Komunikaty o błędach

Na tej stronie opisujemy komunikaty o błędach, które może zwrócić interfejs Maps JavaScript API. Interfejs Maps JavaScript API zapisuje komunikaty o błędach i ostrzeżenia w konsoli JavaScript. Mogą również wystąpić pewne błędy, które skutkują wyświetlaniem ciemniejszej mapy zawierającej znaki wodne.

Klucz interfejsu API i błędy rozliczeniowe

Rozwiązywanie problemów

W pewnych okolicznościach przyciemniona mapa lub „negatywne” zdjęcie Street View może się wyświetlać ze znakiem wodnym z tekstem „tylko do celów programistycznych”. Takie zachowanie zwykle oznacza problemy z kluczem interfejsu API lub płatnościami. Aby korzystać z usług Google Maps Platform, musisz włączyć na koncie płatności, a wszystkie żądania muszą zawierać prawidłowy klucz interfejsu API. Informacje o znajdowaniu komunikatów o błędach znajdziesz w sekcji poświęconej sprawdzaniu błędów w przeglądarce.

Ta procedura pomoże Ci rozwiązać problem.

Kody błędów interfejsu Maps JavaScript API dla programistów i właścicieli witryn

W tabelach poniżej znajdziesz możliwe kody błędów zwracane przez interfejs Maps JavaScript API oraz ich przyczyny i sposoby rozwiązania problemu. Informacje o znajdowaniu komunikatów o błędach znajdziesz w sekcji poświęconej sprawdzaniu błędów w przeglądarce.

Błędy wczytywania mapy

Jeśli napotkasz błąd podczas wczytywania interfejsu Maps JavaScript API, zapoznaj się z tabelą poniżej, gdzie znajdziesz objaśnienia kodów błędów.

Kod błędu przekaz, Opis
NotLoadingAPIFromGoogleMapsError Interfejs Maps JavaScript API musi zostać pobrany bezpośrednio z serwerów Google.

Element skryptu, który wczytuje interfejs Maps JavaScript API, nie jest prawidłowo umieszczony na stronie. Aby interfejs API działał prawidłowo, musi zostać wczytany bezpośrednio z https://maps.googleapis.com.

Zobacz Wczytywanie interfejsu Maps JavaScript API.

TOSViolationMapError Wygląda na to, że ta witryna narusza Warunki korzystania z interfejsu API Map Google. Interfejs API Map Google został wyłączony dla tej witryny.

Twoja aplikacja została zablokowana z powodu niezgodności z Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform po otrzymaniu kilku e-maili z powiadomieniem. Aby odwołać się od blokady i poprosić o sprawdzenie implementacji, wypełnij ten formularz. Odpowiedź otrzymasz e-mailem w ciągu kilku dni roboczych.

Jeśli masz licencję na abonament Premium Google Maps Platform, użyj danych logowania w abonamencie Premium Google Maps Platform, aby rozwiązać ten problem. Zapoznaj się z przewodnikiem po uwierzytelnianiu w abonamencie Premium.

UnauthorizedURLForClientIdMapError Ten URL nie ma uprawnień do korzystania z podanego identyfikatora klienta Map Google.

Identyfikator klienta abonamentu Premium lub interfejsu API Map Google podany przy wczytywaniu skryptu jest nieprawidłowy, wygasł lub obecny adres, który wczytuje interfejs Maps JavaScript API, nie został dodany do listy autoryzowanych adresów URL.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Rejestrowanie autoryzowanych adresów URL.

Kody błędów interfejsu Maps JavaScript API

Jeśli w konsoli JavaScript Chrome, konsoli Firefox Web Console lub w innych odpowiednich narzędziach w przeglądarce pojawia się błąd, zapoznaj się z poniższą tabelą, gdzie znajdziesz wyjaśnienia dotyczące kodów błędów.

Interfejs Maps JavaScript API zwraca zarówno błędy, jak i ostrzeżenia. Błąd wskazuje poważny problem, który wystąpił podczas wczytywania interfejsu Maps JavaScript API. Strona nie może prawidłowo wczytać interfejsu API i nie będzie on działać na tej stronie. Ostrzeżenie to dodatkowa wiadomość dotycząca wczytywania interfejsu Maps JavaScript API. Ostrzeżenie zawiera opis możliwych przyczyn błędu lub sugeruje potencjalne problemy w kodzie, które ładują interfejs Maps JavaScript API. Jeśli będziesz otrzymywać tylko ostrzeżenia bez żadnych błędów, interfejs API będzie działać na tej stronie prawidłowo. Zalecamy jednak rozwiązanie tych potencjalnych problemów.

Kod błędu dewelopera Typ Opis
ApiNotActivatedMapError Błąd

Interfejs Maps JavaScript API nie został włączony w Twoim projekcie API. Może być konieczne włączenie Maps JavaScript API w sekcji Interfejsy API w konsoli Google Cloud.

Aby aktywować interfejs Maps JavaScript API w swoim projekcie, kliknij przycisk poniżej.
Więcej informacji

ApiTargetBlockedMapError Błąd

Ten klucz interfejsu API nie ma uprawnień do korzystania z tej usługi lub interfejsu API. Sprawdź ustawienia ograniczeń interfejsów API klucza interfejsu API w konsoli Google Cloud, aby mieć pewność, że wszystkie interfejsy API i usługi, których potrzebujesz do korzystania, są prawidłowo określone na liście włączonych interfejsów API.

Zobacz klucze interfejsu API w konsoli Cloud. Więcej informacji znajdziesz w artykule o sprawdzonych metodach zapewniania bezpieczeństwa interfejsów API.

DeletedApiProjectMapError Błąd

Twój projekt API mógł zostać usunięty z Cloud Console. Sprawdź projekt, dla którego wygenerowano klucz interfejsu API uwzględniony w programie ładującym JavaScript API. Możesz utworzyć nowy projekt interfejsu API i uzyskać nowy klucz w konsoli Cloud.

Aby utworzyć nowy projekt i uzyskać dla niego klucz interfejsu API, kliknij przycisk poniżej.
Więcej informacji

ClientBillingNotEnabledMapError Błąd

Nie masz włączonych płatności w projekcie. Musisz włączyć płatności w projekcie Google Cloud powiązanym z tym identyfikatorem klienta tutaj.

BillingNotEnabledMapError Błąd

W projekcie nie włączono płatności, co jest przyczyną tego błędu. Płatności w projekcie Google Cloud musisz włączyć tutaj.

Więcej informacji

ExpiredKeyMapError Błąd

Klucz interfejsu API zawarty w elemencie skryptu, który wczytuje interfejs API, wygasł lub nie został rozpoznany przez system. Ten błąd może wystąpić po utworzeniu nowego klucza interfejsu API, jeśli próbujesz użyć go, zanim zostanie on rozpoznany przez system. Zaczekaj kilka minut i spróbuj jeszcze raz. Może być też konieczne wygenerowanie nowego klucza interfejsu API w konsoli Cloud.

Aby uzyskać klucz interfejsu API, kliknij przycisk poniżej.
Rozpocznij

InvalidClientIdMapError Błąd

Identyfikator klienta zawarty w elemencie skryptu, który wczytuje interfejs API, jest nieprawidłowy lub wygasł. Sprawdź, czy prawidłowo używasz identyfikatora klienta. Identyfikator klienta powinien zaczynać się od „gme-”. Jeśli widzisz ten błąd, nawet jeśli prawidłowo używasz identyfikatora klienta, może to oznaczać, że identyfikator klienta wygasł. Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta w Google.

Jeśli nie masz abonamentu Premium ani licencji na interfejsy API Map Google, musisz użyć z kluczem interfejsu API parametru key, a nie parametru client .

Zapoznaj się z przewodnikiem po uwierzytelnianiu w abonamencie Premium.

InvalidKeyMapError Błąd

Nie znaleziono klucza interfejsu API uwzględnionego w elemencie skryptu, który wczytuje interfejs API. Upewnij się, że używasz prawidłowego klucza interfejsu API. Nowy klucz interfejsu API możesz wygenerować w konsoli Cloud.

Aby uzyskać klucz interfejsu API, kliknij przycisk poniżej.
Rozpocznij

MalformedCredentialsMapError Błąd

Twoja aplikacja używa nieobsługiwanego schematu URI. Sprawdź, czy aplikacja używa prawidłowego formatu identyfikatora URI, zgodnie z definicją w RFC 3986.

MissingKeyMapError Błąd

W elemencie skryptu, który wczytuje interfejs API, brakuje wymaganego parametru uwierzytelniania.

Jeśli korzystasz ze standardowego interfejsu Maps JavaScript API, musisz użyć parametru key z prawidłowym kluczem interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w artykule o pierwszych krokach z Google Maps Platform.

Jeśli korzystasz z abonamentu Premium, musisz używać parametru client z identyfikatorem klienta lub parametru key z prawidłowym kluczem interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dotyczącym kluczy interfejsu API i identyfikatorów klienta.

Jeśli NIE jesteś właścicielem witryny, nie możesz nic zrobić, aby naprawić ten błąd. Warto jednak powiadomić o tym właściciela witryny.

ProjectDeniedMapError Błąd

Twoja prośba nie została zrealizowana. Więcej informacji o błędzie możesz znaleźć w konsoli Cloud.

Zobacz Cloud Console.

RefererDeniedMapError Błąd

Twoja aplikacja została zablokowana z powodu niezgodności z Warunkami korzystania z usługi Google Maps Platform po otrzymaniu kilku e-maili z powiadomieniem. Aby odwołać się od blokady i poprosić o sprawdzenie implementacji, wypełnij ten formularz. Odpowiedź otrzymasz e-mailem w ciągu kilku dni roboczych.

RefererNotAllowedMapError Błąd

Obecny adres URL wczytujący interfejs Maps JavaScript API nie został dodany do listy dozwolonych stron odsyłających. Sprawdź ustawienia strony odsyłającej klucza interfejsu API w konsoli Cloud.

Zobacz opis interfejsu Maps JavaScript API i dowiedz się, jak uzyskać klucz interfejsu API.

OverQuotaMapError Błąd

Liczba żądań przekroczyła limity wykorzystania interfejsu Maps JavaScript API. Żądania Twojej aplikacji będą działać ponownie po następnym zresetowaniu limitu dziennego.

Jeśli NIE jesteś właścicielem witryny, nie możesz podjąć żadnych działań, aby naprawić ten błąd. Warto jednak powiadomić o tym właściciela witryny.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po limitach wykorzystania. Na tej stronie znajdziesz też informacje o tym, jak uzyskać wyższe limity wykorzystania.

ApiProjectMapError Błąd

Nie udało się znaleźć podanego klucza interfejsu API lub projektu API, z którym jest on powiązany. Ten błąd może być tymczasowy. Jeśli ten komunikat o błędzie będzie się powtarzał, być może trzeba będzie uzyskać nowy klucz interfejsu API lub utworzyć nowy projekt API.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o pierwszych krokach z Google Maps Platform.

ClientIdLooksLikeCryptoKey Ostrzeżenie

Być może w parametrze client podano klucz kryptograficzny. Jeśli masz abonament Premium lub licencję na interfejsy API Map Google, podaj swój identyfikator klienta jako parametr client. W przypadku interfejsu Maps JavaScript API nie musisz używać klucza kryptograficznego.

Zapoznaj się z przewodnikiem po identyfikatorach klientów dla klientów korzystających z abonamentu Premium i interfejsów API Map Google.

ClientIdLooksLikeKey Ostrzeżenie

Być może w parametrze client podano klucz interfejsu API. Jeśli masz abonament Premium lub licencję na interfejsy API Map Google, podaj identyfikator klienta jako parametr client. Jeśli masz abonament Premium Google Maps Platform, możesz używać parametru client lub key. Jeśli nie masz żadnych licencji, zamiast parametru client musisz użyć parametru key.

Zapoznaj się z przewodnikiem po uwierzytelnianiu w abonamencie Premium.

InvalidChannel Ostrzeżenie

Być może podano nieprawidłowy parametr channel. Kanał musi być ciągiem alfanumerycznym ASCII, który może zawierać kropkę (.), podkreślenie (_) i łącznik (-). Upewnij się, że podajesz prawidłowy parametr channel.

Zobacz Raportowanie | abonament Premium Google Maps Platform.

InvalidClientId Ostrzeżenie

Wygląda na to, że parametr client zawiera nieprawidłowy identyfikator klienta. Identyfikator klienta powinien zaczynać się od „gme-”.

Zapoznaj się z przewodnikiem po uwierzytelnianiu w abonamencie Premium.

InvalidKey Ostrzeżenie

Klucz interfejsu API zawarty w elemencie skryptu, który wczytuje interfejs API, wygląda na nieprawidłowy. Upewnij się, że używasz prawidłowego klucza interfejsu API. Nowy klucz interfejsu API możesz wygenerować w konsoli Cloud.

Aby uzyskać klucz interfejsu API, kliknij przycisk poniżej.
Rozpocznij

InvalidVersion Ostrzeżenie

Możliwe, że element skryptu zawiera nieprawidłowy numer wersji. Upewnij się, że używasz prawidłowego numeru wersji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Obsługa wersji | Google Maps JavaScript API.

KeyLooksLikeClientId Ostrzeżenie Być może jako parametr key podano identyfikator klienta. Jeśli masz abonament Premium lub licencję na interfejsy API Map Google, podaj swój identyfikator klienta jako parametr client zamiast key. Jeśli masz abonament Premium Google Maps Platform, możesz używać parametru client lub key. Jeśli nie masz żadnych licencji, zamiast parametru client musisz użyć parametru key.

Zapoznaj się z przewodnikiem po uwierzytelnianiu w abonamencie Premium.

KeyLooksLikeCryptoKey Ostrzeżenie

Być może jako parametr key podano klucz kryptograficzny lub tajny klucz podpisywania. Jeśli masz abonament Premium lub licencję na interfejsy API Map Google, podaj swój identyfikator klienta jako parametr client i usuń parametr key z elementu skryptu. Interfejs Maps JavaScript API nie wymaga klucza kryptograficznego. Jeśli masz abonament Premium Google Maps Platform, możesz używać parametru client lub key. Jeśli nie masz żadnych licencji, możesz uzyskać klucz interfejsu API w Cloud Console.

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym określania identyfikatora klienta podczas wczytywania interfejsu API.

KeyLooksLikeProjectNumber Ostrzeżenie

Być może w parametrze key podano numer projektu. Upewnij się, że używasz prawidłowego klucza interfejsu API. Nowy klucz interfejsu API możesz wygenerować w konsoli Cloud.

Dowiedz się, jak uzyskać klucz interfejsu API.

NoApiKeys Ostrzeżenie

Element skryptu, który wczytuje interfejs API, nie ma klucza interfejsu API. Jako parametr key dodaj prawidłowy klucz interfejsu API. Nowy klucz interfejsu API możesz wygenerować w konsoli Cloud.

Aby uzyskać klucz interfejsu API, kliknij przycisk poniżej.
Rozpocznij

Jeśli wczytujesz Maps JavaScript API z wycofanej ścieżki w wersji 2, zobaczysz ostrzeżenie NoApiKeys, nawet jeśli określisz parametr key. Zapoznaj się z przewodnikiem po uaktualnianiu z wersji 2 do 3 i przenieś aplikację do Maps JavaScript API w wersji 3.

RetiredVersion Ostrzeżenie

Element skryptu może zawierać wycofaną wersję. Zaktualizuj aplikację, aby używała jednej z dostępnych wersji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Obsługa wersji | Google Maps JavaScript API.

SensorNotRequired Ostrzeżenie

Parametr sensor nie jest już wymagany w przypadku interfejsu Maps JavaScript API. W przeciwnym razie interfejs Maps JavaScript API nie będzie działać prawidłowo, ale zalecamy usunięcie parametru sensor z elementu skryptu.

SignatureNotRequired Ostrzeżenie

Parametr signature nie jest wymagany w przypadku interfejsu Maps JavaScript API. Nie uniemożliwi to poprawnego działania interfejsu Maps JavaScript API, ale może zagrażać bezpieczeństwu. Usuń go z elementu skryptu.

SignedInNotSupported Ostrzeżenie

Parametr signed_in został wycofany i nie jest obsługiwany w używanej przez Ciebie wersji interfejsu Maps JavaScript API. Nie uniemożliwia to działania interfejsu Maps JavaScript API, ale może się zmienić działanie aplikacji, jeśli będziesz korzystać z funkcji po zalogowaniu.

UrlAuthenticationCommonError Błąd

Wystąpił błąd, który nie pasuje do innych kategorii na tej stronie. Może to być spowodowane tymczasowym problemem. Spróbuj jeszcze raz z krótkim opóźnieniem. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z przewodnikiem dla programistów, aby sprawdzić, czy żądanie ma prawidłowy format.

Sprawdzanie błędów w przeglądarce

Interfejs Maps JavaScript API zapisuje komunikaty o błędach w interfejsie window.console. W tej sekcji dowiesz się, jak sprawdzić dane wyjściowe window.console w Google Chrome. Jeśli używasz innych przeglądarek, zapoznaj się z dokumentacją ich programistów. W celach informacyjnych znajdziesz listę narzędzi, które pozwolą Ci sprawdzić dane wyjściowe wartości window.console w niektórych innych przeglądarkach.

W Chrome możesz za pomocą konsoli JavaScript sprawdzić dane wyjściowe window.console w ten sposób.

 1. Aby otworzyć Narzędzia dla deweloperów, kliknij ikonę menu > Więcej narzędzi > Narzędzia dla deweloperów.
 2. Aby otworzyć konsolę JavaScript, naciśnij klawisz ESC. Klawisz ESC przełączy konsolę JavaScript. Jeśli zamkniesz konsolę, naciśnij ponownie klawisz ESC.

Jeśli podczas wczytywania interfejsu Maps JavaScript API wystąpiły błędy lub ostrzeżenia, są one wyświetlane w konsoli jako co najmniej jeden wiersz. Komunikat o błędzie lub ostrzeżenie ma taki format:

Google Maps API error: [ERROR CODE] [Link to API document]
lub
Google Maps API warning: [ERROR CODE] [Link to API document]

Aby znaleźć kod błędu w komunikacie o błędzie, zajrzyj do tabeli z kodami błędów powyżej. Szczegółowe informacje o komunikacie o błędzie znajdziesz też w dokumencie API, do którego link znajdziesz w wiadomości.

Uwaga: możesz wykrywać błędy uwierzytelniania automatycznie.

Obsługa nieobsługiwanych przeglądarek

Upewnij się, że wersja przeglądarki, której używasz, jest obecnie obsługiwana przez interfejs Maps JavaScript API.

Jeśli tworzysz natywną aplikację dla systemu Windows, która uruchamia się w WebView, upewnij się, że używasz WebView2 w oparciu o Edge. Poprzednie wersje komponentu WebView opartego na Internet Explorerze nie są już obsługiwane.

Jeśli kod nadal nie działa

Aby pomóc Ci w utworzeniu kodu w Mapach, Brendan Kenny i Mano Marks pokazują w tym filmie kilka typowych błędów i sposoby ich naprawy.

 • Sprawdź, czy nie ma literówek. Pamiętaj, że w języku JavaScript rozróżniana jest wielkość liter.
 • Sprawdź podstawy – niektóre z najczęstszych problemów występują przy początkowym tworzeniu mapy. Na przykład:
  • Potwierdź, że w opcjach mapy zostały określone właściwości zoom i center.
  • Pamiętaj, aby zadeklarować element div, w którym mapa wyświetli się na ekranie.
  • Sprawdź, czy element div mapy ma wysokość. Domyślnie elementy div mają wysokość 0 i dlatego są niewidoczne.
  Informacje o implementacji znajdziesz w przykładach.
 • Użyj debugera JavaScriptu, aby zidentyfikować problemy (takie jak ten dostępny w Narzędziach deweloperskich w Chrome). Zacznij od wyszukania błędów w konsoli JavaScript.
 • Opublikuj pytania w Stack Overflow. Wytyczne na temat publikowania ciekawych pytań znajdziesz na stronie Pomoc.