Obsługa przeglądarek

Maps JavaScript API i Maps embed API obsługują te przeglądarki internetowe:

Na komputerze
  • Obecna wersja Microsoft Edge (Windows), bez trybu IE.
  • Dwie ostatnie stabilne wersje Firefoksa (Windows, macOS, Linux).
  • Dwie główne stabilne wersje Chrome (Windows, macOS, Linux).
  • Dwie najnowsze stabilne wersje Safari (macOS).
Android
  • Bieżąca wersja Chrome na Androida 4.1 lub nowszego.
  • Chrome WebView w Androidzie 4.4 i nowszym
iOS
  • Safari na komórki w bieżącej i poprzedniej głównej wersji iOS.
  • UIWebView i WKWebView w bieżącej i poprzedniej głównej wersji iOS.
  • Obecna wersja Chrome na iOS.