Sneaky redirects

Przekierowanie polega na wysłaniu odwiedzającego pod adres URL inny niż ten w oryginalnym żądaniu. Przekierowanie jednego URL-a pod inny jest często uzasadnione, np. przy przenoszeniu witryny pod nowy adres lub łączeniu wielu stron w jedną.

Jednak niektóre przekierowania oszukują wyszukiwarki lub wyświetlają użytkownikom treści inne niż te udostępniane robotom. Przekierowanie użytkownika na stronę zawierającą treści inne niż udostępniane robotowi przeglądarki stanowi naruszenie Wskazówek dla webmasterów. Jeśli przekierowanie jest w ten sposób skonfigurowane, wyszukiwarka może zindeksować stronę oryginalną, zamiast odczytać przekierowanie, podczas gdy użytkownikom zostanie wyświetlona strona faktycznego przekierowania. Tak jak w przypadku maskowania ta technika polega na oszustwie, gdyż inne treści są udostępniane użytkownikom, a inne Googlebotowi, przez co może dojść do wyświetlenia innej strony, niż tego oczekiwał użytkownik.

Do niejawnych przekierowań zaliczamy:

  • Udostępnianie wyszukiwarce zupełnie innym treści niż te, do których będą przekierowywani użytkownicy.
  • Wyświetlanie zwykłej strony użytkownikom komputerów stacjonarnych, ale przekierowywanie użytkowników mobilnych do zupełnie innej, zawierającej spam domeny.

Używanie kodu JavaScript w celu przekierowania użytkowników jest zasadne w określonych sytuacjach. Na przykład możesz użyć JavaScriptu, jeśli chcesz przekierowywać użytkowników po zalogowaniu na jakąś stronę wewnętrzną. Podczas analizowania JavaScriptu i innych metod przekierowania na swojej witrynie pod kątem zgodności z naszymi wytycznymi, należy wziąć pod uwagę intencje leżące u podstaw ich zastosowania. Pamiętaj, że przekierowania 301 sprawdzają się najlepiej przy przenoszeniu Twojej witryny, ale możesz użyć JavaScriptu, jeśli nie masz dostępu do serwera witryny.