Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Course

Hãy đánh dấu danh sách khóa học của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để các học viên tiềm năng có thể tìm thấy bạn thông qua Google Tìm kiếm. Bạn có thể cung cấp các chi tiết bao gồm tên khóa học, người tổ chức khóa học và một đoạn mô tả ngắn.

Kết quả nhiều định dạng về khoá học trong trang kết quả của Google Tìm kiếm

Ví dụ

Trang đơn cung cấp thông tin chi tiết về một khoá học

Sau đây là ví dụ một trang đơn cung cấp thông tin chi tiết về một khoá học. Trang này phải được ghép nối với một trang tóm tắt chứa mã đánh dấu ItemList.


<html>
 <head>
  <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Course",
   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
   "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "University of Technology - Eureka",
    "sameAs": "https://www.example.com"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Trang đơn cung cấp thông tin tổng hợp

Sau đây là ví dụ về một trang đơn cung cấp thông tin tổng hợp. Quy trình thiết lập trang này bao gồm cả mã đánh dấu băng chuyền và thông tin chi tiết cho từng khoá học trên cùng một trang.


<html>
 <head>
  <title>Computer Science Courses</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 1,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intro-to-cs",
      "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
      "description": "This is an introductory CS course laying out the basics.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 2,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intermediate-cs",
      "name": "Intermediate Computer Science and Programming",
      "description": "This is a CS course that builds on the basics learned in the Introduction course.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 3,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#advanced-cs",
      "name": "Advanced Computer Science and Programming",
      "description": "This CS course covers advanced programming principles.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Eureka",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện trong băng chuyền Khóa học.

Nguyên tắc về nội dung

 • Chỉ sử dụng mã đánh dấu Course cho nội dung giáo dục phù hợp với định nghĩa sau về khóa học: Một chương trình học hoặc chuỗi chương trình học có chứa các bài giảng, bài học hoặc học phần về một môn học và/hoặc chủ đề cụ thể.
 • Một khóa học phải có kết quả giáo dục rõ ràng về kiến thức và/hoặc kỹ năng trong một môn học và/hoặc chủ đề cụ thể. Khóa học cũng phải có ít nhất một người hướng dẫn và có danh sách học viên.
 • Một sự kiện công cộng chung chung như "Ngày thiên văn học" không phải là một khóa học, và một video duy nhất dài 2 phút về "Cách làm bánh sandwich" cũng không phải là một khóa học.

Nguyên tắc kỹ thuật

Bạn phải đánh dấu ít nhất 3 khoá học. Các khoá học có thể nằm trên từng trang chi tiết riêng hoặc trên một trang tổng hợp.

Bạn phải thêm mã đánh dấu Băng chuyền vào trang tóm tắt hoặc trang tổng hợp.

Khoá học nào cũng phải có thuộc tính nameprovider hợp lệ. Chẳng hạn, những cách đặt tên sau đây là không hợp lệ:

 • Cụm từ quảng cáo: "Trường học tốt nhất thế giới"
 • Thông tin giá bán trong tên khóa học: "Học đàn ukulele – giá chỉ 30 USD!"
 • Đặt tên không liên quan đến tên khóa học, chẳng hạn như: "Kiếm tiền nhanh chóng nhờ lớp học này!"
 • Ưu đãi giảm giá hoặc cơ hội mua hàng, chẳng hạn như: "Những người đi đầu trong từng lĩnh vực chia sẻ bí quyết của họ – giảm 25%!

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải thêm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để cung cấp thêm thông tin về nội dung của bạn, qua đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Course

Sử dụng các thuộc tính sau để đánh dấu ít nhất 3 khoá học. Các khoá học có thể nằm trên từng trang chi tiết riêng hoặc trên một trang tổng hợp.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Course tại schema.org/Course.

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Mô tả về khóa học. Hiển thị tối đa 60 ký tự.

name

Text

Tiêu đề của khóa học.

Thuộc tính nên có
provider

Organization

Tổ chức xuất bản nội dung nguồn của khóa học. Ví dụ: Đại học California – Berkeley.

ItemList

Ngoài các thuộc tính Course, hãy thêm các thuộc tính sau để chỉ định băng chuyền. Bạn có thể thêm các thuộc tính này vào trang tóm tắt hoặc trang tổng hợp.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ItemList tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Chú thích cho mỗi trang chứa một mục.

ListItem.position

Integer

Số thứ tự của trang chứa mục đó trong danh sách.

ListItem.url

URL

URL chính tắc của trang chứa mục đó. Mỗi mục phải có một URL riêng biệt.