Xóa thông tin khỏi Google

Có những cách hiểu khác nhau về việc "xóa nội dung nào đó khỏi Google". Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách yêu cầu xóa thông tin, nhưng xin vui lòng đọc thật kỹ thông tin dưới đây.

Bạn phải trả lời hai câu hỏi sau đây trước khi cố gắng xóa thông tin của mình:

 • Bạn chỉ muốn xóa thông tin đó khỏi Google Tìm kiếm hay là muốn xóa hoàn toàn khỏi mạng Internet? Khi bạn xóa thông tin khỏi Google, thông tin đó sẽ vẫn còn trên mạng. Còn khi xóa thông tin trên mạng, bạn vẫn cần phải thực hiện thêm một vài bước để xóa thông tin đó khỏi Google.
 • Ai kiểm soát trang nguồn của thông tin? Thông tin trong kết quả của Google Tìm kiếm được lấy từ một nguồn (thường là một trang web nhưng không phải lúc nào cũng thế). Bạn cần phải biết nguồn của nội dung đó cũng như người đang kiểm soát nguồn đó để có thể chặn hay xóa nội dung.

  Ví dụ về những nguồn mà bạn kiểm soát

  • Các trang Blogger của bạn
  • Trang web mà bạn sở hữu (ví dụ: Brandon sở hữu www.brandonsbaseballcards.com)
  • Trang Wix hay Wordpress mà bạn điều hành
  • Mục Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn tạo cho công ty của mình
  • Hồ sơ mạng xã hội của bạn trên Twitter hay Facebook

  Ví dụ về những nguồn mà có thể bạn không kiểm soát

  • Tin bài về bạn trên một trang báo
  • Bài đăng trên blog của một người khác (ngay cả khi đó là tác phẩm hay hình ảnh mà bạn tạo ra, bạn cũng không kiểm soát trang lưu trữ tác phẩm đó)
  • Trang Pinterest có ghim ảnh mà bạn chụp hay ảnh có mặt bạn
  • Bài viết trên Wikipedia về bạn
  • Hồ sơ mạng xã hội của một người khác trên Twitter hay Facebook

Nếu bạn muốn xóa thông tin của mình cả trên mạng lẫn trong kết quả tìm kiếm trên Google, thì bạn sẽ phải thực hiện riêng từng bước sau đây.

Xóa thông tin khỏi kết quả tìm kiếm trên Google

Cách xóa thông tin khỏi kết quả tìm kiếm trên Google phụ thuộc vào việc bạn có kiểm soát trang lưu trữ thông tin đó hay không.

Nếu bạn kiểm soát trang đó

Nếu nội dung đó nằm trên một trang web do bạn kiểm soát hoặc chịu sự quản lý của một tài khoản do bạn kiểm soát (ví dụ: trên trang Blogger của bạn), hoặc bạn là chủ sở hữu đã xác minh của trang web trong Google Search Console, thì sau đây là cách xóa nội dung của bạn khỏi kết quả tìm kiếm trên Google.

Nếu trang nguồn không còn tồn tại (hoặc không thể truy cập) trên mạng

Nếu trang nguồn của thông tin không còn tồn tại trên mạng hoặc đang được bảo vệ bằng một yêu cầu đăng nhập, hãy gửi yêu cầu xóa URL. (Bạn phải đăng nhập bằng một Tài khoản Google.)

Nếu thông tin đó vẫn tồn tại trên mạng

Nếu trang nguồn của thông tin đó vẫn có thể truy cập được trên mạng và không yêu cầu đăng nhập hoặc không có lệnh noindex, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạm thời ẩn thông tin khỏi Google Tìm kiếm bằng cách gửi một yêu cầu xóa URL. Yêu cầu này sẽ có hiệu lực trong khoảng 1 ngày nhưng chỉ là tạm thời (mỗi yêu cầu thành công chỉ kéo dài khoảng 6 tháng). Bạn phải thực hiện thêm các bước theo mô tả sau đây để xóa vĩnh viễn thông tin đó khỏi kết quả tìm kiếm trên Google. Bạn phải là chủ sở hữu đã xác minh của trang đó trong Search Console thì mới thực hiện được việc này. Bạn nên yêu cầu xóa trang đó khỏi cả kết quả tìm kiếm và bộ nhớ đệm.
 2. Xóa vĩnh viễn thông tin khỏi kết quả tìm kiếm trên Google. Cách xóa vĩnh viễn một trang hoặc một tệp của bạn khỏi Google Tìm kiếm:
  • Chặn quyền truy cập vào trang hoặc tệp đó, theo như mô tả trong phần Xóa thông tin trên mạng.
  • Thêm một tiêu đề hoặc thẻ noindex vào trang của bạn. Lưu ý quan trọng: Khi bạn dùng phương pháp này, hãy chắc chắn rằng trang của bạn không bị tệp robots.txt chặn.
   HOẶC
  • Xóa hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng tệp robots.txt để chặn hình ảnh hoặc trang lưu trữ hình ảnh đó. Xin nhắc lại rằng thao tác này chỉ dùng để xóa một hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm chứ không xóa toàn bộ trang. Nếu bạn sử dụng tệp robots.txt thì có thể trang đó sẽ vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, tuy nhiên hình ảnh đó sẽ không xuất hiện nữa. Để chặn trang lưu trữ khỏi kết quả tìm kiếm, bạn phải sử dụng một trong hai kỹ thuật đã đề cập ở trên.
 3. [Không bắt buộc] Xóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào thông tin của bạn. Hãy xem phần Xóa thông tin trên mạng. Nếu bạn không làm theo cách này, những người dùng có đường liên kết vẫn có thể truy cập nội dung của bạn. Cách này cũng giúp thông tin của bạn không xuất hiện trong một công cụ tìm kiếm nếu công cụ đó không tuân theo tệp robots.txt hoặc lệnh noindex, hoặc giúp thông tin của bạn không bị liên kết đến một trang web khác.

Nếu bạn không kiểm soát trang đó

Quy trình xóa tùy thuộc vào việc thông tin có còn hiển thị trên trang mà Google tìm thấy thông tin đó hay không:

Nội dung không còn tồn tại trên trang web nguồn

Nếu nội dung không còn nữa, bạn có thể yêu cầu Google xóa nội dung đó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm bằng Công cụ xóa nội dung đã lỗi thời:

 1. Yêu cầu này chỉ có tác dụng với những trang và hình ảnh đã được cập nhật hoặc bị xóa khỏi mạng Internet.
 2. Hãy dùng đúng URL trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn dùng nhầm URL, kết quả cho nội dung đó sẽ không bị xóa.
 3. Hãy gửi một yêu cầu riêng cho mỗi URL mà bạn thấy trong kết quả tìm kiếm trên web và kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google.

Nội dung vẫn tồn tại trên trang web nguồn

 1. Hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ xóa trang đó. Hãy nhớ yêu cầu xóa mọi bản sao của thông tin đó cũng như mọi hình ảnh trên toàn bộ các trang của họ.
 2. Nếu bạn không thể liên hệ với chủ sở hữu trang web, hoặc nếu họ không muốn xóa thông tin:
 3. Sau khi nội dung nguồn đã bị xóa, hãy xóa thông tin đó khỏi kết quả tìm kiếm trên Google bằng Công cụ xóa nội dung đã lỗi thời. Bạn phải yêu cầu xóa URL của từng trang hoặc từng hình ảnh xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Xóa thông tin trên mạng

Nếu muốn xóa thông tin trên mạng (không chỉ xóa khỏi Google), bạn cần xóa hoặc chặn trang.

Nếu bạn chỉ xóa thông tin khỏi Google nhưng không xóa hoặc chặn trang nguồn, thì những người có đường liên kết vẫn có thể truy cập trang đó. Mọi người có thể có đường liên kết đến trang không công khai của bạn vì những lý do như họ từng truy cập vào trang đó, có người gửi đường liên kết cho họ hoặc có các trang khác liên kết đến trang đó.

Nếu bạn kiểm soát trang đó

Nếu bạn không kiểm soát trang đó

Thông tin khác

Tôi phản đối một nội dung mà tôi tìm thấy trên Google Tìm kiếm. Tôi có thể yêu cầu xóa nội dung đó không?

Xin nhớ rằng Internet là một thế giới rộng lớn và có thể bạn sẽ không thích hoặc không đồng tình với mọi thứ mà bạn nhìn thấy. Mục tiêu của Google là xác định thông tin nào trên mạng có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của người dùng, không phải xác định liệu một tài liệu có sai trái về một mặt nào đó hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng nội dung đó thực sự có vấn đề thì hãy thử một số cách như sau:

Làm thế nào để tôi có thể xóa hoặc cập nhật thông tin trên bảng tri thức của Google trong kết quả tìm kiếm?

Tìm hiểu cách cập nhật bảng tri thức của Google. Xin lưu ý rằng thông tin trong bảng tri thức có thể đến từ nhiều nguồn. Đối với các yêu cầu pháp lý, hãy báo cáo vấn đề cần xóa vì lý do pháp lý.

Làm thế nào để tôi có thể xóa một video hay bài đăng khỏi YouTube, Blogger hoặc các sản phẩm khác của Google?

Hãy xem phần Xóa thông tin trên mạng.

Vì sao tôi không thể sử dụng robots.txt để chặn tệp của mình?

Khi dùng tệp robot.txt trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu Google không thu thập dữ liệu trên một trang cụ thể. Tuy nhiên, nếu Google tìm thấy đường liên kết đến trang của bạn trên một trang web khác có văn bản mô tả, thì Google có thể tạo kết quả tìm kiếm qua đường liên kết đó. Nếu bạn đã đưa một thẻ noindex vào trang, Google sẽ không thấy thẻ đó. Lý do là Google phải thu thập dữ liệu (tìm nạp) trang thì mới có thể thấy được thẻ đó nhưng Google sẽ không tìm nạp trang của bạn khi bị tệp robots.txt chặn! Vì vậy, bạn phải cho phép Google thu thập dữ liệu trang và xem tiêu đề hoặc thẻ noindex. Điều này nghe có vẻ khác thường nhưng nếu muốn đảm bảo trang bị loại khỏi kết quả tìm kiếm, thì bạn phải để Google cố gắng tìm nạp trang và thất bại (do có chế độ bảo vệ bằng mật khẩu) hoặc để Google thấy thẻ noindex.

Cách thức này không áp dụng cho hình ảnh. Hãy dùng tệp robots.txt để chặn hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.