Thiết lập SDK Bản đồ dành cho Tiện ích Android

Chọn nền tảng: Android iOS

Trang này mô tả cách thiết lập SDK Maps cho thư viện tiện ích Android và chạy ứng dụng minh hoạ có trong thư viện.

Điều kiện tiên quyết và lưu ý

Thư viện tiện ích SDK bản đồ dành cho Android hỗ trợ API cấp Android 15 trở lên. Khi thiết lập mục tiêu bản dựng dự án, hãy đảm bảo bạn sử dụng cấp độ API Android mới nhất.

Tài liệu tham khảo có trên GitHub.

Bước 1. Cài đặt SDK Bản đồ dành cho thư viện tiện ích Android

Hãy thêm phần phụ thuộc sau đây vào tệp build.gradle của ứng dụng:

dependencies {


  // Utility Library for Maps SDK for Android
  // You do not need to add a separate dependency for the Maps SDK for Android
  // since this library builds in the compatible version of the Maps SDK.
  implementation 'com.google.maps.android:android-maps-utils:3.8.0'
}

Sử dụng một trong các tiện ích từ thư viện, chẳng hạn như phân cụm điểm đánh dấu, bản đồ nhiệt hoặc các tiện ích khác.

Bước 2. (Không bắt buộc) Cài đặt SDK Maps dành cho thư viện KTX tiện ích Android

Thư viện tiện ích SDK Maps dành cho Android đi kèm với một thư viện phần mở rộng Kotlin (KTX) tương ứng. Thư viện này cung cấp các tính năng của ngôn ngữ Kotlin – chẳng hạn như các hàm mở rộng, đối số được đặt tên và mặc định – để cho phép bạn viết Kotlin ngắn gọn và đúng quy tắc. Nếu không phát triển bằng Kotlin, bạn có thể bỏ qua bước này.

Để dùng thư viện này, hãy thêm phần phụ thuộc sau (ngoài phần phụ thuộc android-maps-utils) vào tệp build.gradle của ứng dụng:

dependencies {

  // KTX for the Maps SDK for Android Utility Library
  implementation 'com.google.maps.android:maps-utils-ktx:5.1.1'
}

Hãy xem trang Maps KTX GitHub để biết thêm thông tin về thư viện này.

Bước 3. Xem mã nguồn của thư viện tiện ích Android của SDK Bản đồ dành cho Android

Vì thư viện tiện ích là nguồn mở, nên bạn có thể tải thư viện android-maps-utils xuống máy của mình để tuỳ chỉnh thư viện, xem ứng dụng minh hoạ hoặc nếu bạn chỉ muốn tìm hiểu cách hoạt động của thư viện đó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sao chép kho lưu trữ (nên dùng để nhận bản cập nhật tự động) hoặc tải một tệp zip xuống. Nếu muốn tuỳ chỉnh thư viện, bạn nên nhánh kho lưu trữ này.

Kho lưu trữ bao gồm:

 • Một ứng dụng minh hoạ, trong thư mục demo.
 • Thư viện tiện ích, trong thư mục library.
 • Nhiều tệp có chứa thông tin giấy phép, người đóng góp và thông tin readme.
 • Cấu hình bản dựng Gradle, để dùng với Android Studio.

Chạy ứng dụng minh hoạ tiện ích

Kho lưu trữ GitHub cho thư viện tiện ích sẽ cung cấp một ứng dụng minh hoạ bao gồm các phương thức triển khai mẫu của từng tiện ích. Làm theo các bước sau để chạy ứng dụng minh hoạ trên thiết bị Android của bạn.

 1. Tải kho lưu trữ xuống bằng một trong các phương án nêu trên.
 2. Trong Android Studio, hãy chọn File -> New -> Import Project (Tệp -> Mới -> Nhập dự án).
 3. Duyệt đến và chọn (nhấp đúp) thư mục android-maps-utils được tạo khi bạn sao chép thư viện tiện ích. Android Studio hiện sẽ tạo dự án.
 4. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android thay vì trình mô phỏng, hãy nhớ bật chế độ nhà phát triển. Sau đó, gắn thiết bị Android vào máy tính.
 5. Thêm một dòng đơn vào local.properties như sau:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY

  Trong đó YOUR_API_KEY là khoá API bạn nhận được như mô tả trong phần Sử dụng khoá API.

 6. Tạo và chạy ứng dụng bản minh hoạ.

Ứng dụng sẽ mở trên thiết bị Android, hiển thị danh sách các tiện ích bao gồm phân cụm, poyutil, bản đồ nhiệt và nhiều tiện ích khác. Bạn cũng có thể tìm thấy ứng dụng này trong danh sách ứng dụng của mình, dưới tên Bản minh hoạ tiện ích của Maps.