Change page URLs with 301 redirects

Nếu cần thay đổi URL của một trang khi trang đó hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, bạn nên sử dụng lệnh chuyển hướng 301 phía máy chủ. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng và các công cụ tìm kiếm được dẫn hướng tới đúng trang. Mã trạng thái 301 nghĩa là một trang đã được di chuyển vĩnh viễn tới vị trí mới.

Lệnh chuyển hướng 301 đặc biệt hữu ích trong các trường hợp sau:

  • Bạn đã di chuyển trang web của mình tới tên miền mới và bạn muốn thực hiện quá trình chuyển đổi liền mạch nhất có thể.
  • Người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua các URL khác nhau. Nếu trang chủ của bạn có thể truy cập được bằng nhiều URL, chẳng hạn như: http://example.com/home, http://home.example.com hoặc http://www.example.com, thì bạn nên chọn một trong các URL đó làm đích đến ưu tiên (URL chuẩn) và sử dụng lệnh chuyển hướng 301 để gửi lưu lượng truy cập từ các URL khác đến URL bạn ưu tiên.
  • Bạn đang hợp nhất hai trang web và muốn đảm bảo rằng các liên kết tới các URL cũ được chuyển hướng tới đúng trang.

Để thực hiện lệnh chuyển hướng 301 cho trang web được lưu trữ trên máy chủ chạy Apache, bạn sẽ cần truy cập tệp .htaccess của máy chủ. (Nếu bạn không chắc chắn về quyền truy cập hoặc phần mềm máy chủ của mình, hãy kiểm tra thông qua nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Bài hướng dẫn về .htaccess của ApacheHướng dẫn viết lại URL của Apache. Nếu trang web của bạn lưu trên máy chủ đang chạy phần mềm khác, hãy kiểm tra thông qua nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để biết chi tiết.