Managing multi-regional and multilingual sites

Jeśli Twoja witryna oferuje użytkownikom różne treści w różnych językach, krajach lub regionach, możesz zoptymalizować dla niej wyniki wyszukiwania Google.

Informacje ogólne:

 • Witryna wielojęzyczna to każda witryna, która oferuje treści w więcej niż jednym języku. Na przykład witryna kanadyjskiej firmy dostępna w wersji angielskiej i francuskiej. Wyszukiwarka Google próbuje znaleźć strony pasujące do języka osoby wyszukującej.
 • Witryna multiregionalna jest wyraźnie kierowana do użytkowników w różnych krajach. Przykładem może być witryna producenta, który wysyła swoje produkty do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wyszukiwarka Google próbuje znaleźć lokalną stronę odpowiednią dla wyszukującego.

Niektóre witryny są zarówno multiregionalne, jak i wielojęzyczne (na przykład witryna może mieć różne wersje dla Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz francuską i angielską wersję językową treści kanadyjskiej).

Zarządzanie wielojęzycznymi wersjami witryny

Jeśli w swojej witrynie masz identyczne treści w wielu językach, skorzystaj z tych wskazówek, by pomóc użytkownikom (i wyszukiwarce Google) znaleźć właściwą stronę:

Używanie różnych adresów URL na potrzeby różnych wersji językowych

Google zaleca używanie różnych adresów URL dla poszczególnych wersji językowych strony zamiast wykorzystywania plików cookie lub ustawień przeglądarki, by dostosować język treści na stronie.

Jeśli używasz różnych adresów URL na potrzeby różnych języków, wykorzystaj adnotacje hreflang, by w wynikach wyszukiwania Google wyświetlał się link do prawidłowej wersji językowej strony.

Jeśli wolisz dynamicznie zmieniać treści lub przekierowywać użytkowników na podstawie ustawień języka, pamiętaj, że znalezienie i zindeksowanie wszystkich wersji przez Google może być niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że Googlebot pochodzi zwykle z USA. Poza tym robot wysyła żądania HTTP bez ustawienia atrybutu Accept-Language w nagłówku żądania.

Przekazywanie nam informacji o różnych wersjach językowych

Google obsługuje kilka różnych metod oznaczania wersji językowych lub regionalnych strony, między innymi adnotacje hreflang i mapy witryn. Oznacz odpowiednio swoje strony.

Język strony powinien być oczywisty

Do ustalenia języka strony Google używa jej widocznej treści. Nie korzystamy z żadnych informacji o języku na poziomie kodu, takich jak atrybuty lang, ani z adresów URL. Możesz pomóc Google poprawnie określić język, używając jednego języka dla treści i elementów nawigacyjnych na każdej stronie oraz unikając tłumaczeń równoległych.

Przetłumaczenie tylko głównego tekstu na stronach i pozostawienie znacznej części materiałów w pierwotnym języku (co często zdarza się na stronach z treścią autorstwa użytkowników) może powodować frustrację użytkowników w przypadku, gdy ta sama treść z głównym tekstem w różnych językach występuje wielokrotnie w wynikach wyszukiwania.

Użyj pliku robots.txt, by zablokować indeksowanie przez wyszukiwarki automatycznie tłumaczonych stron Twojej witryny. Automatyczne tłumaczenia nie zawsze są sensowne i mogą być postrzegane jako spam. Co ważniejsze, słabe lub sztucznie brzmiące tłumaczenie może zniechęcić użytkowników do Twojej witryny.

Użytkownicy powinni mieć możliwość przełączenia języka strony

Jeśli masz wiele wersji strony:

 • Warto dodać hiperlinki do innych wersji językowych strony. Dzięki temu użytkownicy będą mogli kliknięciem wybrać inną wersję językową.
 • Unikaj automatycznego przekierowywania na podstawie domniemanego języka użytkownika. Takie przekierowania mogą uniemożliwić użytkownikom (i wyszukiwarkom) przejrzenie wszystkich wersji Twojej witryny.

Używanie adresów URL w określonym języku

Używanie przetłumaczonych słów w adresach URL lub korzystanie z międzynarodowych nazw domen (IDN) jest jak najbardziej poprawne. Pamiętaj jednak o stosowaniu w adresach URL kodowania UTF-8 (stosowanie kodowania UTF-8 zalecamy wszędzie, gdzie to możliwe) oraz o odpowiednim korzystaniu ze znaków zmiany znaczenia przy tworzeniu linków do takich adresów URL.

Kierowanie treści witryny na konkretny kraj (kierowanie geograficzne)

Możesz kierować witrynę lub jej części do użytkowników posługujących się określonym językiem w konkretnym kraju. Takie rozwiązanie może poprawić pozycję strony w rankingach w kraju docelowym, ale kosztem wyników w innych lokalizacjach lub językach.

Aby ustawić kierowanie geograficzne witryny w Google:

 • Na poziomie strony lub witryny: użyj adresów URL witryny lub strony przeznaczonych dla konkretnych krajów.
 • Na poziomie strony: użyj parametru hreflang lub mapy witryny, by poinformować Google, które strony są przeznaczone dla użytkowników znajdujących się w określonych lokalizacjach lub posługujących się wybranymi językami.
 • Na poziomie witryny: jeśli masz witrynę w domenie funkcjonalnej najwyższego poziomu (np. .com, .org lub .eu), określ dla niej lokalizację docelową za pomocą raportu Kierowanie międzynarodowe. Nie korzystaj z tego narzędzia, jeśli Twoja witryna ma ustawione kierowanie na więcej niż jeden kraj. Na przykład ustawienie kierowania witryny dotyczącej restauracji w Montrealu na Kanadę jest uzasadnione. Natomiast kierowanie na Kanadę, jeśli witryna ma też ustawione kierowanie na użytkowników posługujących się językiem francuskim we Francji, w Kanadzie i Mali, nie ma sensu.

Pamiętaj, że kierowanie geograficzne nie jest precyzyjne, dlatego trzeba zadbać o użytkowników, którzy trafią na niewłaściwą wersję witryny. Jednym ze sposobów może być wyświetlanie na wszystkich stronach linków, dzięki którym użytkownicy mogą wybierać żądany region lub język.

Nie korzystaj z analizy adresów IP na potrzeby dostosowywania treści. Analiza lokalizacji adresu IP jest trudna i dość zawodna. Oprócz tego Google może nie być w stanie prawidłowo zindeksować wariantów witryny. Większość indeksowań Google (choć nie wszystkie) ma swoje źródło na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie próbujemy rozróżniać lokalizacji, by wykrywać warianty witryny. Użyj jednej z przedstawionych tutaj metod bezpośrednich (parametru hreflang, alternatywnych adresów URL, konkretnych linków).

Używanie adresów URL przeznaczonych dla określonych lokalizacji

Rozważ zastosowanie struktury adresów URL ułatwiającej kierowanie geograficzne witryny lub jej części na różne regiony. Poniższa tabela zawiera dostępne opcje:

Struktura adresów URL Przykładowy URL Zalety Wady
Domena krajowa example.de
 • Jasne kierowanie geograficzne.
 • Lokalizacja serwera jest nieistotna.
 • Łatwa separacja witryn.
 • Koszt (i możliwa ograniczona dostępność).
 • Wymaga większej infrastruktury.
 • Rygorystyczne (niekiedy) wymagania dotyczące domen ccTLD.
Subdomeny z domenami gTLD de.example.com
 • Prosta konfiguracja.
 • Można stosować kierowanie geograficzne w Search Console.
 • Pozwala na różne lokalizacje serwerów.
 • Łatwa separacja witryn.
 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego (czy „de” to język czy kraj?).
Podkatalogi z domenami gTLD example.com/de/
 • Prosta konfiguracja.
 • Można stosować kierowanie geograficzne w Search Console.
 • Niski koszt utrzymania (ten sam host).
 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego.
 • Jedna lokalizacja serwera.
 • Trudniejsza separacja witryn.
Parametry adresu URL site.com?loc=de
 • Niezalecane.
 • Trudna segmentacja na podstawie adresów URL.
 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego.
 • Stosowanie kierowania geograficznego w Search Console nie jest możliwe.

Jak Google określa język docelowy?

Google określa najlepszych odbiorców docelowych strony na podstawie kilku sygnałów:

 • Lokalizacja docelowa określona za pomocą raportu Kierowanie międzynarodowe Search Console. Jeśli masz domenę funkcjonalną najwyższego poziomu (gTLD) i wykorzystujesz dostawcę usług hostingowych z innego kraju, zalecamy przekazanie nam przez Search Console informacji, z którym krajem mamy powiązać witrynę (jeśli chcesz dla niej ustawić kierowanie geograficzne).
 • Nazwy domen najwyższego poziomu określające kod kraju (ccTLD). Są one powiązane z konkretnym krajem (na przykład .de dla Niemiec, .cn dla Chin) i z tego względu są silnym sygnałem zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek, że dana witryna jest wyraźnie przeznaczona dla danego kraju. (Niektóre kraje nakładają ograniczenia na to, kto może używać ich nazwy ccTLD, dlatego pamiętaj, by wcześniej to sprawdzić). Poza tym niektóre domeny ccTLD wykorzystywane do celów promocyjnych (takie jak .tv, .me itd.) traktujemy jak domeny funkcjonalne (gTLD), ponieważ stwierdziliśmy, że użytkownicy i webmasterzy często postrzegają je raczej jako domeny funkcjonalne niż krajowe (nie mamy pełnej listy takich domen ccTLD, bo musielibyśmy ją co pewien czas aktualizować). Zobacz przygotowaną przez nas listę domen gTLD.
 • Wyrażenia hreflang w tagach, nagłówkach lub mapach witryn.
 • Lokalizacja serwera (na podstawie adresu IP serwera). Lokalizacja serwera znajduje się często blisko użytkowników i może wskazywać zamierzonych odbiorców witryny. Niektóre witryny korzystają jednak z rozproszonych sieci dostarczania danych (CDN) lub są umieszczane w krajach z lepszą infrastrukturą serwerów internetowych, dlatego nie jest to definitywnie przesądzający sygnał.
 • Inne sygnały. Innymi źródłami wskazówek co do zamierzonych odbiorców witryny mogą być lokalne adresy i numery telefonów na stronach, korzystanie z lokalnego języka i waluty, linki z innych lokalnych witryn lub korzystanie z Google Moja Firma (tam, gdzie ta usługa jest dostępna).

Czego Google nie robi:

 • Google indeksuje internet z różnych lokalizacji na świecie. Nie próbujemy zmieniać źródła robota indeksującego wykorzystywanego w jednej witrynie, by znaleźć wszystkie możliwe wersje strony. Dlatego o wszystkich wariantach lokalizacji lub języka dostępnych w ramach witryny musisz wyraźnie poinformować Google, korzystając z opisanych tu metod (np. parametry hreflang, domeny ccTLD lub konkretne linki).
 • Google ignoruje metatagi lokalizacji (takie jak geo.position czy distribution) i atrybuty HTML kierowania geograficznego.

Obsługa zduplikowanych stron w witrynach wielojęzycznych i multiregionalnych

Jeśli udostępniasz podobną lub powieloną treść pod różnymi adresami URL w tym samym języku w ramach witryny multiregionalnej (gdy na przykład zarówno adres example.de/, jak i example.com/de/ wyświetlają podobne treści w języku niemieckim), musisz wybrać jej preferowaną wersję i zastosować element rel=canonical oraz tagi hreflang, by wyszukującym wyświetlał się prawidłowy język lub regionalny URL.

Domeny funkcjonalne najwyższego poziomu

Domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (gTLD) to domeny, które nie są powiązane z konkretnymi lokalizacjami. Jeśli masz witrynę w domenie funkcjonalnej najwyższego poziomu (np. .com, .org czy dowolna domena wymieniona poniżej) i chcesz kierować ją do użytkowników w konkretnej lokalizacji geograficznej, ustaw wyraźnie kraj docelowy za pomocą jednej z metod opisanych powyżej.

Google traktuje te domeny jako gTLD podlegające kierowaniu geograficznemu w Search Console:

 • Domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (gTLD): jeśli domena najwyższego poziomu nie jest zarejestrowana jako domena krajowa najwyższego poziomu (ccTLD) przez instytucję ICANN, Google będzie traktować każdą domenę najwyższego poziomu, która jest odczytywana w strefie głównej serwera DNS instytucji IANA, jako domenę gTLD. Przykłady:
  • .com
  • .org
  • .edu
  • .gov
  • i wiele innych
 • Funkcjonalne domeny regionalne najwyższego poziomu: mimo że są one powiązane z regionem geograficznym, ogólnie traktujemy je jako domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (takie jak .com czy .org):
  • .eu
  • .asia
 • Funkcjonalne domeny krajowe najwyższego poziomu (ccTLD): Google traktuje niektóre domeny krajowe najwyższego poziomu (ccTLD) – na przykład .tv czy .me – jak domeny funkcjonalne (gTLD), bo stwierdziliśmy, że użytkownicy i webmasterzy często postrzegają je raczej jako domeny funkcjonalne niż krajowe. Oto lista tych domen ccTLD (może się ona zmienić).
  • .ad
  • .as
  • .bz
  • .cc
  • .cd
  • .co
  • .dj
  • .fm
  • .io
  • .la
  • .me
  • .ms
  • .nu
  • .sc
  • .sr
  • .su
  • .tv
  • .tk
  • .ws