Wersje

Wersja jest statyczną kopią skryptu. Wersje umożliwiają śledzenie zmian. Po zapisaniu wersji nie możesz jej modyfikować. Używaj wersji, gdy pracujesz nad skryptem, który przechodzi wiele zmian i iteracji.

Gdy tworzysz bibliotekę, wymagane jest tworzenie wersji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Biblioteki.

Utwórz wersję

Nowy edytor

Wersja jest tworzona automatycznie podczas tworzenia nowego wdrożenia. Nową wersję możesz też utworzyć z istniejącego wdrożenia, wykonując te czynności:

  1. Otwórz projekt skryptu.
  2. U góry kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
  3. Wybierz aktywne wdrożenie, w którym chcesz utworzyć nową wersję, i kliknij Edytuj .
  4. W sekcji Wersja wybierz Nowa wersja.
  5. Kliknij Wdróż.

Starszy edytor

Otwórz skrypt, nad którym pracujesz, i wykonaj poniższe czynności, aby zapisać jego wersję:

  1. Wybierz Plik > Zarządzaj wersjami...
  2. Podaj opis wersji, a następnie kliknij Zapisz nową wersję, aby zapisać bieżący skrypt jako nową wersję.
  3. Po zapisaniu wersji będzie ona widoczna u góry listy wersji tuż pod polem opisu.

Usuwanie wersji

Aby usunąć wersję, musisz użyć starszego edytora. W prawym górnym rogu edytora kliknij Użyj klasycznej wersji edytora, a potem wykonaj te czynności:

  1. Wybierz Plik > Zarządzaj wersjami...
  2. Aby trwale usunąć wersję, kliknij X po jej prawej stronie.