קובץ GCKMediaStatus.hh

הפניה לקובץ GCKMediaStatus.h

GCKMediaPlayerState ו-GCKMediaPlayerIdleReason טיפוסים. עוד...

כיתות

class  GCKMediaStatus
 כיתה שמכילה פרטי סטטוס של מדיה מסוימת. עוד...
 

ספירות

enum  GCKMediaPlayerIdleReason {
  GCKMediaPlayerIdleReasonNone = 0, GCKMediaPlayerIdleReasonFinished = 1, GCKMediaPlayerIdleReasonCancelled = 2, GCKMediaPlayerIdleReasonInterrupted = 3,
  GCKMediaPlayerIdleReasonError = 4
}
 סיבות לא פעילות של נגן המדיה. עוד...
 

פונקציות

typedef NS_CLOSED_ENUM (NSInteger, GCKMediaPlayerState)
 

תיאור מפורט

GCKMediaPlayerState ו-GCKMediaPlayerIdleReason טיפוסים.

תיעוד של סוג הספירה

סיבות לא פעילות של נגן המדיה.

מונה
GCKMediaPlayerIdleReasonNone

ערך קבוע שמציין שלנגן אין כרגע סיבה לאי-פעילות.

GCKMediaPlayerIdleReasonDone

ערך קבוע שמציין שהנגן לא פעיל כי ההפעלה הסתיימה.

GCKMediaPlayerIdleReasonRemoved

ערך קבוע שמציין שהנגן לא פעיל כי ההפעלה בוטלה בתגובה לפקודת STOP.

GCKMediaPlayerIdleReasonInterrupted

ערך קבוע שמציין שהנגן לא פעיל כי ההפעלה הופסקה על ידי פקודת LOAD.

GCKMediaPlayerIdleReasonError

ערך קבוע שמציין שהנגן לא פעיל כי אירעה שגיאת הפעלה.