Tagi specjalne, które Google potrafi zinterpretować

Aby wspomagać kontrolowanie sposobu wyświetlania stron Twojej witryny w wyszukiwarce, Google obsługuje zarówno metatagi na poziomie strony, jak i wbudowane dyrektywy.

Metatagi na poziomie strony są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli witryn, którzy chcą przekazywać wyszukiwarkom dodatkowe informacje na temat swoich witryn. Pozwalają one na dostarczanie informacji różnym systemom klienckim, z których każdy zinterpretuje tylko te informacje, które rozumie, zaś pozostałe zignoruje. Metatagi są dodawane do sekcji <head> strony HTML i zazwyczaj wyglądają tak:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google rozumie te metatagi (lista nie jest pełna):

<meta name="description" content="A description of the page" /> Użyj tego tagu, by podać krótki opis strony. Czasami tekst ten jest wykorzystywany jako część krótkiego opisu strony pokazywanego na stronie z wynikami wyszukiwania. Więcej informacji
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Te metatagi sterują zachowaniem wyszukiwarek w zakresie skanowania i indeksowania stron.

Tag <meta name="robots"> odnosi się do wszystkich wyszukiwarek, a tag <meta name="googlebot"> dotyczy tylko Google.

W przypadku kolidujących ze sobą metatagów robots (lub googlebot) zastosowanie ma bardziej restrykcyjny tag. Jeśli na przykład strona zawiera zarówno tag max-snippet:50, jak i nosnippet, zostanie zastosowany tag nosnippet.

Wartości domyślne, których nie trzeba deklarować, to "index, follow". Google rozumie te wartości (stosując jednocześnie kilka z nich, oddziel je przecinkami):

 • index – umożliwia indeksowanie strony.
 • follow – umożliwia śledzenie dowolnych linków na stronie podczas skanowania.
 • noindex – uniemożliwia indeksowanie strony.
 • nofollow – uniemożliwia śledzenie linków z danej strony podczas skanowania.
 • nosnippet – uniemożliwia wyświetlanie w wynikach wyszukiwania krótkiego opisu strony lub podglądu filmu. W przypadku filmów będzie w miarę możliwości wyświetlany obraz statyczny. Przykład: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[number] – ogranicza długość krótkiego opisu strony do [liczba] znaków. Wpisz 0 w przypadku braku krótkiego opisu lub -1, by umożliwić Google wybranie takiej długości opisu, jaka może najskuteczniej pomagać w kierowaniu użytkowników do Twojej witryny i ułatwiać im odkrywanie Twoich treści.
 • max-image-preview:[size] – ogranicza rozmiar obrazu powiązanego ze stroną. [rozmiar] może mieć wartość „none”, „standard” lub „large”.
 • max-video-preview:[number] – ogranicza każdy podgląd filmu powiązany ze stroną do [liczba] sekund. Aby wyświetlać tylko obraz statyczny, wpisz 0. Aby zezwolić na dowolną długość podglądu, wpisz -1.
 • noarchive – uniemożliwia wyświetlanie linku do strony z pamięci podręcznej w wynikach wyszukiwania.
 • unavailable_after:[date] – pozwala określić dokładny dzień i godzinę zaprzestania pobierania i indeksowania danej strony.
 • noimageindex – uniemożliwia wyświetlanie danej strony jako źródła grafiki pokazywanej w wynikach wyszukiwania grafiki Google. W efekcie żaden obraz ze strony nie zostanie zindeksowany. Tylko obrazy, które będą wyświetlane także na innej stronie, mogą zostać zeskanowane i zindeksowane zgodnie z uprawnieniami na tej stronie. Uwaga: nie jest to jeszcze norma internetowa. Standardowym sposobem blokowania obrazów jest użycie reguły w pliku robots.txt.
 • none – odpowiednik noindex, nofollow.
 • all – [wartość domyślna] odpowiednik "index, follow".

Tę samą informację można też umieścić w nagłówku strony, używając dyrektywy nagłówka HTTP „X-Robots-Tag”. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz kontrolować indeksowanie plików w formacie innym niż HTML, takich jak pliki graficzne lub inne dokumenty. Więcej informacji o metatagach używanych przez roboty

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Gdy użytkownicy szukają Twojej witryny, w wynikach wyszukiwania Google czasami wyświetla się pole wyszukiwania dotyczące Twojej witryny, a także inne bezpośrednie linki do niej. Ten metatag informuje Google, że pole wyszukiwania linków do podstron nie powinno się wyświetlać. Więcej informacji o polu wyszukiwania linków do podstron
<meta name="google" content="notranslate" /> Gdy wykryjemy, że treść strony jest w innym języku niż ten, z którego chce korzystać użytkownik, często zamieszczamy w wynikach wyszukiwania link umożliwiający jej przetłumaczenie. Daje to twórcom witryn szansę dotarcia z unikatową i ciekawą zawartością do znacznie szerszej grupy odbiorców. Jednak w niektórych sytuacjach takie działanie może być niepożądane. Ten metatag informuje Google, że nie należy oferować tłumaczenia danej strony.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Uniemożliwia przeglądarkom internetowym odczytywanie na głos otagowanej strony przy użyciu poleceń głosowych Asystenta Google: „Przeczytaj tę stronę” i „Przeczytaj”.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Tego tagu można użyć na głównej stronie witryny, by zweryfikować jej własność w Search Console. Pamiętaj, że o ile wartości z atrybutami „name” i „content” muszą dokładnie odpowiadać wyświetlanej zawartości (łącznie z użyciem małych lub wielkich liter), nie ma znaczenia, czy zamienisz tag XHTML na HTML ani czy format tagu będzie odpowiadał formatowi strony. Więcej informacji
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Ten zapis określa typ zawartości strony i zestaw używanych na niej znaków. Pamiętaj, by wartość atrybutu „content” znajdowała się w cudzysłowie. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowej interpretacji wartości atrybutu „charset”. W miarę możliwości zalecamy używanie kodowania Unicode/UTF-8. Więcej informacji
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Ten tag odsyła użytkownika pod nowy adres URL po upływie określonego czasu. Niekiedy jest stosowany jako prosty sposób przekierowania. Nie jest on jednak obsługiwany przez niektóre przeglądarki i może dezorientować użytkowników. Organizacja W3C zaleca niestosowanie tego tagu. Jako alternatywę polecamy przekierowania 301 realizowane na serwerze.
<meta name="viewport" content="..."> Ten tag informuje przeglądarkę, jak renderować stronę na urządzeniu mobilnym. Jego obecność wskazuje Google, że strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Więcej informacji o konfigurowaniu metatagu viewport

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Oznacza etykietą stronę zawierającą treści dla dorosłych, by zasygnalizować, że powinna ona zostać odfiltrowana w wynikach SafeSearch. Więcej informacji o oznaczaniu stron na potrzeby filtra SafeSearch

Pozostałe uwagi

 • Google odczytuje metatagi zapisane zarówno w formacie HTML, jak i XHTML, niezależnie od formatu przyjętego dla całej strony.
 • Z wyjątkiem tagu google-site-verification wielkość liter zwykle nie ma znaczenia w przypadku metatagów.
 • Nie jest to pełna lista dostępnych metatagów. Jeśli uznasz, że w Twojej witrynie ważne będą też inne metatagi, możesz ich użyć. Pamiętaj tylko, że Google zignoruje metatagi, których nie zna.

Wbudowane dyrektywy

Niezależnie od metatagów definiowanych na poziomie strony możesz wskazać fragmenty strony HTML, które mają nie być używane w krótkich opisach. Użyj atrybutu data-nosnippet elementów HTML span, div lub section. Przykład:

<p>This text can be included in a snippet <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.</p>

Aby umożliwić odczyt maszynowy, musisz używać prawidłowego kodu HTML, a wszystkie tagi muszą być odpowiednio domknięte. Więcej informacji