Wszystkie metatagi rozpoznawane przez Google

Aby wspomagać kontrolowanie sposobu wyświetlania stron Twojej witryny w wyszukiwarce Google, obsługujemy zarówno metatagi na poziomie strony, jak i wbudowane dyrektywy.

Metatagi na poziomie strony są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli witryn, którzy chcą przekazywać wyszukiwarkom dodatkowe informacje na temat swoich witryn. Pozwalają one na dostarczanie informacji różnym systemom klienckim, z których każdy interpretuje tylko te informacje, które rozumie, zaś pozostałe ignoruje. Metatagi są dodawane do sekcji <head> strony HTML i zazwyczaj wyglądają tak:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google rozumie te metatagi (lista nie jest pełna):

Metatagi, które Google potrafi zinterpretować
<meta name="description" content="A description of the page" /> Użyj tego tagu, by podać krótki opis strony. Czasami tekst ten jest wykorzystywany w krótkim opisie strony pokazywanym na stronie z wynikami wyszukiwania.
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Te metatagi sterują zachowaniem wyszukiwarek w zakresie skanowania i indeksowania stron.

Tag <meta name="robots"> odnosi się do wszystkich wyszukiwarek, a tag <meta name="googlebot"> dotyczy tylko Google.

W przypadku kolidujących ze sobą metatagów robots (lub googlebot) zastosowanie ma tag bardziej restrykcyjny. Jeśli na przykład strona zawiera zarówno tag max-snippet:50, jak i nosnippet, zostanie zastosowany tag nosnippet.

Wartości domyślne, których nie trzeba deklarować, to index, follow. Pełną listę wartości zrozumiałych dla Google znajdziesz na liście prawidłowych dyrektyw.

Tę samą informację możesz też umieścić w nagłówku strony, używając dyrektywy nagłówka HTTP „X-Robots-Tag”. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz ograniczyć indeksowanie plików w formacie innym niż HTML, takich jak pliki graficzne lub inne dokumenty. Więcej informacji o metatagach używanych przez roboty

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Gdy użytkownicy szukają Twojej witryny, w wynikach wyszukiwania Google czasami wyświetla się pole wyszukiwania, które jej dotyczy, a także inne bezpośrednie linki do niej. Ten metatag informuje Google, że pole wyszukiwania linków do podstron nie powinno się wyświetlać. Więcej informacji o polu wyszukiwania linków do podstron
<meta name="google" content="notranslate" /> Gdy wykryjemy, że treść strony jest w innym języku niż ten, z którego chce korzystać użytkownik, często zamieszczamy w wynikach wyszukiwania link umożliwiający jej przetłumaczenie. Dzięki temu masz szansę dotrzeć ze swoją unikatową i ciekawą witryną do znacznie szerszej grupy odbiorców. Jednak w niektórych sytuacjach takie działanie może być niepożądane. Ten metatag informuje Google, że nie należy oferować tłumaczenia danej strony.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Uniemożliwia przeglądarkom internetowym odczytywanie na głos otagowanej strony przy użyciu poleceń głosowych Asystenta Google: „Przeczytaj tę stronę” i „Przeczytaj”.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Możesz użyć tego tagu na głównej stronie witryny, by potwierdzić jej własność w Search Console. Pamiętaj, że o ile wartości z atrybutami namecontent muszą dokładnie odpowiadać wyświetlanej zawartości (łącznie z użyciem małych lub dużych liter), nie ma znaczenia, czy zamienisz tag XHTML na HTML ani czy format tagu będzie odpowiadał formatowi strony.
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Ten zapis określa typ zawartości strony i zestaw używanych na niej znaków. Pamiętaj, aby wartość atrybutu „content” znajdowała się w cudzysłowie. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowej interpretacji wartości atrybutu „charset”. W miarę możliwości zalecamy używanie kodowania Unicode/UTF-8. Więcej informacji
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Ten tag odsyła użytkownika pod nowy adres URL po upływie określonego czasu. Niekiedy jest stosowany jako prosty sposób przekierowania. Nie jest on jednak obsługiwany przez niektóre przeglądarki i może dezorientować użytkowników. Organizacja W3C zaleca, aby nie stosować tego tagu. Jako alternatywę polecamy przekierowania 301 realizowane na serwerze.
<meta name="viewport" content="..."> Ten tag informuje przeglądarkę, jak renderować stronę na urządzeniu mobilnym. Jego obecność wskazuje Google, że strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Więcej informacji o konfigurowaniu metatagu viewport

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Oznacza etykietą stronę zawierającą treści dla dorosłych, aby zasygnalizować, że powinna ona zostać odfiltrowana w wynikach SafeSearch. Więcej informacji o oznaczaniu stron na potrzeby filtra SafeSearch

Pozostałe uwagi

 • Google odczytuje metatagi zapisane zarówno w formacie HTML, jak i XHTML, niezależnie od formatu przyjętego dla całej strony.
 • Z wyjątkiem tagu google-site-verification wielkość liter zwykle nie ma znaczenia.
 • Nie jest to pełna lista metatagów. W swojej witrynie możesz też użyć innych metatagów, jeśli uznasz, że będą ważne.

Wbudowane dyrektywy

Niezależnie od metatagów definiowanych na poziomie strony możesz wykluczyć fragmenty strony HTML z krótkich opisów. Możesz to zrobić, dodając atrybut HTML data-nosnippet do jednego z obsługiwanych tagów HTML:

 • span
 • div
 • section

Na przykład:

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

Aby umożliwić odczyt maszynowy, musisz używać prawidłowego kodu HTML, a wszystkie tagi muszą być odpowiednio domknięte.