ไฟล์ Manifest

ไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์ Apps Script คือไฟล์ JSON พิเศษที่ระบุข้อมูลโปรเจ็กต์พื้นฐานที่ Apps Script ต้องใช้ในการเรียกใช้สคริปต์ให้สำเร็จ

Apps Script จะสร้างและอัปเดตไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างโปรเจ็กต์สคริปต์และทำการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือแก้ไข Apps Script ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องดูหรือแก้ไขไฟล์ Manifest โดยตรง แต่ในบางสถานการณ์ ไฟล์นี้อาจมีประโยชน์หรือจำเป็น

โครงสร้างของไฟล์ Manifest และช่อง JSON ของไฟล์มีอธิบายอยู่ในคู่มืออ้างอิงโครงสร้างไฟล์ Manifest

การแก้ไขไฟล์ Manifest

เครื่องมือแก้ไข Apps Script จะซ่อนไฟล์ Manifest โดยค่าเริ่มต้นเพื่อปกป้องการตั้งค่าโปรเจ็กต์ Apps Script ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำให้ไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์ที่ซ่อนอยู่ปรากฏในเครื่องมือแก้ไข Apps Script

  1. เปิดโปรเจ็กต์สคริปต์ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script
  2. คลิกการตั้งค่าโปรเจ็กต์
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงไฟล์ Manifest "appsscript.json" ในเครื่องมือแก้ไข

ไฟล์ Manifest จะปรากฏเป็นไฟล์โครงการชื่อ appsscript.json คุณแก้ไขไฟล์นี้ได้โดยตรงในเครื่องมือแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำ หากต้องการซ่อนไฟล์ Manifest หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้าซ้ำและล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงไฟล์ Manifest "appsscript.json" ในเครื่องมือแก้ไข