thành phần đánh dấu Đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề hợp lệ.


<html>
 <head>
  <title>Problem Walkthrough in clips in Learning Videos markup</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
   "name": "An introduction to XYZ",
   "description": "Solving equations using exponent properties",
   "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
   "hasPart": [{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 1: suspended wires",
    "text": "Consider a weight suspended from two wires. Find the tension in each wire.",
    "startOffset": 150,
    "endOffset": 225,
    "url": "http://www.example.com/example?t=150"
   },{
    "@type": ["Clip", "LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example problem 2: exponents",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 275,
    "endOffset": 500,
    "url": "http://www.example.com/example?t=275"
   }],
   "uploadDate": "2018-03-31T08:00:00+08:00"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng cách sử dụng API Search Console Sitemap.

Nguyên tắc

Để trang của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về Video học tập, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Ngoài Phần đánh dấu Video học tập, bạn phải thêm VideoObject các thuộc tính bắt buộc và nên có.
 • Video phải xem được công khai mà không yêu cầu có gói thuê bao.
 • Tổng thời lượng video tối thiểu là 30 giây.
 • Bạn phải thêm phần đánh dấu Video Học tập vào trang mà người dùng có thể xem video. Nếu người dùng được đưa đến một trang mà họ không thể xem video, thì đó sẽ là một trải nghiệm người dùng kém.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về VideoObjectLearningResource trên schema.org VideoObjectLearningResource.

Bạn phải sử dụng các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng về Video học tập. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính nên có để bổ sung thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Video học tập [VideoObject, LearningResource]

Mục đích của phần đánh dấu Video học tập là để thể hiện rõ hơn nội dung giáo dục của video. Phần đánh dấu có thể chứa thông tin về những khái niệm và kỹ năng được dạy trong video.

Dùng loại [VideoObject, LearningResource] cho Video học tập. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có của VideoObject, hãy thêm các thuộc tính sau cho Video học tập.

Thuộc tính bắt buộc
educationalAlignment

AlignmentObject

Mã, lớp hoặc bài kiểm tra tiêu chuẩn chính thức được liên kết với nội dung. Chỉ dùng thuộc tính này nếu nội dung của bạn phù hợp với một tiêu chuẩn hoặc bài kiểm tra cụ thể. Nếu không, hãy chỉ dùng thuộc tính educationalLevel. Nếu bạn bao gồm cả thuộc tính educationalAlignment, hãy thêm các thuộc tính sau (nếu có):

Ví dụ:


"educationalAlignment":
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "educationalFramework": "Common Core",
  "targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4",
  "targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/7/SP/B/4/"
 }

"educationalAlignment":
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "educationalFramework": "NCERT",
  "targetUrl": "https://ncert.nic.in/"
 }
educationalLevel

Text

Trình độ học vấn mà video hướng tới. Đặt trình độ học vấn mục tiêu thành giá trị học thuật hoặc phi học thuật.

Giá trị phi học thuật:

Chỉ có thể chỉ định một trong các giá trị phi học thuật này là educationalLevel.

 • Beginner: Không cần kiến thức nền để hiểu nội dung
 • Intermediate: Có thể cần một số kiến thức nền để hiểu nội dung
 • Advanced: Nội dung này dành cho những người học nâng cao có kiến thức cơ bản về chủ đề này

"educationalLevel": "Beginner"

Giá trị học thuật:

Chỉ có thể chỉ định một trong các giá trị học thuật này là educationalLevel.

 • Preschool
 • Elementary school
 • Middle school
 • High school
 • Pre-K
 • Kindergarten
 • Primary school
 • Secondary school
 • Undergraduate
 • Graduate school
 • Research
 • Professional training
 • Grade Y (or Y grade)
 • Year Y (or Y year)
 • Primary Y
 • Form Y
 • Class Y

Để xem danh sách đầy đủ những giá trị học thuật được chấp nhận, hãy tham khảo bài viết về Giai đoạn giáo dục.

Ví dụ:


"educationalLevel": "Beginner"

"educationalLevel": "High school (US)"

"educationalLevel": "Grade 8 (GB-SCT)"
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong video dựa trên mục đích của video. Bạn có thể dùng thuộc tính này ở cấp độ video (nếu video chỉ có một loại nội dung) hoặc ở cấp độ đoạn video (nếu video có nhiều loại nội dung). Danh sách dưới đây đưa ra một số ví dụ về các giá trị được chấp nhận. Nếu video của bạn không phù hợp với bất cứ giá trị nào trong danh sách này thì bạn có thể tạo giá trị mới vì chúng tôi đang cân nhắc hỗ trợ các giá trị mới. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thiết lập giá trị của đoạn video thành một trong các giá trị dưới đây, hệ thống sẽ không dùng thông tin trong mọi tính năng của kết quả tìm kiếm.

  • Concept overview: Video giải thích một chủ đề hoặc khái niệm nào đó.
  • Problem walkthrough: Video hướng dẫn phương pháp hoặc các bước để giải một vấn đề học thuật, chẳng hạn như một vấn đề toán học hoặc khoa học.
  • Real life application: Video trình bày cách áp dụng hoặc sử dụng một khái niệm trong thực tế.
  • Activity: Video trình bày hoặc minh hoạ một hoạt động học tập, chẳng hạn như trò chơi ứng tác, bản đồ khái niệm, bài đánh giá ngang hàng hoặc cuộc tranh luận bắt buộc (bảo vệ luận điểm trái ngược với ý kiến cá nhân).
  • Science experiment: Video trình bày một thí nghiệm khoa học.
  • Lecture: Video về một lớp học, bài giảng hoặc hội thảo trên web.
  • How-to: Video cung cấp một phương pháp hoặc một loạt các bước để làm một việc gì đó. Đối với video giải quyết các vấn đề STEM mang tính phương pháp, hãy dùng loại Problem walkthrough.
  • Tips: Video chia sẻ mẹo và thủ thuật.
  
  "learningResourceType": "Problem walkthrough"
Thuộc tính nên có
educationalAlignment.educationalFramework

Text

Tên của tiêu chuẩn chính thức được liên kết với nội dung.


"educationalFramework": "Common Core"
educationalAlignment.targetName

Text

Mã hoặc nút tiêu chuẩn (ví dụ: CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4, AP physics A, CCSS.MATH).


"targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4"
educationalAlignment.targetUrl

Url

URL đến nội dung mô tả chuẩn.


"targetUrl": "http://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
hasPart

Clip

Danh sách các đoạn trong video. Mỗi đoạn video phải tập trung vào một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.

Danh sách các thuộc tính bắt buộc và nên có cho đối tượng Clip giáo dục được liệt kê trong một bảng riêng biệt.

Sau đây là ví dụ về một đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề:


{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
 "name": "Example 1",
 "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
 "startOffset": 201,
 "url": "http://www.example.com/example?t=201"
}

sau đây là ví dụ về một đoạn video cung cấp thông tin tổng quan về một khái niệm:


{
 "@type": ["Clip","LearningResource"],
 "learningResourceType": "Concept Overview",
 "name": "ABC Law",
 "startOffset": 501,
 "url": "http://www.example.com/example?t=501"
}
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải quyết trong video. Thuộc tính này phải chứa toàn bộ câu hỏi, chứ không chỉ tiêu đề của câu hỏi.

Nếu video của bạn giải quyết nhiều hơn một vấn đề, bạn có thể sử dụng lại một thuộc tính nhưng ở cấp Clip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Đoạn video học tập [Clip, LearningResource]

Bạn có thể chỉ định các đoạn video học tập thành thuộc tính hasPart trong Video học tập. Sau đây là danh sách các thuộc tính nên có cho đoạn video.

Gắn thẻ cho các đoạn video học tập thuộc loại [Clip, LearningResource]. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có của Clip, hãy thêm các thuộc tính sau cho Đoạn video học tập.

Thuộc tính nên có
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong đoạn video dựa trên mục đích của đoạn video. Nếu đoạn video nêu giải pháp từng bước cho một vấn đề, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Problem walkthrough". Nếu đoạn video giải thích về một khái niệm nào đó, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Concept overview".

Danh sách dưới đây đưa ra một số ví dụ về các giá trị được chấp nhận. Nếu đoạn video của bạn không phù hợp với bất kỳ giá trị nào trong danh sách này, bạn có thể tạo giá trị mới vì chúng tôi đang cân nhắc hỗ trợ các giá trị mới. Xin lưu ý rằng nếu bạn không đặt giá trị của đoạn video thành một trong các giá trị dưới đây, hệ thống sẽ không dùng thông tin trong bất kỳ tính năng của kết quả tìm kiếm nào.

Giá trị được chấp nhận:

 • Concept overview: Đoạn video giải thích một chủ đề hoặc khái niệm nào đó.
 • Problem walkthrough: Đoạn video hướng dẫn phương pháp hoặc các bước để giải một vấn đề học thuật, chẳng hạn như một vấn đề toán học hoặc khoa học.
 • Real life application: Đoạn video trình bày cách áp dụng hoặc sử dụng một khái niệm trong thực tế.
 • Activity: Đoạn video trình bày hoặc minh hoạ một hoạt động học tập, chẳng hạn như trò chơi ứng tác, bản đồ khái niệm, bài đánh giá ngang hàng hoặc cuộc tranh luận bắt buộc (bảo vệ luận điểm trái ngược với ý kiến cá nhân).
 • Science experiment: Đoạn video trình bày một thí nghiệm khoa học.
 • Lecture: Đoạn video về một lớp học, bài giảng hoặc hội thảo trên web.
 • How-to: Đoạn video cung cấp một phương pháp hoặc một loạt các bước để làm một việc gì đó. Đối với các đoạn video giải quyết các vấn đề STEM mang tính phương pháp, hãy dùng loại Problem walkthrough.
 • Tips: Đoạn video chia sẻ mẹo và thủ thuật.

"learningResourceType": "Problem walkthrough"

Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề [VideoObject, LearningResource]

Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề là một loại phụ của Video học tập nhằm cung cấp giải pháp từng bước cho một vấn đề.

Dùng loại [VideoObject, LearningResource] cho video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có về VideoObject, hãy thêm các thuộc tính sau cho video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề.

Thuộc tính bắt buộc
learningResourceType

Text

Loại nội dung trong video dựa trên mục đích của video. Đối với Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề, bạn phải đặt loại nội dung thành "Hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề".


"learningResourceType": "Problem walkthrough"
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải quyết trong video.

Nếu video của bạn giải quyết nhiều hơn một vấn đề, bạn có thể sử dụng lại một thuộc tính ở cấp Clip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."
Thuộc tính nên có
hasPart

Clip

Danh sách các đoạn trong video. Mỗi đoạn video phải tập trung vào một vấn đề cụ thể.

Danh sách các thuộc tính bắt buộc và nên có cho đối tượng Clip giáo dục được liệt kê trong một bảng riêng biệt.

Sau đây là ví dụ về một đoạn video có hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề:


[
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 1",
  "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
  "startOffset": 201,
  "url": "http://www.example.com/example?t=201"
 },
 {
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 2",
  "text": "Consider two weights suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in all wires.",
  "startOffset": 501,
  "url": "http://www.example.com/example?t=501"
 }
]

Đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề [Clip, LearningResource]

Bạn có thể chỉ định các đoạn của Video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề thành thuộc tính hasPart trong Video học tập. Đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề là một loại phụ của Đoạn video học tập nhằm cung cấp giải pháp từng bước của một vấn đề. Dưới đây là danh sách các thuộc tính bắt buộc cho Đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề.

Dùng loại [Clip, LearningResource] cho các đoạn video học tập. Ngoài các thuộc tính bắt buộc và nên có về Clip, hãy thêm các thuộc tính sau cho đoạn video hướng dẫn từng bước giải quyết vấn đề.

Thuộc tính bắt buộc
learningResourceType

Text

Nếu đoạn video có giải pháp từng bước cho một vấn đề, thì bạn có thể đặt giá trị thành "Problem walkthrough".


"learningResourceType": "Problem walkthrough"
text

Text

Nội dung dưới dạng văn bản của câu hỏi được giải quyết trong video.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Trường hợp tốt nhất là khi bạn thấy số trang hợp lệ tăng nhưng số lỗi hoặc cảnh báo không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa lỗi.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể cho trang web của mình, hãy theo dõi xem số lỗi và cảnh báo về dữ liệu có cấu trúc có tăng không.
 • Nếu bạn thấy số lỗi tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo một cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số lỗi không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trong các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng API Search Console.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.

Nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc

Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang đó. Ví dụ: tiêu đề của một video trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính name. Cũng có thể do nội dung vi phạm (như tiêu đề và phần mô tả không chính xác nhằm lôi kéo người dùng nhấp chuột) hoặc phần đánh dấu không phản ánh video thực tế. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc – Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang".

Khắc phục vấn đề

 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung thực tế trên trang.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo nội dung xuất hiện trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Google nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi giải quyết xong vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.