שכבות-על לקרקע

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

שכבות-על של קרקע הן שכבות-על של תמונה הקשורות לקואורדינטות של קווי רוחב/אורך, כך שהן זזות כשגוררים או משנים את מרחק התצוגה של המפה.

דוגמאות קוד

המאגר של ApiDemos ב-GitHub כולל דוגמה שמדגימה שכבות-על של קרקע:

מבוא

שכבת-על של קרקע היא תמונה הקבועה במפה. בשונה מסמנים, שכבות-על של הקרקע ממוקמות על פני השטח של כדור הארץ ולא על המסך, ולכן סיבוב, הטיה או שינוי מרחק התצוגה של המפה ישנו את כיוון התמונה. שכבות-על של קרקע שימושיות כשרוצים לתקן תמונה יחידה באזור אחד במפה. אם רוצים להוסיף תמונות מקיפות שמכסה חלק גדול מהמפה, כדאי להשתמש בשכבת-על של אריחים.

הוספת שכבת-על

כדי להוסיף GroundOverlay, יוצרים אובייקט GroundOverlayOptions שמגדיר גם תמונה וגם מיקום. אפשר לציין הגדרות נוספות שישפיעו על מיקום התמונה במפה. אחרי שמגדירים את האפשרויות הנדרשות, מעבירים את האובייקט ל-method GoogleMap.addGroundOverlay() כדי להוסיף את התמונה למפה. השיטה addGroundOverlay() מחזירה אובייקט GroundOverlay. עליכם לשמור הפניה לאובייקט הזה אם תרצו לשנות אותו מאוחר יותר.

שלב אחר שלב:

 1. יצירת אובייקט GroundOverlayOptions חדש
 2. צריך לציין את התמונה בתור BitmapDescriptor.
 3. אפשר להגדיר את המיקום של התמונה באחת מהשיטות הזמינות:
  • position(LatLng location, float width, float height)
  • position(LatLng location, float width)
  • positionFromBounds(LatLngBounds bounds)
 4. מגדירים כל מאפיין אופציונלי, כמו transparency, לפי הצורך.
 5. התקשרות אל GoogleMap.addGroundOverlay() כדי להוסיף את התמונה למפה.

הדוגמה הבאה ממחישה איך להוסיף שכבת-על של קרקע לאובייקט GoogleMap קיים.

Kotlinval newarkLatLng = LatLng(40.714086, -74.228697)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f)
map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


LatLng newarkLatLng = new LatLng(40.714086, -74.228697);

GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .position(newarkLatLng, 8600f, 6500f);
map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

אם אתם רוצים לשנות או להסיר שכבת-על של קרקע אחרי שהוספתם אותה למפה, הקפידו ללחוץ לחיצה ארוכה על האובייקט GroundOverlay. אפשר לשנות את שכבת-העל מאוחר יותר על ידי ביצוע שינויים באובייקט.

Kotlin// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
val imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap)

   

Java


// Add an overlay to the map, retaining a handle to the GroundOverlay object.
GroundOverlay imageOverlay = map.addGroundOverlay(newarkMap);

   

הסרת שכבת-על

אפשר להסיר שכבת-על של קרקע באמצעות השיטה GroundOverlay.remove().

KotlinimageOverlay?.remove()

   

Java


imageOverlay.remove();

   

שינוי של שכבת-על

אפשר לשנות את התמונה של שכבת-העל של הקרקע אחרי שמוסיפים אותה למפה באמצעות השיטה GroundOverlay.setImage(BitmapDescriptor).

Kotlin// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension

// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay?.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))

   

Java


// Update the GroundOverlay with a new image of the same dimension
imageOverlay.setImage(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922));

   

השיטה setImage() תחליף את התמונה הקיימת בתמונה אחרת באותם מימדים.

מיקום שכבת-על של קרקע

יש שתי דרכים לציין את המיקום של שכבת-העל של הקרקע:

 • שימוש ב-LatLng למרכז את שכבת-העל, ומידות במטרים כדי לציין את גודל התמונה.
 • באמצעות LatLngBounds כדי לציין את הפינות הצפון-מזרחיות והדרום-מערביות של התמונה.

עליכם לציין את המיקום של שכבת-העל של הקרקע לפני שתוסיפו אותה למפה.

שימוש במיקום כדי למקם תמונה

כשמוסיפים את התמונה, צריך לציין LatLng שאליו יקבע העוגן ואת רוחב שכבת-העל (במטרים). ברירת המחדל של anchor היא מרכז התמונה. אפשר לציין את גובה שכבת-העל (במטרים). אם לא מציינים את הגובה של שכבת-העל, היא תחושב באופן אוטומטי כדי לשמר את הפרופורציות של התמונה.

הקוד הבא ממקמים תמונה במיקום 40.714086, -74.228697, ברוחב של 8.6 ק"מ ובגובה של 6.5 ק"מ. התמונה מעוגנת לפינה השמאלית התחתונה.

Kotlinval newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0f, 1f)
  .position(LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f)

   

Java


GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .anchor(0, 1)
  .position(new LatLng(40.714086, -74.228697), 8600f, 6500f);

   

שימוש ב-LatLngBounds כדי למקם תמונה

צריך לספק LatLngBounds שמכיל את התמונה. הסימן LatLngBounds מגדיר את הפינות הצפון-מזרחיות והדרום-מערביות של התמונה. כשהתמונה משורטטת במפה, היא תסובב בהתאם לגבולות. אם הגבולות לא תואמים ליחס הגובה-רוחב המקורי, התמונה תהיה מוטה.

הקוד שבהמשך מציב תמונה במפה, שהפינה הדרום-מערבית שלה קשורה אל 40.712216,-74.22655 והפינה הצפון-מזרחית שלה קשורה ל-40.773941, -74.12544.

Kotlinval newarkBounds = LatLngBounds(
  LatLng(40.712216, -74.22655), // South west corner
  LatLng(40.773941, -74.12544)  // North east corner
)
val newarkMap = GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds)

   

Java


LatLngBounds newarkBounds = new LatLngBounds(
  new LatLng(40.712216, -74.22655),    // South west corner
  new LatLng(40.773941, -74.12544));   // North east corner
GroundOverlayOptions newarkMap = new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.newark_nj_1922))
  .positionFromBounds(newarkBounds);

   

שיוך נתונים לשכבת-על של קרקע

אפשר לקרוא ל-GroundOverlay.setTag() כדי לאחסן אובייקט נתונים שרירותי עם שכבת-על של קרקע, ולאחזר את אובייקט הנתונים באמצעות GroundOverlay.getTag().

דוגמת הקוד הבאה מאחסנת תיאור של מחרוזת עם שכבת-על של קרקע:

Kotlinval sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(
  GroundOverlayOptions()
    .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
    .position(LatLng(-33.873, 151.206), 100f)
    .clickable(true)
)
sydneyGroundOverlay?.tag = "Sydney"

   

Java


GroundOverlay sydneyGroundOverlay = map.addGroundOverlay(new GroundOverlayOptions()
  .image(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.harbour_bridge))
  .position(new LatLng(-33.873, 151.206), 100)
  .clickable(true));

sydneyGroundOverlay.setTag("Sydney");

   

הנה כמה דוגמאות לתרחישים שבהם כדאי לאחסן ולאחזר נתונים באמצעות שכבות-על של קרקע:

 • יכול להיות שהאפליקציה שלכם תטפל בשכבות-על שונות של קרקע, ואתם רוצים להתייחס אליהן באופן שונה כשהמשתמש לוחץ עליהן.
 • יכול להיות שאתם מתממשקים עם מערכת שיש לה מזהי רשומות ייחודיים, שבה שכבות-העל מייצגות רשומות ספציפיות במערכת הזו.
 • נתוני שכבת-העל עשויים להצביע על עדיפות לקביעת אינדקס ה-z של שכבת-העל.

טיפול באירועים של שכבת-על של קרקע

כברירת מחדל, לא ניתן ללחוץ על שכבות-על של קרקע. אפשר להפעיל ולהשבית את הקליקביליות באמצעות קריאה ל-GroundOverlay.setClickable(boolean).

משתמשים ב-OnGroundOverlayClickListener כדי להאזין לאירועים מסוג קליק על שכבת-על של קרקע ניתנת ללחיצה. כדי להגדיר את ה-listener הזה במפה, צריך להתקשר אל GoogleMap.setOnGroundOverlayClickListener(OnGroundOverlayClickListener). כשמשתמש ילחץ על שכבת-על של קרקע, תקבלו קריאה חוזרת בסך onGroundOverlayClick(GroundOverlay).