הפניה לכיתה ב-GMSStampStyle

הפניה לכיתת GMSStampStyle

סקירה כללית

מחלקת הבסיס המופשטת לסגנונות פוליגונים שמציירים תמונה חוזרת מעל GMSStyleSpan.

עברה בירושה על ידי GMSSpriteStyle ו-GMSTextureStyle.

נכסים

UIImage * חותמת תמונה
 התמונה או המרקם שחוזר על קו הסיום.

מסמכי תיעוד של הנכס

- (UIImage*) stampImage [read, assign]

התמונה או המרקם שחוזר על קו הסיום.

שימו לב שהתמונה הזו תכווץ לריבוע, כך שכדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש בתמונה ריבועית. החותמות שעברו עיבוד יהיו הרוחב של הקו שבו מוגדר GMSStrokeStyle. התמונה תופנה לחלק העליון של התמונה לכיוון נקודת ההתחלה, ובחלק התחתון של התמונה לכיוון נקודת הסיום. לדוגמה, אם בשורת הבסיס יש שתי נקודות ונקודת ההתחלה נמצאת ישירות מעל נקודת הקצה, החותמת תופיע בכיוון אנכי.