Skrypty samodzielne

Samodzielny skrypt to dowolny skrypt, który nie jest powiązany z plikiem Arkuszy, Dokumentów, Prezentacji ani Formularzy Google. Skrypty te pojawią się wśród Twoich plików na Dysku Google.

Tworzenie samodzielnego skryptu

Najłatwiejszym sposobem utworzenia samodzielnego skryptu jest wejście na stronę script.google.com i kliknięcie w lewym górnym rogu Nowy projekt.

Możesz też tworzyć samodzielne skrypty na Dysku Google. Otwórz Dysk Google i kliknij Nowy > Więcej > Google Apps Script.

Uruchamianie samodzielnego skryptu

Aby uruchomić funkcję z edytora skryptów, wybierz u góry nazwę funkcji, którą chcesz wykonać, i kliknij Uruchom.

Korzystanie z samodzielnego skryptu

Wiele samodzielnych skryptów jest skryptami użytkowymi – służy na przykład do wyszukiwania na Dysku Google starych plików o nazwie bez nazwy, które można później usunąć.

Samodzielny skrypt możesz też wdrożyć jako aplikację internetową lub skonfigurować automatyczne uruchamianie za pomocą reguły możliwej do zainstalowania.

Istnieje też możliwość publikowania dodatków na podstawie samodzielnych skryptów.