Google Cloud Console'da Kurulum

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
Platform seçin: Android iOS JavaScript

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu API'lerini kullanmadan önce Google Cloud projenizi nasıl kurabileceğiniz açıklanmaktadır. Bu adımların bazılarını Google Haritalar Platformu'nu kullanmaya başlama sayfasında tamamlamış olsanız da bu konu, projelerinizi yönetmek için ek ve yararlı talimatlar sağlar.

Proje oluşturma

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için hizmetleri, kimlik bilgilerini, faturalandırmayı, API'leri ve SDK'ları yönetecek bir projeniz olmalıdır.

Her proje için faturalandırma kurulumu zorunludur ancak yalnızca bir proje ücretsiz hizmet kotasını aşarsa sizden ücret alınır.

Faturalandırmanın etkin olduğu bir Cloud projesi oluşturmak için:

Konsol

 1. Cloud Console'da yeni bir Google Cloud projesi oluşturun:

  Yeni proje oluştur
 2. Yeni Proje sayfasında, gerekli bilgileri girin:

  • Proje adı: Varsayılanı kabul edin veya özelleştirilmiş bir ad girin.

   Proje adını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Projeleri tanımlama bölümüne bakın.

  • Proje Kimliği: Varsayılan değeri kabul edin veya Google API'lerinin projeniz için benzersiz tanımlayıcı olarak kullandığı özelleştirilmiş bir kimlik girmek üzere DÜZENLE'yi tıklayın.

   Projeyi oluşturduktan sonra proje kimliğini değiştiremezsiniz. Bu nedenle, projenin ömrü boyunca rahatça kullanabileceğiniz bir kimlik seçin. Proje kimliğinize hassas bilgiler eklemeyin.

  • Faturalandırma hesabı: Proje için bir faturalandırma hesabı seçin. Faturalandırma hesabı oluşturmadıysanız veya yalnızca bir faturalandırma hesabınız varsa bu seçeneği görmezsiniz.

   Bir projeyi faturalandırma hesabıyla ilişkilendirmek için Faturalandırma Hesabı Yöneticisi veya Proje Faturalandırma Yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için faturalandırma erişim denetimi dokümanlarına bakın.

  • Konum: Projenizi bağlamak istediğiniz bir kuruluşunuz varsa Göz at'ı tıklayın ve seçin. Aksi takdirde "Kuruluş yok"u seçin.

   Daha fazla bilgi edinmek için Klasör Oluşturma ve Yönetme ve Kuruluşlar, projeler ve faturalandırma hesapları arasındaki ilişkiler başlıklı makaleleri inceleyin.

 3. Oluştur'u seçin.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Faturalandırmayı etkinleştir

Uygulamalarınızı dağıtmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekir. Ücretsiz kotanızın dahilinde kalırsanız hesabınızdan ödeme alınmaz. Uygulamanız aylık kotayı aşan kaynaklara ihtiyaç duyarsa ek kullanım için ücretlendirilirsiniz.

Bir Cloud projesini oluşturduğunuzda faturalandırma hesabınız varsa bu projede faturalandırma otomatik olarak etkinleştirilir.

Bir Cloud projesinde faturalandırmayı etkinleştirmek için:

 1. Cloud Console'da Faturalandırma sayfasına gidin:
  Faturalandırma sayfasına git
 2. Bir Cloud projesi seçin veya oluşturun.
 3. Faturalandırma hesabının mevcut olup olmadığına veya seçilen Cloud projesinin bir hesapla ilişkili olup olmadığına bağlı olarak Faturalandırma sayfasında aşağıdakilerden biri gösterilir:
  • Seçili Cloud projesi için faturalandırma zaten etkinleştirilmişse faturalandırma hesabıyla ilgili ayrıntılar listelenir.
  • Faturalandırma hesabı yoksa bir faturalandırma hesabı oluşturmanız ve bu hesabı, seçilen Cloud projesiyle ilişkilendirmeniz istenir.
  • Mevcut bir faturalandırma hesabı varsa seçili Cloud projesi bir faturalandırma hesabıyla ilişkilendirilmemişse faturalandırmayı etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca, İptal'i seçebilir, ardından yeni bir faturalandırma hesabı oluşturmak ve ilişkilendirmek için Hesap oluştur'u seçebilirsiniz.

Faturalandırmayı etkinleştirdikten sonra, ücretlendirilebileceğiniz tutarla ilgili herhangi bir sınır yoktur. Maliyetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bütçe oluşturabilir ve uyarılar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Faturalandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

API'leri etkinleştir

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için projenizle kullanmayı planladığınız API'leri veya SDK'ları etkinleştirmeniz gerekir.

Konsol

Android için Haritalar SDK'sını etkinleştirme

Google Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "maps-android-backend.googleapis.com"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Etkin API'leri görüntüle

Konsol

Etkinleştirdiğiniz API'leri veya SDK'ları görüntülemek için Cloud Console'da Google Haritalar Platformu sayfasına gidin:

Google Haritalar Platformu sayfasına git
 • Ek API'ler: Bu API veya SDK'lar etkin değildir.
 • Her harita API'si ve hizmeti için kart görürseniz hiçbir API veya SDK etkinleştirilmemiştir.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Projeyi kapatma

Faturalandırmayı devre dışı bırakabilir ve projeyi kapatarak Cloud projenizde kullanılan tüm Cloud kaynaklarını serbest bırakabilirsiniz:

Konsol

 1. Projeler sayfasına gidin:

  Projeler sayfasına gidin
 2. Kapatmak istediğiniz Cloud projesini seçin, ardından Sil'i tıklayın.

Cloud projelerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi için Cloud Resource Manager: Proje oluşturma, kapatma ve geri yükleme bölümünü inceleyin.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Sırada ne var?

Google Cloud projenizi ayarladıktan sonra, Android için Haritalar SDK'sını kullanmak üzere API Anahtarınızı oluşturup güvenli hale getirmeniz gerekiyor:

API Anahtarlarını Kullanma