סיווג GCKMediaStatus

הפניה למחלקה GCKMediaStatus

סקירה כללית

כיתה שמכילה פרטי סטטוס של מדיה מסוימת.

יורש את NSObject. מיישם את <NS Copy>.

סיכום שיטות של מכונה

(instancetype) - initWithSessionID:mediaInformation:
 מאתחל ייעודי. עוד...
 
(BOOL) - isMediaCommandSupported:
 הפונקציה בודקת אם השידור תומך בפקודת בקרה נתונה. עוד...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemAtIndex:
 מחזירה את הפריט באינדקס שצוין בתור ההפעלה. עוד...
 
(nullable GCKMediaQueueItem *) - queueItemWithItemID:
 מחזירה את הפריט עם מזהה הפריט הנתון בתור ההפעלה. עוד...
 
(NSInteger) - queueIndexForItemID:
 מחזירה את האינדקס של הפריט עם מזהה הפריט הנתון בתור ההפעלה, או -1 אם אין פריט כזה בתור. עוד...
 

מאפיינים ציבוריים

const NSInteger kGCKMediaCommandPause
 סימון (במסכת סיביות) שמציין שאפשר להשהות פריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSeek
 סימון (bitmas) שמציין שפריט מדיה תומך בדילוג. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetVolume
 סימון (bitmask) שמציין שניתן לשנות את עוצמת הקול של פריט מדיה מסוים. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandToggleMute
 סימון (bitmask) המציין שניתן להשתיק את האודיו של פריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipForward
 סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בדילוג קדימה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipBackward
 סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בדילוג אחורה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueNext
 סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך במעבר לפריט הבא בתור. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueuePrevious
 סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך במעבר לפריט הקודם בתור. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueShuffle
 סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך בסדר אקראי. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSkipAd
 סימון (bit לצרכים) שמציין שפריט מדיה תומך בדילוג על מודעה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatAll
 סימון (bitmask) המציין שתור פריט המדיה תומך בחזרה ללא הגבלת זמן. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeatOne
 סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בחזרה ללא הגבלת זמן. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandQueueRepeat
 סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה והתור שלו תומכים בחזרה ללא הגבלת זמן. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandEditTracks
 סימון (bitmask) שמציין שניתן לערוך את הטראקים של פריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandSetPlaybackRate
 דגל (bitmask) שמעיד על כך שניתן להגדיר את קצב ההפעלה של פריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandLike
 דגל (bitmask) שמעיד על כך שהמשתמש יכול לסמן לייק לפריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandDislike
 סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה יכול להיות לא אהבתי על ידי המשתמש. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandFollow
 סימון (bitmask) המציין שמשתמש יכול לעקוב אחרי יוצר פריט המדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandUnfollow
 סימון (bitmask) המציין שמשתמש יכול לבטל את המעקב אחר יוצר של פריט מדיה. עוד...
 
const NSInteger kGCKMediaCommandStreamTransfer
 סימון (bitmask)", שמציין שפריט מדיה תומך בהעברת שידור. עוד...
 

סיכום הנכס

NSInteger mediaSessionID
 המזהה הנוכחי של הפעלת המדיה, אם קיים, אחרת 0. עוד...
 
GCKMediaPlayerState playerState
 מצב הנגן הנוכחי. עוד...
 
BOOL playingAd
 מציין אם המקבל מפעיל מודעה באותו רגע. עוד...
 
GCKMediaPlayerIdleReason idleReason
 הסיבה הנוכחית לאי-פעילות. עוד...
 
float playbackRate
 מקבל את קצב ההפעלה הנוכחי של הסטרימינג. עוד...
 
GCKMediaInformationmediaInformation
 הערך GCKMediaInformation של הפריט הזה. עוד...
 
NSTimeInterval streamPosition
 המיקום הנוכחי של השידור, כ-NSTimeInterval מתחילת השידור. עוד...
 
float volume
 עוצמת הקול של הזרם. עוד...
 
BOOL isMuted
 מצב ההשתקה של הסטרימינג. עוד...
 
GCKMediaRepeatMode queueRepeatMode
 מצב החזרה הנוכחי של התור. עוד...
 
NSUInteger currentItemID
 המזהה של הפריט הנוכחי בתור, אם יש כזה. עוד...
 
BOOL queueHasCurrentItem
 האם יש פריט נוכחי בתור. עוד...
 
GCKMediaQueueItemcurrentQueueItem
 הפריט הנוכחי בתור, אם יש כזה. עוד...
 
BOOL queueHasNextItem
 הפונקציה בודקת אם יש פריט בתור, אחרי הפריט שמופעל עכשיו. עוד...
 
GCKMediaQueueItemnextQueueItem
 הפריט הבא בתור, אם יש כזה. עוד...
 
BOOL queueHasPreviousItem
 האם יש פריט לפני הפריט שפועל כרגע בתור. עוד...
 
BOOL queueHasLoadingItem
 האם יש פריט שנטען מראש בתור. עוד...
 
NSUInteger preloadedItemID
 המזהה של הפריט שנטען מראש כרגע, אם קיים. עוד...
 
NSUInteger loadingItemID
 המזהה של הפריט שנטען כרגע, אם יש כזה. עוד...
 
NSArray< NSNumber * > * activeTrackIDs
 רשימת המזהים של המסלולים הפעילים. עוד...
 
GCKVideoInfovideoInfo
 פרטי הסרטון, אם יש. עוד...
 
id customData
 נתונים מותאמים אישית שמשויכים לסטטוס המדיה. עוד...
 
GCKAdBreakStatusadBreakStatus
 הסטטוס הנוכחי של הפעלת המודעה. עוד...
 
GCKMediaLiveSeekableRangeliveSeekableRange
 הטווח ניתן לחיפוש של זרם. עוד...
 
GCKMediaQueueDataqueueData
 המטא-נתונים של תור המדיה. עוד...
 
NSUInteger queueItemCount
 מחזירה את מספר הפריטים בתור ההפעלה. עוד...
 

פרטי השיטה

- (instancetype) initWithSessionID: (NSInteger)  mediaSessionID
mediaInformation: (nullable GCKMediaInformation *)  mediaInformation 

מאתחל ייעודי.

Parameters
mediaSessionIDThe media session ID.
mediaInformationThe media information.
- (BOOL) isMediaCommandSupported: (NSInteger)  command

הפונקציה בודקת אם השידור תומך בפקודת בקרה נתונה.

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemAtIndex: (NSUInteger)  index

מחזירה את הפריט באינדקס שצוין בתור ההפעלה.

- (nullable GCKMediaQueueItem *) queueItemWithItemID: (NSUInteger)  itemID

מחזירה את הפריט עם מזהה הפריט הנתון בתור ההפעלה.

- (NSInteger) queueIndexForItemID: (NSUInteger)  itemID

מחזירה את האינדקס של הפריט עם מזהה הפריט הנתון בתור ההפעלה, או -1 אם אין פריט כזה בתור.

תיעוד בנושא נתוני חברים

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandPause

סימון (במסכת סיביות) שמציין שאפשר להשהות פריט מדיה.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSeek

סימון (bitmas) שמציין שפריט מדיה תומך בדילוג.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetVolume

סימון (bitmask) שמציין שניתן לשנות את עוצמת הקול של פריט מדיה מסוים.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandToggleMute

סימון (bitmask) המציין שניתן להשתיק את האודיו של פריט מדיה.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipForward

סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בדילוג קדימה.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipBackward

סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בדילוג אחורה.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueNext

סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך במעבר לפריט הבא בתור.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueuePrevious

סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך במעבר לפריט הקודם בתור.

- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueShuffle

סימון (מסכת סיביות) שמציין שפריט מדיה תומך בסדר אקראי.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSkipAd

סימון (bit לצרכים) שמציין שפריט מדיה תומך בדילוג על מודעה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatAll

סימון (bitmask) המציין שתור פריט המדיה תומך בחזרה ללא הגבלת זמן.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeatOne

סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה תומך בחזרה ללא הגבלת זמן.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandQueueRepeat

סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה והתור שלו תומכים בחזרה ללא הגבלת זמן.

פריטים שנמצאים בתור.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandEditTracks

סימון (bitmask) שמציין שניתן לערוך את הטראקים של פריט מדיה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandSetPlaybackRate

דגל (bitmask) שמעיד על כך שניתן להגדיר את קצב ההפעלה של פריט מדיה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandLike

דגל (bitmask) שמעיד על כך שהמשתמש יכול לסמן לייק לפריט מדיה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandDislike

סימון (bitmask) המציין שפריט מדיה יכול להיות לא אהבתי על ידי המשתמש.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandFollow

סימון (bitmask) המציין שמשתמש יכול לעקוב אחרי יוצר פריט המדיה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandUnfollow

סימון (bitmask) המציין שמשתמש יכול לבטל את המעקב אחר יוצר של פריט מדיה.

מאז
4.4.5
- (const NSInteger) kGCKMediaCommandStreamTransfer

סימון (bitmask)", שמציין שפריט מדיה תומך בהעברת שידור.

מאז
4.4.5

פרטי הנכס

- (NSInteger) mediaSessionID
readnonatomicassign

המזהה הנוכחי של הפעלת המדיה, אם קיים, אחרת 0.

- (GCKMediaPlayerState) playerState
readnonatomicassign

מצב הנגן הנוכחי.

- (BOOL) playingAd
readnonatomicassign

מציין אם המקבל מפעיל מודעה באותו רגע.

Deprecated:
יש להשתמש ב-adBreakStatus במקום זאת.
- (GCKMediaPlayerIdleReason) idleReason
readnonatomicassign

הסיבה הנוכחית לאי-פעילות.

לערך הזה יש משמעות רק אם מצב הנגן הוא GCKMediaPlayerStateIdle.

- (float) playbackRate
readnonatomicassign

מקבל את קצב ההפעלה הנוכחי של הסטרימינג.

הערך יהיה שלילי אם הסטרימינג מיועד אחורה. אם הזרם מושהה, הערך יהיה 1 אם הזרם פועל כרגיל וערך חיובי אחר אם הזרם פונה קדימה.

- (GCKMediaInformation*) mediaInformation
readnonatomicstrong

הערך GCKMediaInformation של הפריט הזה.

- (NSTimeInterval) streamPosition
readnonatomicassign

המיקום הנוכחי של השידור, כ-NSTimeInterval מתחילת השידור.

- (float) volume
readnonatomicassign

עוצמת הקול של הזרם.

- (BOOL) isMuted
readnonatomicassign

מצב ההשתקה של הסטרימינג.

- (GCKMediaRepeatMode) queueRepeatMode
readnonatomicassign

מצב החזרה הנוכחי של התור.

- (NSUInteger) currentItemID
readnonatomicassign

המזהה של הפריט הנוכחי בתור, אם יש כזה.

- (BOOL) queueHasCurrentItem
readnonatomicassign

האם יש פריט נוכחי בתור.

- (GCKMediaQueueItem*) currentQueueItem
readnonatomicweak

הפריט הנוכחי בתור, אם יש כזה.

- (BOOL) queueHasNextItem
readnonatomicassign

הפונקציה בודקת אם יש פריט בתור, אחרי הפריט שמופעל עכשיו.

- (GCKMediaQueueItem*) nextQueueItem
readnonatomicweak

הפריט הבא בתור, אם יש כזה.

- (BOOL) queueHasPreviousItem
readnonatomicassign

האם יש פריט לפני הפריט שפועל כרגע בתור.

- (BOOL) queueHasLoadingItem
readnonatomicassign

האם יש פריט שנטען מראש בתור.

- (NSUInteger) preloadedItemID
readnonatomicassign

המזהה של הפריט שנטען מראש כרגע, אם קיים.

- (NSUInteger) loadingItemID
readnonatomicassign

המזהה של הפריט שנטען כרגע, אם יש כזה.

- (NSArray<NSNumber *>*) activeTrackIDs
readnonatomicstrong

רשימת המזהים של המסלולים הפעילים.

- (GCKVideoInfo*) videoInfo
readnonatomicstrong

פרטי הסרטון, אם יש.

מאז
3.3
- (id) customData
readnonatomicstrong

נתונים מותאמים אישית שמשויכים לסטטוס המדיה.

- (GCKAdBreakStatus*) adBreakStatus
readnonatomicstrong

הסטטוס הנוכחי של הפעלת המודעה.

מאז
3.3
- (GCKMediaLiveSeekableRange*) liveSeekableRange
readnonatomicassign

הטווח ניתן לחיפוש של זרם.

מאז
4.4.1
- (GCKMediaQueueData*) queueData
readnonatomicassign

המטא-נתונים של תור המדיה.

מאז
4.4.1
- (NSUInteger) queueItemCount
readnonatomicassign

מחזירה את מספר הפריטים בתור ההפעלה.