Samodzielne skrypty

Samodzielny skrypt to dowolny skrypt, który nie jest powiązany z plikiem Arkuszy, Dokumentów, Prezentacji lub Formularzy Google ani Witrynami Google. Skrypty te są wyświetlane między plikami na Dysku Google.

Tworzenie niezależnego skryptu

Najłatwiejszym sposobem na utworzenie oddzielnego skryptu jest wejście na stronę script.google.com i kliknięcie Nowy projekt w lewym górnym rogu.

Na Dysku Google możesz też tworzyć samodzielne skrypty. Otwórz Dysk Google i kliknij Nowy > Więcej > Google Apps Script.

Uruchamianie niezależnego skryptu

Aby uruchomić funkcję w edytorze skryptów, u góry wybierz nazwę funkcji, którą chcesz wykonać, i kliknij Uruchom.

Używanie niezależnego skryptu

Wiele niezależnych skryptów to skrypty narzędziowe, które pozwalają na Dysku Google znaleźć stare pliki, których nazwa zawiera tekst „bez tytułu”.

Samodzielny skrypt można również wdrożyć jako aplikację internetową lub skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał się automatycznie z instalacyjnego aktywatora.

Możesz też publikować dodatki z samodzielnych skryptów.

O ile nie stwierdzono inaczej, treść tej strony jest objęta licencją Creative Commons – uznanie autorstwa 4.0, a fragmenty kodu są dostępne na licencji Apache 2.0. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają zasady dotyczące witryny Google Developers. Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i jej podmiotów stowarzyszonych.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-04 UTC.