บริการถ่ายภาพแบบซูมสูงสุด

 1. ภาพซูมสูงสุด
 2. คําขอ MaxZoom
 3. การตอบกลับของ ZoomZoom

ภาพรวม

Google Maps API มีแผนที่แผนที่ในระดับการซูมประเภทต่างๆ สําหรับภาพประเภทแผนที่ เช่น ภาพแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีให้ตั้งแต่ระดับการซูม 0 ถึง 18 ภาพจากดาวเทียมจะแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากภาพนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเอง แต่มีการถ่ายภาพโดยตรง

เนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียมอาจไม่มีให้ใช้งานในระดับการซูมสูงสําหรับสถานที่ที่อยู่ห่างไกล เช่น พื้นที่ที่มีประชากรกระจัดกระจาย หรือพื้นที่มหาสมุทรเปิดตลอดเวลา คุณจึงควรทราบระดับการซูมสูงสุดสําหรับภาพในสถานที่นั้นๆ ออบเจ็กต์ MaxZoomService มอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสําหรับการค้นพบระดับการซูมสูงสุดในสถานที่หนึ่งๆ ที่ Google Maps มีภาพดาวเทียม

คําขอซูมสูงสุด

การเข้าถึง MaxZoomService แบบไม่พร้อมกันเนื่องจาก Google Maps API ต้องเรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องส่งเมธอด callback เพื่อดําเนินการตามคําขอให้เสร็จสมบูรณ์ วิธีเรียกกลับนี้ควรประมวลผลผลลัพธ์

หากต้องการเริ่มคําขอไปยัง MaxZoomService ให้เรียกใช้ getMaxZoomAtLatLng() โดยส่ง LatLng ของตําแหน่งและฟังก์ชันเรียกกลับเพื่อดําเนินการเมื่อคําขอเสร็จสมบูรณ์

จํานวนการตอบกลับสูงสุด

เมื่อ getMaxZoomAtLatLng() เรียกใช้ฟังก์ชัน callback ระบบจะแสดงผลพารามิเตอร์ 2 รายการดังนี้

 • status มี MaxZoomStatus ของคําขอ
 • zoom มีระดับการซูม หากไม่มีค่านี้ให้บริการ ระบบจะไม่นําเสนอค่านี้

รหัส status อาจแสดงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • OK บ่งบอกว่าบริการพบระดับการซูมสูงสุดสําหรับภาพดาวเทียม
 • ERROR บ่งบอกว่าประมวลผลคําขอ MaxZoom ไม่ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่มหานครโตเกียว การคลิกที่ใดก็ได้บนแผนที่จะแสดงระดับการซูมสูงสุดในตําแหน่งนั้น (โดยทั่วไป ระดับการซูมรอบโตเกียวจะอยู่ระหว่างระดับการซูมที่ 18 ถึง 21)

TypeScript

let map: google.maps.Map;
let maxZoomService: google.maps.MaxZoomService;
let infoWindow: google.maps.InfoWindow;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 11,
  center: { lat: 35.6894, lng: 139.692 },
  mapTypeId: "hybrid",
 });

 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();

 maxZoomService = new google.maps.MaxZoomService();

 map.addListener("click", showMaxZoom);
}

function showMaxZoom(e: google.maps.MapMouseEvent) {
 maxZoomService.getMaxZoomAtLatLng(
  e.latLng as google.maps.LatLng,
  (result: google.maps.MaxZoomResult) => {
   if (result.status !== "OK") {
    infoWindow.setContent("Error in MaxZoomService");
   } else {
    infoWindow.setContent(
     "The maximum zoom at this location is: " + result.zoom
    );
   }

   infoWindow.setPosition(e.latLng);
   infoWindow.open(map);
  }
 );
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

let map;
let maxZoomService;
let infoWindow;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 11,
  center: { lat: 35.6894, lng: 139.692 },
  mapTypeId: "hybrid",
 });
 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
 maxZoomService = new google.maps.MaxZoomService();
 map.addListener("click", showMaxZoom);
}

function showMaxZoom(e) {
 maxZoomService.getMaxZoomAtLatLng(e.latLng, (result) => {
  if (result.status !== "OK") {
   infoWindow.setContent("Error in MaxZoomService");
  } else {
   infoWindow.setContent(
    "The maximum zoom at this location is: " + result.zoom
   );
  }

  infoWindow.setPosition(e.latLng);
  infoWindow.open(map);
 });
}

window.initMap = initMap;
ดูตัวอย่าง

ลองใช้ตัวอย่าง