Đăng ký gặp sự cố

Trang này hướng dẫn cách đăng ký theo dõi và huỷ đăng ký nhận một vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi của Google.

Bạn có thể đăng ký nhận một vấn đề bằng cách:

 • Thêm địa chỉ email của bạn, địa chỉ email của người dùng khác hoặc một danh sách gửi thư vào trường CC của vấn đề
 • Chọn mục CC Me khi bạn nhận xét về một vấn đề
 • Gắn dấu sao vấn đề

Đăng ký qua trường CC

Địa chỉ email trong trường CC sẽ nhận được thông báo khi có thay đổi về vấn đề cho đến khi bạn huỷ đăng ký. Bạn phải có quyền Chỉnh sửa vấn đề đối với thành phần chứa vấn đề để thêm địa chỉ email vào trường CC.

Cách đăng ký nhận thông tin về một vấn đề thông qua trường CC:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Nhấp vào CC cho tôi trong bảng điều khiển Vấn đề bên phải để thêm địa chỉ email của riêng bạn hoặc nhấp vào Thêm rồi nhập một địa chỉ email khác.

Đăng ký trong khi bình luận

Theo mặc định, tính năng nhận xét về một vấn đề sẽ không khiến bạn nhận được thông báo. Nếu bạn muốn đăng ký theo dõi một vấn đề khi nhận xét về vấn đề đó, hãy đánh dấu vào lựa chọn CC Me bên dưới hộp nhận xét.

Để đăng ký nhận một vấn đề khi bạn nhận xét về vấn đề đó:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Thêm nhận xét của bạn vào hộp "Thêm nhận xét".

 4. Bên dưới hộp nhận xét, hãy chọn mục CC cho tôi.

  Thao tác này sẽ thêm địa chỉ email của bạn vào trường CC. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có thay đổi về vấn đề cho đến khi bạn huỷ đăng ký.

Theo dõi bằng cách gắn dấu sao một vấn đề

Một cách khác để đăng ký nhận thông báo về vấn đề là gắn dấu sao cho vấn đề đó. Khi gắn dấu sao một vấn đề, bạn sẽ nhận được thông báo qua email nhưng địa chỉ email của bạn không xuất hiện trong trường CC và người dùng khác cũng không nhìn thấy địa chỉ này.

Việc gắn dấu sao một vấn đề cũng sẽ tán thành vấn đề đó. Đây có thể là một tín hiệu quan trọng cho biết mức độ ưu tiên.

Cách gắn dấu sao một vấn đề:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Chuyển đến vấn đề hoặc tìm kiếm vấn đề đó.

 3. Nhấp vào biểu tượng dấu sao bên cạnh tiêu đề của vấn đề.

 4. Nhấp vào Được tôi gắn dấu sao trong thanh điều hướng bên trái để xem danh sách các vấn đề có gắn dấu sao:

Huỷ đăng ký nhận thông báo về một vấn đề

Nếu chỉ có quyền Nhận xét về vấn đề, bạn có thể xoá địa chỉ email của mình khỏi danh sách CC để huỷ đăng ký, nhưng bạn không thể huỷ đăng ký đối với người dùng hoặc danh sách gửi thư khác.

Cách huỷ đăng ký nhận thông báo về một vấn đề:

 1. Mở Công cụ theo dõi lỗi trong trình duyệt web.

 2. Chuyển đến vấn đề.

 3. Nhấp vào biểu tượng X trong bảng Trường vấn đề ở bên phải bên cạnh địa chỉ email bạn muốn xoá. Bạn cũng có thể nhấp vào Huỷ CC cho tôi để xoá địa chỉ email của chính mình. Nếu bạn chỉ có quyền Xem và nhận xét, thì đường liên kết Huỷ CC cho tôi là tuỳ chọn duy nhất xuất hiện.

Các bước tiếp theo